Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības


               Sēlpils pagasta pārvalde               Dzimtsarakstu nodaļa               Kultūras nami               Bibliotēkas
         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Pašvaldības struktūrvienības Bibliotēkas


Salas bibliotēka

Adrese

Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5230

Tālrunis

65237708

E-pasts

salasbiblioteka@inbox.lv

Vadītāja

Silvija Lazdiņa

Bibliotekāre

Ruta Lavrinoviča
Salas bibliotēka

DARBA LAIKI

P.

09:00 -18:00

O.

09:00 -18:00

T.

09:00 -18:00

C.

09:00 -18:00

P.

09:00 -18:00


NOLIKUMS

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas attīstības plāns

Bibliotēkas krājumu attīstības koncepcija


Bibliotēkas galvenie darba rādītāji 2017.gadā:

 • Bibliotēkas krājums 10224

 • Lietotāju skaits 550

 • Apmeklējums 4839

 • Izsniegums 8428

Informācija

1923. gadā Salas patērētāju biedrība nodibina bibliotēku. Pirmās grāmatas ir par kooperācijas jautājumiem.

1928.gadā bibliotēku pārved uz Jēkabpils pilsētu, likvidētās Salas patērētāju biedrības bibliotēku nodod Ābeļu pagasta pašvaldības rīcībā.

Salas pagasta bibliotēka dibināta 1946. gadā. Pirmā pastāvēšanas gada beigās bibliotēkas fonds ir 4648 grāmatas, lasītāju skaits – 302. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija ciema sekretāre Aina Grāmatniece. Ilggadēja bibliotēkas vadītāja bija Ērika Lazdiņa par bibliotekāri strādāja Biruta Šaroka.

Pašlaik bibliotēka atrodas novada centrā Susējas ielā 9, pašvaldības ēkas 1. stāvā. Bibliotēkas vadītāja Silvija Lazdiņa. Par bibliotekāri strādā Ruta Lavrinoviča .Netālu no bibliotēkas atrodas Salas kultūras nams un Salas vidusskola, kā arī PII “Ābelīte” ar šīm iestādēm bibliotēkai ir laba sadarbība. Salas bibliotēka atkārtoti akreditēta 2012.gadā, tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Bibliotēkā notiek automatizēta lietotāju apkalpošana. Novadpētniecības materiālu mapes atspoguļotas reģionālajā kopkatalogā.

Bibliotēka piedāvā:

Grāmatas, 22 nosaukumu preses izdevumus. Informācijas meklēšanu datu bāzes www.letonika.lv www.lursoft.lv laikrakstu bibliotēkā. Bibliogrāfiskas uzziņas par dažādiem jautājumiem, konsultācijas par datora un interneta lietošanu.. Literatūras izvēlē izmantot reģionālo elektronisko kopkatalogu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektronisko katalogu; izmantot novadpētniecības materiālus, informatīvo izdevumu "Salas Novada Vēstis’’, elektroniskā versija skatāma www.salasnovads.lv, kā arī sekot sociālajā tīklā www.facebook.com

Bez maksas pieejami pieci datori ar interneta pieslēgumu, bezvadu internets. Iespēju izmantot Starpbibliotēku abonementu - pasūtīt nepieciešamās grāmatas, kuras nav Salas bibliotēkas krājumā. Grāmatu un tematiskās izstādes, pasākumus dažādai auditorijai.

Pictures3.jpg

Salasbibl1.jpg

Fotoizstāde “Mirklis Rāznas Nacionālajā parkā”

Salasbibl2.jpg

Mākslinieces Lienes Kābeles izstāde “… zeme neatrasta, man pretī staro senās grāmatās”.

Biržu bibliotēka
Adrese
Biržu iela 11, Birži, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5214
Tālrunis
65223291
E-pasts
lkutkevicjus@inbox.lv
Vadītāja

Ļubova Kutkevičjus


Biržu bibliotēka

DARBA LAIKI

P.

08:30 -16:30

O.

10:00 -18:00

T.

08:30 -16:30

C.

08:30 -16:30 (Ošānos)

P.

08:30 -16:30

 NOLIKUMS

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas attīstības plāns

Bibliotēkas krājumu attīstības koncepcija

Bibliotēkas izmantošana 2017.gadā:

Bibliotēkas krājums - 7823
Reģistrētie lietotāji – 118
Apmeklējumi – 2147
Izsniegums – 3875 

Informācija

Birži jau kopš hercoga Jēkaba laikiem bijis viens no apdzīvotākajiem un ekonomiski attīstītākajiem centriem. Sunākstes draudzes mācītājs Vecais Stenders, kā zināms, bija pirmais, kas pievērsās latviešu tautas izglītošanai. Viņa ietekmē tam pievērsās arī Biržu draudzes mācītājs Lundbergs un īpaši viņa ķesteris un ērģelnieks latvietis Ansis Līventāls. Līventāls rakstīja un pārtulkoja grāmatas latviešu valodā, brauca uz Jelgavas grāmatu izdevniecībām  un veda no turienes grāmatas un deva tās lasīt apkārtējiem zemniekiem. Tāpēc var teikt, ka pirmie bibliotēkas aizsākumi Biržos meklējami Anša Līventāla laikā. 20. gs. 30. gados Biržos pastāvējušas vairākas bibliotēkas, kas piederējušas dažādām biedrībām un savienībām: Biržu izglītības biedrībai „Darbs”,  Latviešu jaunatnes savienības  Biržu nodaļai un Biržu Lauksaimniecības biedrībai, kurai 1909. gadā bija 140 grāmatas.
Jēkabpils apriņķa kultūras un izglītības nodaļas reģistrācijas lapā ir ziņas, ka Jēkabpils apriņķa Biržu pagasta bibliotēka reģistrēta 1946. gada 1. jūlijā. Saskaņa ar Jēkabpils valsts arhīvu.

Akreditācijas apliecība izsniegta 2008.gada 20. jūnijā.

Bibliotēka piedāvā:

Šodien bibliotēkā ir plašs daiļliteratūras, bērnu literatūras, nozaru un uzziņu literatūras klāsts.
Izmantot novadpētniecības materiālus, informatīvo izdevumu „Novada vēstis”.
Bezmaksas pieeja datoriem ar bezvadu interneta pieslēgumu, printeris skeneris, kopētājs.
Informācijas meklēšanu datu bāzes www.letonika.lv  , www.lursoft.lv


Sēlpils 1. bibliotēka
Adrese
Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV 5232
Tālrunis
65220922
E-pasts
selija.biblioteka@inbox.lv
Vadītāja
Airita VolanteSēlpils 1. bibliotēka
DARBA LAIKI
P.
9:30 -18:00
O.
8:30 -17:00
T.
8:30 -17:00
C.
8:30 - 17:00
P.
8:30 -17:00
Pusdienu pārtr. no plkst. 12.00 līdz 12.30

NOLIKUMS

SĒLPILS 1. BIBLIOTĒKAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2018.-2022.gadam

SĒLPILS 1. BIBLIOTĒKAS KRĀJUMA ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 2018.-2022. GADAM

SĒLPILS 1. BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Bibliotēkas izmantošana 2017. gadā:

 • Bibliotēkas krājums – 6222
 • Reģistrētie lietotāji – 211
 • Apmeklējumi – 2901
 • Izsniegums – 6929

Informācija

Pirmo bibliotēku Sēlpils pagastā nodibina pirms Pirmā pasaules kara Sēlpils lauksaimniecības biedrība “Sakne”. 1921. gadā fondā apmēram 527 grāmatas. Pēc diviem gadiem nezināmu iemeslu dēļ Kultūras fonds nolemj bibliotēku nodot Latvijas jaunatnes savienības Sēlpils organizācijai. 1923. gadā Sēlpilī darbojas biedrības “Raiņa klubs” Sēlpils nodaļas bibliotēka. Jau no dibināšanas sākuma bibliotēkā atvērta lasītava.

Pēc Otrā pasaules kara Sēlpilī grāmatas sāk izsniegt 1948. gadā Ezera ciema bibliotēkā. Piecdesmitajos gados bibliotēkas fonds pārsvarā sastāv no politiska satura literatūras. Vēlākos gados tas tiek papildināts ar daiļliteratūru, bērnu un nozaru literatūru. Bibliotēka vairākas reizes ir mainījusi savu atrašanās vietu.

Šobrīd bibliotēkā pieejams plašs daiļliteratūras, bērnu literatūras, nozaru un uzziņu literatūras klāsts. Bibliotēkā izveidots novadpētniecības materiālu stūrītis.

Bibliotēka ir akreditēta un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Akreditācijas apliecība izsniegta 2014. gada 12.jūnijā.

2012. gadā visā ēkā, kurā atrodas arī Sēlpils 1. bibliotēka, tika veikts remonts, līdz ar to arī bibliotēkas telpu izvietojums un iekārtojums, kopējā vide ir vērsti uz to, lai ikviens bibliotēkas lietotājs justos ērti.

Bibliotēka izvietota trīs savstarpēji saistītās telpās ar kopplatību 94 m2. 

Lietotāju rīcībā ir 4 datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu, multifunkcionālā iekārta, kopētājs, skeneris. 

Bibliotēkā pieejamie pakalpojumi:

 • Grāmatu un preses izdevumu izsniegšana uz mājām;
 • Periodisko un uzziņu literatūras izmantošana bibliotēkas lasītavā;
 • Kopēšana, printēšana, skenēšana;
 • Datoru lietošana un bezmaksas interneta, wi-fi izmantošana;
 • Grāmatu un periodisko izdevumu pasūtīšana no citām bibliotēkām;
 • Grāmatu un tematiskās izstādes, tematiskie pasākumi;
 • Bezmaksas datu bāzes www.letonika.lv, www.lursoft.lv;
 • Konsultācijas un informacionālā apkalpošana;
 • Novadpētniecības materiālu izmantošana.
 • Pictures4.jpg


Sēlpils 2. bibliotēka
Adrese
„Bērziņi”, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV 5232
Tālrunis
65263591
E-pasts
d.januskevica@inbox.lv
Vadītāja
Dace JanuškevičaSēlpils 2. bibliotēka
DARBA LAIKI
P.
11:00 -18:00
O.
-
T.
11:00 -18:00
C.
-
P.
10:00 -16:00
Pusdienu pārtr. no plkst. 12.00 līdz 12.30

NOLIKUMS

SĒLPILS 2. BIBLIOTĒKAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2018.-2022.gadam

SĒLPILS 2. BIBLIOTĒKAS KRĀJUMA ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 2018.-2022. GADAM

Bibliotēkas izmantošana 2017.gadā:

 • Bibliotēkas krājums – 4438
 • Reģistrētie lietotāji – 100
 • Apmeklējumi – 1434
 • Izsniegums – 2543 

Informācija

Šobrīd Sēlpils 2.bibliotēka atrodas Sēlpils pagasta Bērziņu klubā, kas celts laikā no 1925. līdz 1926.gadam, to cēla saimnieks Nicis. Par saieta nama būvniecību, saimnieks tika atbrīvots no nodokļu maksāšanas valstij.

Pirmās ziņas par bibliotēkas dibināšanu atrodamas Jēkabpils zonālā valsts arhīva izziņā par to, ka 1946.gadā Sēlpils pagasta Jaunsēlpils ciema bibliotēkā sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, sakarā ar bibliotēkas darbinieku maiņu. Citu ziņu par bibliotēkas dibināšanu valsts arhīvā nav.

Bibliotēka ir pašvaldības pakļautībā un atrodas Sēlpils pagasta Jaunsēlpils ciemā – 5 km no Sēlpils pagasta centra. Šis ciems atrodas dzelzceļa malā pie Sēlpils stacijas.

Bibliotēka ir akreditēta un tai ir piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Akreditācijas apliecība izsniegta 2014.gada 12.jūnijā. 

Telpas plašas un gaišas. 2017. gada vasarā veikts kosmētiskais remonts abonenta telpā, kā arī iegādāts jauns bibliotēkas dokumentu skapis.


Pictures2_001.jpg

 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome