Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības


               Sēlpils pagasta pārvalde               Dzimtsarakstu nodaļa               Kultūras nami               Bibliotēkas
         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Pašvaldības struktūrvienības Bibliotēkas


Salas bibliotēka
Adrese
Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5230
Tālrunis
65237708
E-pasts
salasbiblioteka@inbox.lv
Vadītāja
Silvija Lazdiņa
Bibliotekāre
Ruta LavrinovičaSalas bibliotēka
DARBA LAIKI
P.
09:00 -18:00
O.
09:00 -18:00
T.
09:00 -18:00
C.
09:00 -18:00
P.
09:00 -18:00

Bibliotēkas galvenie darba rādītāji 2016.gadā:

Lietotāju skaits 612
Apmeklējums 5103
Izsniegums 8746

Informāciju par izstādēm un pasākumiem 2016.gadā var skatīt ŠEIT.

Informācija

1923. gadā Salas patērētāju biedrība nodibina bibliotēku. Pirmās grāmatas ir par kooperācijas jautājumiem.

1928.gadā bibliotēku pārved uz Jēkabpils pilsētu, likvidētās Salas patērētāju biedrības bibliotēku nodod Ābeļu pagasta pašvaldības rīcībā.

Bibliotēka atrodas novada centrā pašvaldības ēkas 1 stāvā. Apmeklētāji ir Salas, Jēkabpils un citu novadu iedzīvotāji
2012.gada 6. jūnijā bibliotēka ir akreditēta uz 5 gadiem un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.
Bibliotēkas sadarbības partneri ir Salas novada kultūrizglītības iestādes, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Jēkabpils galvenā bibliotēka.

Salas bibliotēkas krājums papildināts ar grāmatām un preses izdevumiem par pašvaldības līdzekļiem un Kultūrkapitāla fonda dāvinājumiem, kā arī akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” dāvinājumiem. Paldies novada iedzīvotājiem par grāmatu un preses izdevumu dāvinājumiem.

Bibliotēka piedāvā
• Grāmatas,
• preses izdevumus,
• informācijas meklēšanu datu bāzes www.letonika.lv , www.lursoft.lv bibliotēkā,
• bibliogrāfiskas uzziņas par dažādiem jautājumiem, konsultācijas par datora un interneta lietošanu, informācijas meklēšanu,
• literatūras izvēlē izmantot reģionālo elektronisko kopkatalogu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektronisko katalogu,
• izmantot novadpētniecības materiālus, informatīvo izdevumu ‘’Novada vēstis’’,
• bez maksas pieejami seši datori ar interneta pieslēgumu, bezvadu internets,
• iespēju izmantot Starpbibliotēku abonementu- pasūtīt nepieciešamās grāmatas, kuras nav krājumā,
• piedāvā grāmatu un tematiskās izstādes .tikšanās ,jaunieguvumu sarakstus, pasākumus bērniem un jauniešiem

Bibliotēka krājumu papildina par Salas novada pašvaldības līdzekļiem, izdevniecību ,iedzīvotāju dāvinājumiem. Regulāri piedalāmies Grāmatu svētkos.

Salas bibliotēka
Salas bibliotēka

Biržu bibliotēka
Adrese
Biržu iela 11, Birži, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5214
Tālrunis
65223291
E-pasts
lkutkevicjus@inbox.lv
Vadītāja
Ļubova KutkevičjusBiržu bibliotēka
DARBA LAIKI
P.
08:00 -16:00
O.
08:00 -16:00
T.
08:00 -16:00
C.
15:00 -19:00 (Ošānos)
P.
08:00 -16:00


Bibliotēkas izmantošana 2014.gadā:
Bibliotēkas krājums - 8033
Reģistrētie lietotāji – 144
Apmeklējumi – 2916
Izsniegums – 4359

Informācija

Birži jau kopš hercoga Jēkaba laikiem bijis viens no apdzīvotākajiem un ekonomiski attīstītākajiem centriem. Sunākstes draudzes mācītājs Vecais Stenders, kā zināms, bija pirmais, kas pievērsās latviešu tautas izglītošanai. Viņa ietekmē tam pievērsās arī Biržu draudzes mācītājs Lundbergs un īpaši viņa ķesteris un ērģelnieks latvietis Ansis Līventāls. Līventāls rakstīja un pārtulkoja grāmatas latviešu valodā, brauca uz Jelgavas grāmatu izdevniecībām  un veda no turienes grāmatas un deva tās lasīt apkārtējiem zemniekiem. Tāpēc var teikt, ka pirmie bibliotēkas aizsākumi Biržos meklējami Anša Līventāla laikā. 20. gs. 30. gados Biržos pastāvējušas vairākas bibliotēkas, kas piederējušas dažādām biedrībām un savienībām: Biržu izglītības biedrībai „Darbs”,  Latviešu jaunatnes savienības  Biržu nodaļai un Biržu Lauksaimniecības biedrībai, kurai 1909. gadā bija 140 grāmatas.
Jēkabpils apriņķa kultūras un izglītības nodaļas reģistrācijas lapā ir ziņas, ka Jēkabpils apriņķa Biržu pagasta bibliotēka reģistrēta 1946. gada 1. jūlijā. Saskaņa ar Jēkabpils valsts arhīvu.

Akreditācijas apliecība izsniegta 2008.gada 20. jūnijā.

Bibliotēka piedāvā:

Šodien bibliotēkā ir plašs daiļliteratūras, bērnu literatūras, nozaru un uzziņu literatūras klāsts.
Izmantot novadpētniecības materiālus, informatīvo izdevumu „Novada vēstis”.
Bezmaksas pieeja datoriem ar bezvadu interneta pieslēgumu, printeris skeneris, kopētājs.
Informācijas meklēšanu datu bāzes www.letonika.lv  , www.lursoft.lv


Sēlpils 1. bibliotēka
Adrese
Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV 5232
Tālrunis
65220922
E-pasts
selija.biblioteka@inbox.lv
Vadītāja
Gita GerasimovaSēlpils 1. bibliotēka
DARBA LAIKI
P.
8:30 -17:00
O.
8:30 -17:00
T.
8:30 -17:00
C.
8:30 - 17:00
P.
8:30 -17:00
Pusdienu pārtr. no plkst. 12.00 līdz 12.30

Bibliotēkas izmantošana 2013.gadā:

Bibliotēkas krājums - 7383 (grāmatas un periodiskie izdevumi)
Reģistrētie lietotāji 140
-no tiem  bērni un jaunieši līdz 18.gadiem 33
Apmeklējumi 2426
-no tiem bērni un jaunieši
līdz 18.gadiem 614
Izsniegums 4750
-no tiem bērniem un jauniešiem
līdz 18.gadiem 319
Datorapmeklējums 1207
-no tiem bērniem un jauniešiem līdz 18.gadiem 397

Informācija

Pirmo bibliotēku Sēlpils pagastā nodibina pirms I pasaules kara Sēlpils lauksaimniecības biedrība „Sakne”. 1921. gadā fondā apmēram 527 grāmatas. Pēc diviem gadiem nezināmu iemeslu dēļ Kultūras fonds nolemj bibliotēku nodot Latvijas jaunatnes savienības Sēlpils organizācijai. 1923. gadā Sēlpilī darbojas biedrības „Raiņa klubs” Sēlpils nodaļas bibliotēka. Jau no dibināšanas sākuma bibliotēkā atvērta lasītava. Tā darbojas katru dienu ir par brīvu.

Pēc otrā pasaules kara Sēlpilī grāmatas sāk izsniegt 1948.gadā  Ezera ciema bibliotēkā. Piecdesmitajos gados bibliotēkas fonds pārsvarā sastāv no politiska satura literatūras. Vēlākos gados tas tiek papildināts ar daiļliteratūru, bērnu un nozaru literatūru. Bibliotēka vairākas reizes ir mainījusi savu atrašanās vietu.

Šodien bibliotēkā ir plašs daiļliteratūras, bērnu literatūras, nozaru un uzziņu literatūras klāsts. Bibliotēkā izveidots novadpētniecības materiālu stūrītis.

Apmeklētāju rīcībā 5 datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu, printeris skeneris, kopētājs. Iespējams literatūru pasūtīt no citām bibliotēkām. Plašs periodisko materiālu klāsts. Ar apmeklētājiem pārsvarā tiek strādāts individuāli. Bibliotēka sadarbojas ar pagasta pārvaldi, kultūras namu, pagastā esošajiem uzņēmumiem.

Vislielākais ieguvums bibliotēkai – jaunās telpas pēc remonta. Apmeklētājus gaida atsevišķa telpa ar datoriem, novadpētniecības stūrīti un atsevišķu stūrīti bērnu grāmatu fondam. Bērniem pieejamas rotaļlietas un spēles. Bibliotēkā iespēja rīkot ne tikai literatūras izstādes, bet arī rokdarbu, zīmējumu un citas izstādes.

Bibliotēka piedāvā:
plašu grāmatu klāstu - 6214 eks.; žurnālus;
bezmaksas pieeju datoriem ar interneta pieslēgumu, bezvadu internetu;
informatīvo izdevumu „Novada Vēstis”;
novadpētniecības materiālus;
iespēju meklēt un iegūt informāciju datu bāzēs www.letonika.lv   un www.lursoft.lv    laikrakstu bibliotēkā.


Sēlpils 2. bibliotēka
Adrese
„Bērziņi”, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV 5232
Tālrunis
65263591
E-pasts
d.januskevica@inbox.lv
Vadītāja
Dace JanuškevičaSēlpils 2. bibliotēka
DARBA LAIKI
P.
11:00 -18:00
O.
-
T.
11:00 -18:00
C.
-
P.
10:00 -16:00
Pusdienu pārtr. no plkst. 12.00 līdz 12.30

Bibliotēkas izmantošana 2014.gadā:
Bibliotēkas krājums – 4994,
Reģistrētie lietotāji – 109,
Apmeklējumi – 1654,
Izsniegums – 3027.

Informācija
Sēlpils 2.bibliotēka atrodas Sēlpils pagasta Bērziņu klubā, kas celts laikā no 1925. līdz 1926.gadam, to cēla saimnieks Nicis. Par saieta nama būvniecību, saimnieks tika atbrīvots no nodokļu maksāšanas valstij.
Pirmās ziņas par bibliotēkas dibināšanu atrodamas Jēkabpils zonālā valsts arhīva izziņā par to, ka 1946.gadā Sēlpils pagasta Jaunsēlpils ciema bibliotēkā sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, sakarā ar bibliotēkas darbinieku maiņu. Citu ziņu par bibliotēkas dibināšanu valsts arhīvā nav.
Bibliotēka ir pašvaldības pakļautībā un atrodas Sēlpils pagasta Jaunsēlpils ciemā – 5 km no Sēlpils pagasta centra. Šis ciems atrodas dzelzceļa malā pie Sēlpils stacijas.
Bibliotēka ir akreditēta un tai ir piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Akreditācijas apliecība izsniegta 2008.gada 20.jūnijā.
Telpas plašas un gaišas-kosmētiskais remonts veikts 2008.gadā. 2012 gadā bibliotēkai nomainīti logi un abonenta telpā ieklāts jauns grīdas segums.
Bibliotēka izvietota divās telpās (65m2). Priekšnams(12m2) - izveidots kā izstāžu un pasākumu zāle bibliotēkas vajadzībām vasaras mēnešos, jo nav apkurināms. 
Lietotāju rīcībā ir 4 datori un  multifunkcionālā ierīce

Bibliotēka piedāvā
• bibliotekārā un informatīvā apkalpošana;
• datortīkla, interneta izmantošana;
• kopēšana, printēšana, skenēšana;
• grāmatu un tematiskās izstādes;
• bezmaksas datu bāzes www.letonika.lv   un www.lursoft.lv  ;
• konsultācijas par datora un interneta lietošanu.


 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome