Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Kontakti


SALAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Salaspag@Salas.lv

Reģ.Nr.90000045372

"Swedbank" AS
Kods HABALV22
Konts LV40HABA0551027661272

VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Darba laiki

Pirmdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Otrdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Trešdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Ceturtdiena: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00

Piektdiena: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

Tālrunis 65237700; e-pasts sala@pakalpojumucentri.lv

PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA 

Darba laiki

Pirmdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Otrdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Trešdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Ceturtdiena: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00

Piektdiena: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe 65237701, 26465250; salaspadome@inbox.lv

Salas novada pašvaldības izpilddirektors Arnis Baumeisters 65237749, 26188750

PERSONĀLA NODAĻA

Personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe 65237702, 29352736

Lietvede Inga Purviņa 65237700; salaspag@salas.lv

Datortīkla administrators Aivars Savickis 65237874, 26455125; novads@salas.lv

Darba aizsardzības vecākais speciāliste Anita Bārzdiņa 65220925, 27839705

Sporta pasākumu organizators Pēteris Krastiņš 65220458, 26341972

Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste Jolanta Grandāne  65237748, 29156210; referente@salas.lv

Jaunatnes lietu speciālists  Vita Tropa 28223904

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Galvenā grāmatvede Silvija Zabludovska 65237703, 26429287

Vecākā grāmatvede Ināra Puida 65237875

Grāmatvede Aina Apināne 65237875

Materiālu uzskaites grāmatvede Indra Maskava 65237876

Grāmatvede - kasiere Maija Aizpurva 65231660

Finansiste Valentīna Zeltiņa 65237876; finansists@salas.lv

ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Nekustamā  īpašuma speciāliste Ingrīda Gādmane 65237706, 25434790

Projektu vadītāja Ligita Kadžule 65237707, 25460441; ligita.kadzule@gmail.com

SPECIĀLISTI

Veterinārārsts Ēvalds Stalidzāns 65263309, 26173926; dokt@inbox.lv

SALAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Vadītāja Ingūna Rēķe 65237702

E-pasts dzimtsaraksti@salas.lv

SALAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Dienesta vadītāja Ludmila Austriņa 65237747, 29372660

Sociālā darbiniece Silvija Silaraupe 65237705

Sociālā darbiniece Sēlpilī Valda Kravale 65220920

Tālrunis: 65237747, 29372660
Fakss: 65231660
E-pastss: socdienests@salas.lv


Apmeklētāju pieņemšana Biržu ciemā

Otrdien 08.30 - 12.00 Biržu tautas namā, Biržu internātpamatskolā pēc iepriekšējas vienošanās, sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Ludmila Austriņa

Katra mēneša 1.un 3.ceturtdienā 10.00 - 12.00  Biržu Tautas namā

Katra mēneša 2. un 4. otrdienā 9.00 - 12.00 Biržu Tautas namā, sociālā darbiniece Valda Kravale

Sociālā dienesta pieņemšanas laiki

Sociālā dienesta pieņemšanas laiki

Nedēļas diena

Sociālā dienesta vadītāja Ludmila Austriņa

Sēlpils pagasta sociālā darbiniece Valda Kravale

Pusdienu pārtraukums

Pirmdiena

8.30-15.00

13.00-17.00

12.00-13.00

Otrdiena

13.30-17.00

-

12.00-13.00

Trešdiena

-

-

12.00-13.00

Ceturtdiena

-

8.30-17.00

12.00-12.30

Piektdiena

8.30-16.00

8.30-16.00

12.00-12.30SALAS NOVADA BĀRIŅTIESA

Priekšsēdētāja Ārija Lokmane

Locekļi: Ruta Šķipare, Inta Kozlāne, Inga Galdiņa, Dace Jēkabsone

Tālrunis 65237704, 20267521
E-pasts Barintiesa@salas.lv ; Salap@inbox.lv


Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena  – 
Trešdiena –
Ceturtdiena 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena –


SĒLPILS PAGASTA PĀRVALDE


„Rūtas”, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV 5232

Pārvaldes vadītāja  Anita Bārzdiņa  65220925, 27839705

Fakss 65220924
E-pasts    seelpils@inbox.lv

Darba laiki
Pirmdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00


IECIRKŅA INSPEKTORI SALAS NOVADĀ

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

KRISTIANS IGAUNIS, 25488616 /Biržos/ katra mēneša pirmajā otrdienā 13.00-14.00

IGORS ORLOVS, 65263841 /Salā/ otrdienās 10.00-12.00;

IGORS ORLOVS, 65237038 /Jēkabpilī/ katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā 13.00-14.00

IGORS ORLOVS, 65220920 /Sēlpilī/ katra mēneša pirmajā pirmdienā 10.00-12.00


  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome