Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana


               Ilgtspējīgas attīstības stratēģija               Attīstības programmas               Lokālplānojumi               Detālplānojumi               Teritorijas plānojumi               Iedzīvotāju aptaujas
         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Attīstības plānošana Lokālplānojumi


SALAS NOVADA LOKĀLPLĀNOJUMS "KLOVĀNU SILS"

  • Ar 2014. gada 28.augusta Salas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 11.§) APSTIPRINĀTS Salas novada lokālplānojums “Klovānu sils” un lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa noteikta kā saistošie noteikumi Nr.9 PDF
  • Līgums par būvniecības pakalpojumiem PDF
  • Lēmums par būvniecības pakalpojumu deleģēšanu PDF


LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMES VIENĪBAI "OŠĀNU IELA 10", OŠĀNOS, SALAS PAGASTĀ, SALAS NOVADĀ (Apstiprināts)

  • Ar Salas novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu (protokola Nr. 11, 14. §) ir apstiprināts lokālplānojuma Salas novadā, Salas pagastā zemes vienībai “Ošānu iela 10” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ar Salas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Lokālplānojums zemes vienībai “Ošānu iela 10”, Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā" PDF
 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome