Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana


               Ilgtspējīgas attīstības stratēģija               Attīstības programmas               Lokālplānojumi               Detālplānojumi               Teritorijas plānojumi               Iedzīvotāju aptaujas
         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Attīstības plānošana Attīstības programmas


SALAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2012.-2018.GADAM

  • Esošās situācijas raksturojums un analīze PDF
  • Vides pārskats PDF
  • Stratēģiskā daļa PDF
  • Rīcību un investīciju plāna aktualizācija PDF
  • Pārskata ziņojums par periodu no 27.06.2012.-25.08.2016. PDF
 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome