Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Pašvaldības plānošanas dokumenti


SALAS NOVADA ILGSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2030.

Lejuplādēt Salas novada Ilgspējīgas attīstības stratēģija 2030.

_____________________

SALAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2012. - 2018. 

Lejuplādēt Esošās situācijas raksturojums un analīze

Lejuplādēt Vides pārskats

Lejuplādēt Stratēģiskā daļa

Lejuplādēt Rīcību un investīciju plāna aktualizācija

Lejuplādēt Salas novada attīstības programmas pārskata ziņojums.(par periodu no 27.06.2012 - 25.08.2016)

Skatīt Attīstības programmas izstrādes procesu >>>_________________________________

___________________________________

SALAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2007. - 2019. 

Lejuplādēt Paskaidrojuma raksts

Turpinājums1 ; Turpinājums2 ; Turpinājums3 ; Turpinājums4 ; Turpinājums5 ; Turpinājums6 ; Turpinājums7

Lejuplādēt Salas pagasta plānotā(atļautā) teritorijas izmantošana un aizsargjoslas (karte)

Lejuplādēt Apbūves noteikumi

 __________________________________________

SĒLPILS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008. - 2020. 

Lejuplādēt Paskaidrojuma raksts

Lejuplādēt Sēlpils pagasta plānotā(atļautā) teritorijas izmantošana un aizsargjoslas (karte)

Lejuplādēt Apbūves noteikumi

Salas novada lokālplānojums “Klovānu sils”

Ar 2014. gada 28.augusta Salas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 11.§)
APSTIPRINĀTS Salas novada lokālplānojums “Klovānu sils” un lokālplānojuma Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa noteikta kā saistošie noteikumi Nr.9

Līgums par būvniecības pakalpojumiem

Lēmums par būvniecības pakalpojumu deleģēšanu

Lokālplānojums zemes vienībai “Ošānu iela 10”, Ošānos, Salas pagastā,Salas novadā (Apstiprināts)

Ar Salas novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu (protokola Nr. 11, 14. §)
ir apstiprināts lokālplānojuma Salas novadā, Salas pagastā zemes
vienībai “Ošānu iela 10” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi ar Salas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8
"Lokālplānojums zemes vienībai “Ošānu iela 10”, Ošānos, Salas pagastā,
Salas novadā".


  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome