Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana


               Ilgtspējīgas attīstības stratēģija               Attīstības programmas               Lokālplānojumi               Detālplānojumi               Teritorijas plānojumi               Iedzīvotāju aptaujas
         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Attīstības plānošana Teritorijas plānojumi


SALAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2007.-2019.

SĒLPILS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008.-2020.

  • Paskaidrojuma raksts PDF
  • Sēlpils pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana un aizsargjoslas KARTE
  • Apbūves noteikumi PDF


  


 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome