Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem


               Jauniešu Dome               Bērnu un jauniešu centrs               Aktualitātes
         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Jauniešiem Aktualitātes


28.11.2017.

JD_vakars_08122017.jpg


24.11.2014.

Jauniesu_pas_XII_2017.jpg


16.11.2017.

Iesp__ju_night.jpg


24.10.2016.

 Salas novada Jauniešu dome apciemo Jēkabpils dzīvnieku patversmi

Arī šogad visā Latvijā no 17. līdz 23. oktobrim norisinājās akcija „Labo darbu nedēļa”, ko jau astoto gadu pēc kārtas organizē labdarības organizācija Palīdzēsim.lv.

Akcijas ietvaros Salas novada Jauniešu dome kopā ar jaunatnes lietu speciālisti nolēma apciemot Jēkabpils dzīvnieku patversmes četrkājainos draugus. Ar barības pakām gan kaķiem, gan suņiem devāmies ceļā. Ierodoties patversmē, iepazināmies ar dzīvniekiem un viņu dzīves apstākļiem. Vēlāk ar draudzīgākajiem suņiem devāmies pastaigā pa tuvāko apkārtni.

Izskraidījušies devāmies atpakaļ uz patversmi, pateicāmies patversmes darbiniekiem un devāmies uz māju pusi. Jutāmies gandarīti un nedaudz skumji vienlaikus, jo tik daudz draudzīgu, mīļu un saimniekus alkstošu zvēriņu mīt dzīvnieku patversmē. Nolēmām, ka turpmāk noteikti regulāri apmeklēsim Jēkabpils dzīvnieku patversmi.

Bet tiem, kas vēlas sev četrkājainu draugu - Jēkabpils dzīvnieku patversmei ir sava mājaslapa, kurā var aplūkot gandrīz visu zvēriņu fotogrāfijas un īsus aprakstus. Var arī ierasties Jēkabpils dzīvnieku patversmē, lai aplūkotu un samīļotu dzīvniekus „dzīvajā.” Ir iespēja ziedot pārtiku vai citas nepieciešamās lietas/līdzekļus. Sīkāka informācija, zvanot 29361403 vai www.jekabpilspatversme.lv

Lai uz dzīvnieku patversmi varētu doties visi, kas varēja un gribēja, mums bija vajadzīga neliela palīdzība. Tāpēc, sakām lielu paldies Anastasijas mammai, kas „aizvizināja” dažus no mums.

Lai šogad padarītie labie darbi kalpo par iedvesmas avotu nākamajam gadam! Ar paveiktajiem labajiem darbiem var iepazīties šeit.

Foto kolāžu var skatīt šeit.

Salas novada Jauniešu domes  pārstāve
Egija Paslauska


12.10.2016.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina jauniešus piedalīties Rīgas reģiona apmācībās uzņēmīguma veicināšanai „Uzņem apgriezienus”.

Apmācības notiks no 2016. gada 22. līdz 24. oktobrim viesu namā „Ville Dole”, Salaspilī.

Apmācību mērķis ir veidot izpratni par uzņēmīgumu un sniegt praktiskus rīkus uzņēmīguma praktizēšanai ikdienā, stiprināt jauniešu pašiniciatīvu, neatlaidību un atbildības izjūtu par ideju īstenošanu, kā arī pilnveidot zināšanas par jauniešu ideju īstenošanas iespējām – iesaistoties projektos, uzņēmējdarbībā u.tml.

Pieteikšanās apmācībām līdz 12. oktobrim, aizpildot pieteikumu šeit - http://x8.lv/uznemapgriezienusriga. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 15. oktobrim.

Dalībnieki: jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Apmācības paredzētas 22 dalībniekiem.

Apmācības vadīs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apmācītāji Sintija Lase un Santa Krastiņa.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās (t.sk.nakšņošanas), ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz/no apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Ginta Salmiņa, JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas un Vidzemes reģionā, tālr.: 29256888, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv.

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas un Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv

Riga_Uznem_apgriezienus.www.jpg

12.10.2016.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina organizācijas un iestādes no visas Latvijas, kurām iepriekš nav bijusi pieredze EBD projektu īstenošanā, pieteikties apmācībām jaunajām Eiropas Brīvprātīgā darba organizācijām, kuras notiks no 2016.gada 4. līdz 6.novembrim viesu namā „Puduri”, Ķeguma novadā.

Pieteikšanās elektroniski, aizpildot anketu līdz 2016. gada 24.oktobrim šeit: http://ejuz.lv/jaunas
Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 28.oktobrim.

Apmācību mērķis ir veicināt izpratni par EBD vērtībām un projektu īstenošanas kvalitātes kritērijiem saskaņā ar labas prakses principiem, EBD vadlīnijām un EBD hartu.

Piedaloties apmācībās, Jums būs iespēja mācīties citādi un:
•    Veidot izpratni par EBD vērtībām, brīvprātīgā lomu organizācijā un vietējā sabiedrībā;
•    Paaugstināt zināšanas, prasmes, iemaņas, lai īstenotu kvalitatīvu EBD projektu;
•    Iepazīties ar EBD kā mācīšanās iespēju visiem, t.sk. arī jauniešiem ar ierobežotām iespējām;
•    Iepazīties ar Youthpass rīku;
•    Iepazīties ar īstenoto projektu pieredzi un piemēriem;
•    Apzināt EBD projekta riskus un izaicinājumus un veidus, kā ar tiem tikt galā;
•    Apzināt pieejamos resursus un veicināt savstarpēju sadarbību;
•    Iepazīt citu organizāciju pārstāvjus, gūt jaunu pieredzi, kontaktus un idejas.

Vairāk par Eiropas Brīvprātīgo darbu var uzzināt:
•     http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunatne-darbiba/eiropas-brivpratigais-darbs
•    http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/ErasmusPlus/2016/vadlinija/erasmus-plus-programme-guide_lv.pdf

Dalībnieku profils:
•    akreditēto EBD organizāciju pārstāvji, kuri gatavo sava pirmā EBD projekta pieteikumu;
•    organizāciju pārstāvji, kuri ir iesnieguši akreditācijas pieteikumu EBD akreditācijai;
•    organizāciju pārstāvji, kuras plāno darboties EBD projektu jomā.

Dalībnieku skaits apmācībās ierobežots, tādēļ prioritāte tiks dota jau akreditēto organizāciju pārstāvjiem, izvērtējot to motivāciju. Apmācībām no katras organizācijas var pieteikties viens pārstāvis.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs tajās varētu piedalīties visas apmācību dienas! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sedz uzturēšanās (arī nakšņošanas), ēdināšanas un apmācību izdevumus, savukārt ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu jāsedz Jums pašam/-ai.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet: Ginta Salmiņa, tālr.: 29256888, E-pasts: apmacibas@brfonds.lv

EBD_apmacibas_plakats.www.jpg

12.10.2016.

Jūrmalā notiks nacionālais forums  par neformālajā izglītībā iegūto kompetenču atzīšanu un pielietojumu darba tirgū.

Forums_2016.jpg

22.04.2016.

 Atvērto durvju dienā informēs jauniešus par studiju iespējām Nacionālās aizsardzības akadēmijā

Šogad Nacionālie bruņotie spēki profesionālajā dienestā pieņems 700 karavīrus, 120 no viņiem - studijām Nacionālās aizsardzības akadēmijā. Lai informētu jauniešus par studiju iespējām aizsardzības akadēmijā, arī šogad akadēmija rīkos Atvērto durvju dienu.

Tā notiks 6.maijā, un sāksies plkst.11 ar akadēmijas rektora pulkvežleitnanta Georga Kerlina uzrunu.

Aizsardzības nozares pārstāvji informēs klātesošos par militārās karjeras un izglītības iespējām, kā arī studiju programmām akadēmijā. Akadēmijas durvis topošajiem kadetiem būs atvērtas jau no plkst.10:30.

Atvērto durvju dienā interesenti varēs aktīvi piedalīties un kadetu vadībā praktiski darboties speciāli sagatavotos apskates laukumos. Dažādas bruņoto spēku vienības demonstrēs ekipējumu un informēs par dienestu bruņotajos spēkos. Paredzēti vienību paraugdemonstrējumi, bet dienas izskaņā varēs baudīt bezmaksas pusdienas lauka virtuvē.

Gan pasākuma aktīvās daļas dalībnieki, gan tie, kas aktīvajā daļā piedalīties nevēlēsies, varēs pārrunāt interesējošos jautājumus par studijām aizsardzības akadēmijā ar studiju programmu direktoriem.

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas īsteno akreditēto studiju virzienu “Militārā aizsardzība”. Akadēmijas uzdevums ir sagatavot profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sastāvu Latvijas valsts aizsardzības nozarei.

Iestājoties aizsardzības akadēmijā, kadetus sagaida ne vien dinamisks mācību process, bet arī dažādas priekšrocības, kas nav citās mācību iestādēs: studijas ir bez maksas - tās tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem; studiju laikā kadeti ir pilnā valsts apgādē un kadetiem nodrošina karavīra sociālās garantijas.
Kadetiem maksā karavīra algu, sākot ar 470 eiro pirms nodokļu nomaksas, un uzturdevas kompensāciju 308,76 eiro, kā arī dzīvokļa īres kompensāciju 142 eiro.

Kadetus nodrošina ar bezmaksas izmitināšanu dienesta viesnīcā un iespēju bez maksas izmantot Sporta kluba kompleksu. Akadēmijā ir pieejama bibliotēka ar plašu militārās un vispārizglītojošās literatūras un periodikas klāstu dažādās valodās, dažādas datu bāzes un bezmaksas interneta pieslēgums.

Pēc akadēmijas absolvēšanas ir garantēta dienesta vieta Nacionālo bruņoto spēku vienībās.

Plašāk ar studiju iespējām aizsardzības akadēmijā var iepazīties tās interneta vietnē www.naa.mil.lv.
Pieteikties profesionālajam dienestam var bruņoto spēku interneta vietnē www.mil.lv sadaļā “Rekrutēšana”: http://www.mil.lv/Rekrutesana

Kā kļūt par kadetu? To uzzini, skatoties video "Ceļš līdz akadēmijai": https://youtu.be/_-KsVg5lLFs

Informāciju sagatavojusi:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa.
Tālrunis: 67335135, 26435189
E-pasts: prese@mod.gov.lv

03.03.2016.

 Biedrības “homo ecos:” klimata pārmaiņu programma jauniešiem


Martā biedrība “homo ecos:” īsteno programmu jauniešiem, aicinot iesaistīties klimata pārmaiņu samazināšanā. Programmas ietvaros norisinās klimata darbnīcas Latvijas Valsts ģimnāzijās, un rīkoties videi draudzīgi jauniešus virtuāli aicina arī reperu apvienība “OLAS”. Savukārt, izmantojot digitālo rīku www.2gradi.lv, jauniešiem ir iespēja uzzināt vairāk par industrializācijas ietekmi uz klimata pārmaiņām, individuāli apņemties rīkoties videi draudzīgi un dalīties ar rezultātiem sociālajos tīklos.

Reperu apvienības “OLAS” videoklips “Klimata galā” kopš otrdienas, 1. marta apskatāms grupas Youtube.com kanālā (OLAS Klimata galā) un sociālajos medijos. Grupas pārstāvji uzsver, ka tieši jauniešiem vajadzētu  pievērst uzmanību apkārt notiekošajām pārmaiņām, lai nebūtu tā, ka pēc vairākiem gadu desmitiem ar nožēlu nāktos atzīt, ka nekas vairs nav glābjams. “Tas, ka mēs klimata pārmaiņas nejūtam tagad uz savas ādas, nenozīme, ka tās nenotiek. Un mums ir jāsāk rīkoties jau šodien, lai cilvēces nākotne ir drošībā un lai planēta mums ir pateicīga.”

Projekta ietvaros ir izveidots arī digitālais rīks www.2gradi.lv, kas jauniešiem un arī citiem interesentiem palīdzēs labāk izprast industrializācijas ietekmi uz klimata pārmaiņām, to sekas globāli un lokāli, kā arī iespēju katram tā lietotājam individuāli apņemties rīkoties videi draudzīgi un dalīties ar rezultātiem sociālajos tīklos. Digitālais rīks būs īpaši noderīgs palīglīdzeklis skolotājiem, lai par globālo sasilšanu stāstītu mācību ietvaros. Tā saturu veidojuši projekta eksperti ģeogrāfijas zinātņu doktors Jānis Brizga un fizikas zinātņu doktors Ojārs Balcers un izstrādājusi digitālo mediju aģentūra “Cube”. “Šis rīks parāda, cik strauji mēs tērējam mums pieejamo dabas kapitālu un to, ka bezdarbība šodien, nākotnē varētu maksāt ļoti dārgi. Taču katrs var apņemties darīt kaut ko, lai samazinātu savu ietekmi uz vidi, un aicināt arī citus pievienoties,” tā Jānis Brizga.

Martā un aprīlī turpinās klimata darbnīcas Latvijas Valsts ģimnāzijās, kopumā 21 skolā. Darbnīcu ietvaros skolēni varēs radoši darboties un iesaistīties dažādās aktivitātēs, lai radītu jaunas idejas klimata pārmaiņu problēmu risināšanā un uzzinātu, kas tieši maina klimatu, piemēram, uzskatāmi ieraudzītu siltumnīcas efektu un to, kā CO2 klātbūtne slēgtā sistēmā veicina temperatūras paaugstināšanos, kā arī vairāk uzzinātu par klimata pārmaiņu sekām un ietekmi Latvijā un pasaulē, piedalītos diskusijās. Vairāk par darbnīcu norises vietām var uzzināt biedrības interneta mājas lapā.

Visas minētās aktivitātes tiek īstenotas projektā “Klimata pārmaiņas Latvijā — izaicinājums un iespējas?”, kuru līdzfinansē EEZ finanšu instruments — http://eeagrants.org/. Plašāka informācija par projektu — www.homoecos.lv  .

Informāciju sagatavoja:
Laura Melne, projekta sabiedrisko attiecību vadītāja
+371 2862 5489, laura.melne@homoecos.lv
Sociālie tīkli:
facebook->homoecos
twitter.com/homoecos
draugiem.lv/homoecos


Salas, Viesītes un Krustpils novadu jaunieši piedalās Helovīnu svētkos

30.oktobrī Viesītes Kultūras pilī notika Helovīniem veltīts pasākums, kurš kopā pulcēja jauniešus no Viesītes, Salas un Krustpils novadiem. Baltās, spocīgās maskās tērptie mājinieki un pasākuma organizatori, Viesītes novada jaunieši, mūs jau gaidīja.

Pasākuma sākumā iepazināmies viens ar otru, kā arī dalījāmies ar savām bailēm.  Līdzās ierastām atbildēm tādām kā tumsa, zirnekļi, čūskas utt., izskanēja arī visai asprātīgas atbildes. Izrādās, kāds no Viesītes jauniešiem baidās no Viesītes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistes Lauras, bet Salas novada jaunietis Pēteris - no nodokļiem. Turpinājumā sekoja dažādas aktivitātes, kas atraisīja pasākuma dalībniekus.

Vislielākais piedzīvojums bija „baisie gaiteņi”, kuros jaunieši pa vienam devās, nemaz nenojauzdami, kas viņus tur sagaida. Jāatzīst, ka daži pat no bailēm kliedza, jo Viesītes jaunieši bija parūpējušies, lai šī pastaiga pa tumšajiem Viesītes Kultūras pils gaiteņiem būtu gana biedējoša.

Pasākuma izskaņā jaunieši demonstrēja savas dejotprasmes, baudīja līdzi paņemtās uzkodas un viens otra kompāniju.

Paldies Viesītes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistei Laurai un viņas aktīvajiem jauniešiem par uzaicinājumu, kā arī Krustpils novada pašvaldības speciālistei jaunatnes, tūrisma un uzņēmējdarbības jomā Angelīnai un viņas jauniešiem par kopā būšanu un jautri pavadītu laiku.


Aicinām Zemgales reģiona jauniešus piedalīties apmācībās!

Apmācības jauniešiem par vienaudžu izglītību “Jaunietis – Jaunietim II!”, kas notiks no 2015. gada 6. novembra līdz 8. novembrim viesu namā „Bērzkalni”, Bauskā, Bauskas novadā. (http://www.berzkalni.lv/).

Pieteikšanās apmācībām šeit , pieteikšanās termiņš 25. oktobris, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 27. oktobrim.

Apmācību mērķis: Attīstīt un pilnveidot kompetences, kā arī apzināt atbalsta sistēmu, kas nepieciešama kvalitatīvas vienaudžu izglītības īstenošanai.

Apmācību uzdevumi:
-    dalīties pieredzē par vienaudžu izglītības konceptu Latvijā un iespējām līdzdarboties;
-    aktualizēt neformālās izglītības dažādus aspektus un tās izmantošanu vienaudžu izglītībā;
-    nodrošināt apmācību dalībniekiem vietu, laiku un iespēju vienam no otra mācīties ar praktisku uzdevumu palīdzību;
-    atbalstīt dalībniekus mācīšanās procesā, nodrošinot drošu un atbalstošu neformālās izglītības vidi;
-    veidot savstarpējo vienaudžu izglītotāju sadarbības tīklu nākotnes darbībai.

Dalībnieku profils: jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Apmācībā tiek aicināti piedalīties jaunieši ar pieredzi vienaudžu izglītībā.

*VIENAUDŽU IZGLĪTĪBA ir process, kura laikā izglītoti un motivēti jaunieši veic dažādas izglītojošas aktivitātes savu vienaudžu vidū ar mērķi attīstīt zināšanas, attieksmes un iemaņas. Latvijā īpaši izplatīta ir vienaudžu izglītības programmu izstrāde veselības jomā, piemēram, par seksuāli reproduktīvo veselību, savstarpējām attiecībām u.tml.

Apmācības vadīs: Ginta Salmiņa un Linda Ūzuliņa

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Līva Štāle-Rācene, Kurzemes un Zemgales reģionālā koordinatore tālr.: 22046231, youth@redcross.lv

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Kurzemes reģionā), Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv

Salas novada jaunieši, kas vēlas pieteikties apmācībām un kas atbilst dalībnieku profilam, piesakās pie jaunatnes lietu speciālistes Vitas Tropas pa tālr. 28223904, lai vajadzības gadījumā varētu nodrošināt jauniešu nokļūšanu līdz apmācību norises vietai.


09.09.2015

                                                            Skatāmies aiz apvāršņa!

Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” veiksmīgi īsteno SIF finansiāli atbalstīto projektu “Aiz apvāršņa”. Turpinot vasaras nometņu ciklā “Skaties tālāk!” iepazīto, 28.augustā projekta dalībnieki no projekta grupām partnerības teritorijas 5 novadu ciemos Dunavā, Asarē, Biržos, Ritā un Vīpē devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonas novadu. Dalība braucienā bija motivācija bērnu aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai vasaras nometnēs ciemos - katras apdzīvotās vietas koordinators braucienam deleģēja 6 labākos darbnīcu cikla dalībniekus. Brauciena galvenais uzdevums - bērnu redzesloka paplašināšana, rādot, kā projekta sadarbības partneris - jauniešu biedrība “Pie kraujas” veiksmīgi darbojas aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanā Madonas novadā. Salīdzinoši – biedrības
„Lauku partnerība Sēlija” teritorijā jaunatnes/ bērnu interešu pārstāvības organizācijas ir nedaudzas, šī joma ir vājāk attīstīta.

Biedrības „Pie kraujas” pamatsastāvu veido jaunieši vecumā no 20 – 25 gadiem ar augstāko izglītību, ar aktīvu darba un savas uzņēmējdarbības pieredzi. Biedrības fiziskās aktivitātes saistītas ar tematiskiem pasākumiem, kas regulāri tiek organizēti, izmantojot biedru gūtās zināšanas un pieredzi katrā no darbības veidiem. Viena no regulāras darbības aktivitātēm saistīta ar izbraucieniem, pielietojot alpīnisma tehniku un inventāru, izmantojot Latvijas apkārtējās vides īpatnības. Šo pieredzi biedrība izmantoja arī šajā projektā darbnīcu norises laikā, organizējot brīvdabas alpīnisma nodarbību katrā no 5 ciemiem. Biedrības jaunieši sagatavoja brauciena maršrutu Madonas novadā, kā arī nodrošināja tās vadību.

Madonas novada pašvaldība biedrībai apsaimniekošanā ir nodevusi Lubānas mitrāja Tūrisma informācijas centru. Tas bija pirmais brauciena pieturas punkts. Iepazīšanos ar centra aktivitātēm vadīja Līga Dreiškina. Redzēto un dzirdēto lieliski papildināja smeķīgā Lubāna ezerā zvejoto zivju zupa no lielā tūristu katla. Mitrāja teritorijas īpatnību un piedāvājuma iepazīšanai brauciena dalībnieki apmeklēja Lubāna ezera Rēzeknes pusē esošo tūrisma informācijas centru Bāka un Teirumnīku purvu. Bērniem bija iespēja no bākas skatīt Lubānas ezeru, binokļos vērot ezera lepnumu – jūras ērgli, kas tajā brīdī pozēja ezera viļņos. Teirumnīku purvā bērni veica Līgas doto mācību uzdevumu – izejot pa īpaši izveidoto laipu un izmantojot informāciju izdales materiālā, viņi sameklēja 5 purva augus.

Jauniešu organizācijas biedrs Jānis Vilciņš – Latvijas čempions šaušanā – bērniem sagādāja saviļņojumu un darbošanās prieku Madonas Sporta centrā, kur viņš vada šautuvi, kas ir labākā Latvijā. Katram bērnam bija iespēja šaut moderni ierīkotā šautuvē, redzēt savu rezultātu, salīdzināt to ar citiem. Šaušanas entuziasts un zinātājs Jānis veiksmīgākajiem šāvējiem spieda roku un pasniedza piemiņas veltes. Šoreiz laimīgie bija Laura Mačulāne no Asares, Ritvars Geižāns no Biržiem un Ruslana Raņņaja no Vīpes. Sporta centra lielajā zālē bērnus gaidīja klinšu kāpšanas siena. Par pareizu sienas izmantošanu gādāja organizācijas biedre Lelde Jātniece.

Par braucienā gūto liecina tā dalībnieku atziņas:

Vladislavs (Vīpe) – Kad atbraukšu mājās, izstāstīšu par visu, ko darījām, piemēram, kā kāpām bākā un vērojām putnus Lubāna ezerā.
Ritieši gribētu, lai klinšu kāpšanas siena būtu katrā ciemā, priecājās par jauniešu organizācijas apņēmību.
Dunavieši: Prieks bija redzēt šautuvi un vēl lielāks prieks bija tur šaut. Bija iespēja pirmo reizi redzēt Latvijas lielāko ezeru, arī mitrāju. Diena bija ļoti interesanta un labi organizēta.
Laura (Asare) – Man ļoti patika šaut. Es gribētu vēl kādu dienu aizbraukt uz Madonas Sporta centru.
Ilva (Birži) - Patika purvā, jo uzzināju jaunus augus. Mums patika arī izpriecāties, jo pirms jaunā mācību gada tas ir nepieciešami.
Līva (Birži) – Es uzzināju par augiem purvā, bet visvairāk man patika Madonas Sporta centrā, jo tur varēja izpausties. Un es gribētu vēl ar ģimeni atbraukt uz Madonu.

Septembrī sākas nākošais projekta cikls „Aiz apvāršņa”.

Skaidrīte Medvecka
projekta vadītāja


19.08.2015

28. augustā Viesītē notiks I Sēlijas novadu jauniešu diena

Vasaras izskaņā, š.g. 28. augustā, Viesītes pilsētā notiks Sēlijas novadu apvienības novadu: Salas, Jēkabpils, Viesītes, Neretas, Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas un Krustpils novada „I Sēlijas novadu jauniešu diena”. Šogad pasākums plānots Raiņa un Aspazijas jubilejas gada zīmē.

Pasākuma mērķis ir veidot sadarbību starp Sēlijas novadiem jaunatnes darba jomā, veidot kopīgas tradīcijas un veicināt jauniešu līdzdalību Sēlijas novadu jauniešu organizāciju un skolu pašpārvalžu darbā.

Sēlijas jauniešu diena sāksies ar sportiskajām aktivitātēm – futbola sacensības Raiņa laukumā un volejbola sacensības Aspazijas laukumā. Katru novadu pārstāvēs divas komandas.

Plkst. 13:00 sportu nomainīs intelektuālas, radošas un izklaidējošas nodarbes muzeja „Sēlija” teritorijā, novadu aktivitāšu punktos. Ikvienam pasākuma apmeklētājam būs iespēja izmēģināt spēkus Antiņa stikla kalnā (klinšu siena), rīmēt Rainiski, dzejot un satikt Mākoņskrējēju Mārtiņu Zvīdriņu, saposties „Aspazijas SPA” un tikt pie skaistiem foto „Raiņa foto” studijā - Kas zina, ko grib – spēj, ko grib. (Rainis). Tostarp, paralēli visas pēcpusdienas garumā, būs iespēja iepazīties ar novadu izglītības iestāžu piedāvājumiem. Savukārt plkst. 15:00 novadu asākie prāti savas zināšanas pārbaudīs erudīcijas konkursā V.I.P. (Veiksme Prāts Intuīcija) - izklausies gudrāks!

Pasākuma trešais cēliens, jeb vakara programma, notiks Mīlestības saliņā. Plkst. 18:00 paredzēta novadu dalībnieku apbalvošana, kam sekos mūziķa Goran Gora un grupas „Bermudu Divstūris” koncerts. Vakara izskaņā muzicēs Salas un Neretas jaunās grupas, kam sekos DJ cīņas, kurās labāko noteiks tieši skatītāji! Vienreiz tik pasaule gūstama. Tik plaša kā karaļvalstība, -Tik jaunībā... (Aspazija)

Šogad pasākums norisināsies Viesītes novadā, savukārt nākošgad kādā no Sēlijas novadu apvienības novadiem vai Krustpils novadā. Visas aktivitātes pasākuma dienā ir bez maksas, pateicoties visu astoņu iesaistīto pašvaldību un „Latvijas valsts mežu finansētās Zemgales kultūras programmas 2015” projektu konkursa finansiālajam atbalstam.

Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste Laura Liepiņa

pp55.jpg


17.08.2015

Aicinām piedalīties Vidzemes reģiona neformālās izglītības apmācībās par vienaudžu izglītību

Jaunietis – Jaunietim 2!

Apmācības notiks:2015. gada 4.-6. septembrī, Viesu namā „Mīlmaņi”, Vidzemes reģionā, Gulbenes novads, Mīlmaņi, Rankas pagasts. http://milmani.blogspot.com/

Piesakies apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski: http://ej.uz/479n

Pieteikšanās termiņš 25. augusts. Apstiprinājums par dalību apmācībās katram personīgi tiks nosūtīts e-pastā līdz 2015. gada 27. augustam.

Apmācību mērķis: Attīstīt un pilnveidot kompetences, kā arī apzināt atbalsta sistēmu, kas nepieciešama kvalitatīvas vienaudžu izglītības īstenošanai.

Apmācību uzdevumi:

§ dalīties pieredzē par vienaudžu izglītības konceptu Latvijā un iespējām līdzdarboties;

§ aktualizēt neformālās izglītības dažādus aspektus un tās izmantošanu vienaudžu izglītībā;

§ nodrošināt apmācību dalībniekiem vietu, laiku un iespēju vienam no otra mācīties ar praktisku uzdevumu palīdzību;

§ atbalstīt dalībniekus mācīšanās procesā, nodrošinot drošu un atbalstošu neformālās izglītības vidi;

§ veidot savstarpējo vienaudžu izglītotāju sadarbības tīklu nākotnes darbībai.

Dalībnieku profils: jaunieši vecumā no 13-18 gadiem. Apmācībā tiek aicināti piedalīties jaunieši ar pieredzi vienaudžu izglītībā.

*VIENAUDŽU IZGLĪTĪBA ir process, kura laikā izglītoti un motivēti jaunieši veic dažādas izglītojošas aktivitātes savu vienaudžu vidū ar mērķi attīstīt zināšanas, attieksmes un iemaņas. Latvijā īpaši izplatīta ir vienaudžu izglītības programmu izstrāde veselības jomā, piemēram, par seksuāli reproduktīvo veselību, savstarpējām attiecībām u.tml.

Apmācības vadīs: Inese Šubēvica un Normunds Pīlips

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Līva Stupele, Vidzemes reģionālā koordinatore tālr.: 29814984; liva@llf.partneribas.lv

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Latvijas Lauku forums” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv


 15.06.2015

Aicinām piedalīties “Dzimis Sēlijā” logo izstrādes konkursā

Viesītes novada pašvaldība organizē Sēlijas novada jauniešu dienas „Dzimis Sēlijā” logo izstrādes konkursu, kura mērķis ir izveidot logo, kas simbolizētu saukli “Dzimis Sēlijā” un kalpotu kā atpazīstamības veicinātājs Sēlijas novados un ārpus tiem, veicinātu piederību Sēlijas novadiem.
Logo ir jāizveido uz A4 formāta lapas atbilstoši jauniešu (vecumā no 13 līdz 30 gadiem) mērķauditorijai. Tam jābūt grafiski viegli uztveramam, vienkāršam, uzmanību piesaistošam, lietojamam dažādos mērogos. Logo var tik izstrādāts gan datorgrafikā, gan zīmēts ar roku. Izveidotajam logo jāpievieno arī īss tā idejas apraksts (maksimums 1 A4 lapa).
Logo jāiesniedz Viesītes novada domē ar norādi „Sēlijas jauniešu dienas logo” līdz 2015. gada 30. jūnijam plkst. 17:00, jāiesūta e-pastā vai pa pastu (pasta zīmogs 2015. gada 30. jūnijs). Viesītes novada domes adrese – Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, e-pasts – laura.liepina@viesite.lv
Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par to, ka viņam pieder izstrādātā logo autortiesības. Logo iesniedz slēgtā aploksnē vai iesūta to elektroniski ar norādi „Sēlijas jauniešu dienas logo”, klāt pievienojot aizpildītu pieteikuma anketu.
Iesniegtos darbus izskatīs Sēlijas novadu un Krustpils novada jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki. Konkursa uzvarētājs saņems naudas balvu – 150 EUR.

Papildus informācija Nolikumā.

05.06.2015

Programma "Jauniešu garantija"

30.04.2015
  


 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome