Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome


               Deputāti               Komitejas               Komisijas               Domes sēžu protokoli               Saistošo noteikumu projekti               Saistošie noteikumi               Teritorijas plānojums               Nolikumi, instrukcijas               Deleģēšanas līgumi
         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Novada dome Deputāti


Irena_Sproge.jpg

Salas novada domes deputāte
Irēna Sproģe
Salas novada domes priekšsēdētāja
Iedzīvotāju pieņemšana
ceturtdienās no plkst. 9.00-12.00. Salas novada pašvaldības ēkā 111. kab.
Vienojoties var saskaņot citu pieņemšanas laiku pa tel. 26465250 vai 65237701

pict7.jpg

Salas novada domes deputāts
Juris Balodītis
Salas novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Zemnieku saimniecība “Senči” īpašnieks
Iedzīvotāju pieņemšana
iepriekš saskaņojot pa tel. 26544728

pict2.jpg

Salas novada domes deputāte
Inga Pastare
Iedzīvotāju pieņemšana
Pirmdienās no 9.00- 11.00
Ceturtdienās no plkst. 15.00-17.00. PII “Ābelīte”  tel. 26312637


pict4.jpg

Salas novada domes deputāts
Ēvalds Stalidzāns
Salas novada pašvaldība, veterinārārsts
Iedzīvotāju pieņemšana
Katra mēneša pēdējā trešdienā no 14.00 –15.00 Salas novada pašvaldības ēkā, 208.kab. tel.26173926


pict8.jpg

Salas novada domes deputāts
Pēteris Krastiņš
Salas novada pašvaldība, Sporta darba organizators
Iedzīvotāju pieņemšana
Katra mēneša pirmā pirmdiena no 16.00 – 17.00  Salas vidusskolas sporta zālē, tel. 26341972

* Informācija nepilnīga, izstrādes stadijā

  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome