Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome


               Deputāti               Komitejas               Komisijas               Domes sēžu protokoli               Saistošo noteikumu projekti               Saistošie noteikumi               Teritorijas plānojums               Nolikumi, instrukcijas               Deleģēšanas līgumi
         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Novada dome Nolikumi, instrukcijas


SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒTIKAS KODEKSS

Par publisku pasākumu rīkošanu Salas novadā.(veidlapu paraugi)

Gala ziņojums par būvniecības ieceres - ražošanas ēkas Alejas ielā 3, Salā, Salas pagastā, Salas novadā rekonstrukcijas (polimēro materiālu un produktu uz to bāzes ražošana) publisko apspriešanu

Salas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi

Nolikums “Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras brīvlaikā Salas novada pašvaldībā”

Nolikums Nr.2017/2 Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem
„Jaunais atnācis uz laukiem”

Salas novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas

  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome