Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana


               Ilgtspējīgas attīstības stratēģija               Attīstības programmas               Lokālplānojumi               Detālplānojumi               Teritorijas plānojumi               Iedzīvotāju aptaujas
         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Attīstības plānošana Iedzīvotāju aptaujas


31.07.2017.

PAZIŅOJUMS PAR SALAS NOVADA ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS GROZĪŠANAS PUBLISKO APSPRIEŠANU

Salas novada dome 2017.gada 27.jūlijā pieņēma lēmumu “Par publisko apspriešanu pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanai” (prot. Nr.9, 3.p.).

Publiskā apspriešana notiks no 2017.gada 01.augusta līdz 22.augustam (ieskaitot).

Ar publiskās apspriešanas dokumentāciju var iepazīties:

 • Salas novada domē Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, LV-5230, 106.kabinetā darba laikā;
 • Biržu bibliotēkā Biržu ielā 11, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, LV-5214 darba laikā;
 • Sēlpils 1.bibliotēkā Pētera Barisona ielā 6, Sēlija, Sēlpils pagastā, Salas novadā, LV-5232 darba laikā;
 • Sēlpils 2.bibliotēkā Bērziņu klubā, Sēlpils pagastā, Salas novadā, LV-5232 darba laikā,
 • kā arī Salas novada mājaslapas www.salasnovads.lv   sadaļas “Attīstības plānošana” apakšsadaļā "Iedzīvotāju aptauja".

Rakstiskus priekšlikumus sūtīt Salas novada domei uz adresi Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230 vai elektroniski uz e-pastu salaspag@salas.lv.

Pielikumi:

 • Salas novada domes lēmums PDF
 • Jēkabpils pilsētas domes lēmums PDF
 • Projekta apraksts PDF
 • Robežas karte PDF
 • Robežas skice PDF
 • Dolomīta iela PDF
 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome