Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome


               Deputāti               Komitejas               Komisijas               Domes sēžu protokoli               Saistošo noteikumu projekti               Saistošie noteikumi               Publiskais pārskats               Nolikumi / Noteikumi               Deleģēšanas līgumi
         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Novada dome Komitejas


Finanšu komiteja

Juris  Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Irēna Sproģe, Ēvalds Stalidzāns.

Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja

Inga Pastare, Ēvalds Stalidzāns, Pēteris Krastiņš, Jānis Bite.

Attīstības un tautsaimniecības komiteja

Juris Balodītis, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš. 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome