Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome


               Deputāti               Komitejas               Komisijas               Domes sēžu protokoli               Saistošo noteikumu projekti               Saistošie noteikumi               Publiskais pārskats               Nolikumi / Noteikumi               Deleģēšanas līgumi
         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Novada dome Nolikumi / Noteikumi


 Nolikumu Nr.

 Nolikumi
 Pieņemšanas
datums
 Dokumenta
pielikums
2017/12
Salas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums
30.11.2017.
Ikona_PDF.png
2017/11
Iestādes "Salas novada pašvaldība" nolikums
26.10.2017.
Ikona_PDF.png
2017/9
Salas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas nolikums
27.07.2017.
Ikona_PDF.png
2017/8
Salas novada pašvaldības Lauksaimniecības komisijas nolikums
27.07.2017.
Ikona_PDF.png
2017/7
Salas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums
27.07.2017.
Ikona_PDF.png

2017/6

Salas novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikums
29.06.2017.
Ikona_PDF.png
2017/5
Salas novada pašvaldības nolikums (Grozījumi: 30.11.2014., saistošajos noteikumos Nr.2017/6; stājas spēkā 02.12.2017.)
26.10.2017.
Ikona_PDF.png
2017/5
Salas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas nolikums
29.06.2017.
Ikona_PDF.png
2017/4
Salas novada domes Finanšu komitejas nolikums
29.06.2017.
Ikona_PDF.png
2017/3
Salas novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas
27.04.2017.
Ikona_PDF.png
2017/2
Nolikums "Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem "Jaunais atnācis uz laukiem"
27.04.2017.
Ikona_PDF.png
2017/1
Nolikums "Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras brīvlaikā
Salas novada pašvaldībā"
30.03.2017.
Ikona_PDF.png
Prot. Nr.10, 7.p
Ģimenes atbalsta centra "Saulstari" nolikums
29.09.2016.
Ikona_PDF.png
Prot. Nr.1, 42.p
Salas vidusskolas nolikums
28.01.2016.
Ikona_PDF.png
Prot. Nr.7, 29.p
Konkursa "Sakopta vide Salas novadā" nolikums
25.06.2015.
Ikona_PDF.png
Prot. Nr.13, 4.p
Salas novada Jauniešu domes nolikums
30.10.2014.
Ikona_PDF.png
Prot. Nr.7 Salas novada pašvaldības Ētikas kodekss 31.03.2010 Ikona_PDF.png
Prot. Nr.10 Nolikums par Salas novada pašvaldības Atzinības rakstu 30.09.2009. Ikona_PDF.png

 Noteikumu Nr.

 Noteikumi
 Pieņemšanas
datums
 Dokumenta
pielikums
Prot. Nr.4, 21.p Salas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi
13.02.2013.
Ikona_PDF.png

Gala ziņojums par būvniecības ieceres - ražošanas ēkas Alejas ielā 3, Salā, Salas pagastā, Salas novadā rekonstrukcijas (polimēro materiālu un produktu uz to bāzes ražošana) publisko apspriešanu 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome