Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Kontakti


SALAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Salaspag@Salas.lv

Reģ.Nr.90000045372

"Swedbank" AS
Kods HABALV22
Konts LV40HABA0551027661272

VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Darba laiki

  • Pirmdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
  • Otrdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
  • Trešdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
  • Ceturtdiena: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
  • Piektdiena: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

Tālrunis 669 54845; e-pasts sala@pakalpojumucentri.lv

PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA 

Darba laiki

  • Pirmdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
  • Otrdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
  • Trešdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
  • Ceturtdiena: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
  • Piektdiena: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe 65237701, 26465250; salaspadome@inbox.lv

Salas novada pašvaldības izpilddirektors Arnis Baumeisters 65237749, 26188750; izpilddirektors@salas.lv

PERSONĀLA NODAĻA

Personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe 65237702, 29352736

Lietvede Līga Kriškijāne 65237700; salaspag@salas.lv

Datortīkla administrators Aivars Savickis 65237874, 26455125; novads@salas.lv

Darba aizsardzības vecākais speciāliste Anita Bārzdiņa 65220925, 27839705; seelpils@inbox.lv

Sporta pasākumu organizators Pēteris Krastiņš 65220458, 26341972

Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste Jolanta Grandāne  65237748, 29156210; referente@salas.lv

Jaunatnes lietu speciāliste  Elīna Kušiņičeva 25712909; jaunatne@salas.lv

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Galvenā grāmatvede Silvija Zabludovska 65237703, 26429287

Vecākā grāmatvede Ināra Puida 65237875

Grāmatvede Aina Apināne 65237875

Materiālu uzskaites grāmatvede Indra Maskava 65237876

Grāmatvede - kasiere Maija Aizpurva 65231660

Finansiste Kristīne Jucīte 65237876; finansists@salas.lv

ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Nekustamā  īpašuma speciāliste Ingrīda Gādmane 65237706, 29262465; ingrida.gadmane@salas.lv

Projektu vadītāja Ligita Kadžule 65237707, 25460441; ligita.kadzule@gmail.com

Juriste Zanda Daņilova 65263841; jurists@salas.lv

SPECIĀLISTI

Veterinārārsts Ēvalds Stalidzāns 65263309, 26173926; dokt@inbox.lv

SALAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Vadītāja Ingūna Rēķe 65237702; dzimtsaraksti@salas.lv


SALAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Dienesta vadītāja Ludmila Austriņa 65237747, 29372660; socdienests@salas.lv

Sociālā darbiniece Silvija Kancāne 65237705, 28305156

Sociālā darbiniece Sēlpilī Valda Kravale 65220920

Apmeklētāju pieņemšana Biržu ciemā

Otrdien 08.30 - 12.00 Biržu tautas namā, pēc iepriekšējas vienošanās,  sociālā dienesta vadītāja Ludmila Austriņa

Katra mēneša 1.un 3.ceturtdienā 10.00 - 12.00  Biržu Tautas, namā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Silvija Kancāne

Katra mēneša 2. un 4. otrdienā 9.00 - 12.00 Biržu Tautas namā, sociālā darbiniece Valda Kravale

Sociālā dienesta pieņemšanas laiki

Sociālā dienesta pieņemšanas laiki

Nedēļas dienas

Sociālā dienesta vadītāja
Ludmila Austriņa
Sociālā darbiniece
Silvija Kancāne
Sēlpils pagasta sociālā darbiniece
Valda Kravale

Pusdienu pārtraukumi

Pirmdiena

8.30-15.00

8.30-17.00

13.00-17.00

12.00-13.00

Otrdiena

13.30-17.00

8.30-17.00

-

12.00-13.00

Trešdiena

-

8.30-17.00

-

12.00-13.00

Ceturtdiena

-

8.30-17.00

8.30-17.00

12.00-12.30

Piektdiena

8.30-16.00

-

8.30-16.00

12.00-12.30


SALAS NOVADA BĀRIŅTIESA

Priekšsēdētāja Jeļena Jefimova, 65237704, 20267521, Barintiesa@salas.lv; Salap@inbox.lv

Locekļi: Ruta Šķipare, Anita Zvirgzda, Inga Galdiņa, Dace Jēkabsone


Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena  – 
Trešdiena –
Ceturtdiena 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena –


SĒLPILS PAGASTA PĀRVALDE


Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV 5232

Pārvaldes vadītāja  Anita Bārzdiņa  65220925, 27839705, fakss 65220924, seelpils@inbox.lv

Darba laiki
Pirmdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00


IECIRKŅA INSPEKTORI SALAS NOVADĀ

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

KRISTIANS IGAUNIS, 25488616 /Biržos/ katra mēneša pirmajā otrdienā 13.00-14.00

IGORS ORLOVS, 65263841 /Salā/ otrdienās 10.00-12.00;

IGORS ORLOVS, 65237038 /Jēkabpilī/ katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā 13.00-14.00

IGORS ORLOVS, 65220920 /Sēlpilī/ katra mēneša pirmajā pirmdienā 10.00-12.00


 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome