Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Pašvaldības administrācija


Salas novada pašvaldība
Adrese
Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5230
Tālrunis
65237700
Fakss
65231660
E-pasts
salaspag@salas.lv


Rekvizīti

Salas novada pašvaldība

Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5230

Reģ.Nr.90000045372

"Swedbank" AS

kods HABALV22

konts LV40HABA0551027661272Pašvaldības administrācija

DARBA LAIKI

 NEDĒĻAS DIENA DARBA LAIKS PUSDIENU PĀRTRAUKUMS
Pirmdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
Otrdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
Trešdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
Ceturtdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 12.30
Piektdiena
8.00 – 16.00
12.00 – 12.30Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe 65237701, 26465250Salas novada pašvaldības izpilddirektors

Personāla nodaļa

Arnis Baumeisters
65237749, 26188750
Personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe 65237702, 29352736
Lietvede Līga Kriškijāne
65237700
Datortīkla administrators Aivars Savickis 65237874, 26455125
Darba aizsardzības vecākā speciāliste Anita Bārzdiņa 65220925, 27839705
Sporta pasākumu organizators
Pēteris Krastiņš
65220458, 26341972
Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste
Jolanta Grandāne

65237748, 29156210

Jaunatnes lietu speciāliste

Grāmatvedības nodaļa

Elīna Kušiņičeva
25712909
Galvenā grāmatvede Silvija Zabludovska 65237703, 26429287
Vecākā grāmatvede Ināra Puida 65237875
Grāmatvede Aina Apināne 65237875
Materiālu uzskaites grāmatvede Indra Maskava 65237876
Grāmatvede - kasiere Maija Aizpurva 65231660

Finansiste

Attīstības nodaļa

Kristīne Jucīte
65237876
Nekustamā  īpašuma speciāliste Ingrīda Gādmane 65237706, 29262465
Projektu vadītāja Ligita Kadžule 65237707, 25460441

Juriste

Speciālisti

Zanda Daņilova


65263841
Veterinārārsts Ēvalds Stalidzāns 26173926

Pašvaldības iestāžu kontaktinformācija ir sadaļā Pašvaldības iestādes vai sadaļā Kontakti

Pašvaldības darbinieku atalgojuma saraksts

2017.gada janvārī 2018.gada janvārī
2017.gada februārī 2018.gada februārī
2017.gada martā 2018.gada martā
2017.gada aprīlī 2018.gada aprīlī
2017.gada maijā 2018.gada maijā
2017.gada jūnijā

2018.gada jūnijā

2017.gada jūlijā 2018.gada jūlijā
2017.gada augustā 2018.gada augustā
2017.gada septembrī 2018.gada septembrī
2017.gada oktobrī
2017.gada novembrī
2017.gada decembrī


Salas novada pašvaldības Informācija :
Par amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēru, sadalījumu pa amatu saimēm un līmeņiem.
Piemaksas, prēmijas , naudas balvas ,sociālās garantijas un to noteikšanas kritēriji. 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome