Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome


               Deputāti               Komitejas               Komisijas               Domes sēžu protokoli               Saistošo noteikumu projekti               Saistošie noteikumi               Teritorijas plānojums               Nolikumi, instrukcijas               Deleģēšanas līgumi
         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Novada dome Komitejas


Finanšu komiteja

Irēna Sproģe, Ēvalds Stalidzāns, Inga Pastare, Guntars Paeglis, Jānis Bite.

Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja

Pēteris Krastiņš, Ruta Jakovļeva, Ēvalds Stalidzāns, Arturs Dilāns.

Attīstības un tautsaimniecības komiteja

Juris Balodītis, Pēteris Krastiņš, Guntars Paeglis,Jānis Bite.  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome