Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome


               Deputāti               Komitejas               Komisijas               Domes sēžu protokoli               Saistošo noteikumu projekti               Saistošie noteikumi               Publiskais pārskats               Nolikumi / Noteikumi               Deleģēšanas līgumi
         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Novada dome Nolikumi / Noteikumi


SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒTIKAS KODEKSS

Iestādes “Salas novada pašvaldība” nolikums

Finanšu komitejas nolikums

Attīstības un tautsaimniecības komitejas nolikums

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikums

Iepirkumu komisijas nolikums

Lauksaimniecības komisijas nolikums

Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijas nolikums

Salas novada  pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas NOLIKUMS

Nolikums par Salas novada pašvaldības Atzinības rakstu

Salas novada jauniešu domes nolikums

Salas vidusskolas nolikums

Konkursa "Sakopta vide Salas novadā" nolikums

Gala ziņojums par būvniecības ieceres - ražošanas ēkas Alejas ielā 3, Salā, Salas pagastā, Salas novadā rekonstrukcijas (polimēro materiālu un produktu uz to bāzes ražošana) publisko apspriešanu

Salas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi

Nolikums “Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras brīvlaikā Salas novada pašvaldībā”

Nolikums Nr.2017/2 Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem „Jaunais atnācis uz laukiem”

Salas novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas

Par publisku pasākumu rīkošanu Salas novadā.(veidlapu paraugi)

  


 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome