Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome


               Deputāti               Komitejas               Komisijas               Domes sēžu protokoli               Saistošo noteikumu projekti               Saistošie noteikumi               Teritorijas plānojums               Nolikumi, instrukcijas               Deleģēšanas līgumi
         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Novada dome Komisijas


Administratīvā komisija

priekšsēdētājs – Pēteris Krastiņš
locekļi – Valija Balode, Anita Bārzdiņa, Andris Ribāks, Ēvalds Stalidzāns

Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija

priekšsēdētājs – Guntars Paeglis
locekļi – Ingrīda Gādmane, Juris Balodītis

Iepirkumu komisija

priekšsēdētāja – Zanda Daņilova
locekļi – Aivars Savickis, Kristīne Jucīte,
Ingūna Rēķe, Anita Gerasimova

Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisija

            priekšsēdētāja – Irēna Sproģe
            locekļi – Ēvalds Stalidzāns, Inga Pastare, Arturs Dilāns, Zanda Daņilova, Ligita Kadžule, Ingrīda Gādmane.

Lauksaimniecības komisija

priekšsēdētājs – Juris Balodītis
locekļi – Valentīna Stolere, Andris Bārzdiņš

Vēlēšanu komisija

priekšsēdētājs – Gatis Balodis
sekretāre – Ingūna Rēķe
locekļi – Vanda Lasmane, Rita Šķipare, Pārsla Stirna, Vita Šatohina, Juris Boķis

Medību koordinācijas komisija

        priekšsēdētājs - Ēvalds Stalidzāns
        priekšsēdētāja vietnieks - Mārtiņš Akmentiņš
        locekļi - Aivars Savickis, Juris Čaupjonoks, Judīte Podniece

  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome