Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība


               Aktualitātes               Pasākumi
         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Sēlijas novadu apvienība Aktualitātes


 Sēlijas novadu apvienība (SNA) ir brīvprātīga pašvaldību apvienība kopīgu mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

SNA ir nodibināta 2012.gada 14.decembrī, lai saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)  statūtu 11.1. un 11.2 punktiem uz brīvprātības principiem apvienotu tās Sēlijas novadu pašvaldības, kuras ir iestājušās LPS. Tā darbojas kā LPS struktūrvienība.

Priekšsēdētāja - Salas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe, tālr.:+371 652037701; +371 26465250, e-pasts: salaspadome@inbox.lv

Priekšsēdētājas vietnieks - Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, tālr. +371 65176187; +371 26345400, e-pasts: arvids.kviesis@neretasnovads.lv

65176187
65176187

640px_S__lijas_novadu_apvien__ba.svg.png

Apvienības sastāvā ir septiņi Sēlijas novadi:

Dibināšanas protokols

Nolikums

Sēlijas VIII kongresa aicinājums

Sēlijas VIII kongresa rezolūcija

VIDEO SIŽETI:

"Atjaunoto Ilgu pili atklāj ar Sēlijas kongresu", 05.07.2012.

"Viesītē nodibina Sēlijas novadu apvienību", 16.01.2013.

"Sēlijas novadu apvienība izvirza mērķus kultūras un tūrisma attīstībai", 03.04.2013.

"Sēlijas grāmata", 24.03.2014.

"Sēlijas kongress Viesītē", 09.06.2014.

"Sēlijas novadu apvienībai jauns priekšsēdētājs", 24.12.2014.

"Top grāmata par Sēliju",22.01.2015.

"Jaunjelgavā atzīmēti trešie Sēlijas Tautas mākslas svētki", 28.06.2015.

"Jaunjelgavā noris jau astotais Sēlijas novadu apvienības kongress", 08.06.2016.

"Ilūkstes novada dziedātāji un dejotāji piedalās Sēlijas Tautas mākslas svētkos "Sēlija Rotā"", 29.06.2016.


04.09.2018.

Selijas_kongress2018_logo_001.jpg

21. septembrī notiks IX Sēlijas kongress Salas novadā

21. septembrī Salas novada Salas kultūras namā notiks IX Sēlijas kongress. Tā galvenā tēma ir “Nacionālā attīstības plāna devums Sēlijas novada attīstībai”.

Kongresa rīkotāji ir septiņi Sēlijas novadu apvienības biedri: Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldības. To atklās kongresa izpildrīkotāja - Sēlijas novadu apvienības vadītāja, Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe.

Sēlijas kongresā ar ziņojumu par NAP nozīmi līdzsvarotā reģionālajā attīstībā uzstāsies Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītāja vietnieks Vladislavs Vesperis un konsultante Kristīne Ozoliņa. Bijušais Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Andris Jaunsleinis sniegs LPS vērtējumu par NAP izstrādi un rezultātiem. Ekonomikas doktores Raitas Karnītes referāta temats būs “NAP atspulgs Sēlijas novados”. Savukārt vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministra padomnieks Dainis Rijkuris runās par reģionālās politikas nākotni. Pēc katra referāta plānotas debates.

Ar starpziņojumiem uzstāsies Sēlijas novadu apvienības biedri – novadu domju priekšsēdētāji un darbinieki. Viesītes novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva sniegs ieskatu par Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību lomu uzņēmējdarbības attīstībā Sēlijā; par izglītības reformas ietekmi pašvaldībās ziņos Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks; Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša sniegs starpziņojumu “Sēlijas baltie ceļi”, bet demogrāfisko portretu Sēlijā šobrīd un nākotnē analizēs Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna. Sēlijas kongresa noslēgumā taps rezolūcija, kas apkopotā veidā paudīs kongresā izskatītos problēmjautājumus un ievirzes, kā tos risināt.

Kongresa laikā būs apskatāma arī jēkabpilietes Kristīnes Bergmanes portretu izstāde “Es, Tu”, par kuru tās autore saka: “Cilvēks - radības vainags, ar visām pilnībām un nepilnībām, esības meklējumiem, bezgalīgu mīlu, rūpēm, sāpēm, prieku, “kas es esmu?” meklējumiem.”


IX Sēlijas kongress

Datums: 21. septembris

Vieta: Salas kultūras nams (Skolas iela 2, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230)

Moderators: Andris Jaunsleinis

Darba kārtība:

Plkst. 9:00-10:00 - reģistrācija, iepazīšanās ar izstādi, rīta kafija

 Plkst. 10:00-10:20 - Sēlijas kongresa atklāšana, uzrunas, apsveikumi, Salas kultūras nama sveiciens

Plkst. 10:20-11:40 - Referāti, debates, starpziņojumi

Plkst. 11:40-12:40 - Pusdienu pārtraukums

Plkst. 12:40-14:15 - Referāti, debates, starpziņojumi

Plkst. 14:15 - Kongresa rezolūcijas apstiprināšana, kongresa noslēgums

Pieteikties dalībai kongresā vēlams pa tālruni 29156210 vai rakstot uz e-pasta adresi: referente@salas.lv.

Papildu informāciju par Sēlijas kongresa norisi var saņemt, sazinoties ar Salas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciālisti Jolantu Grandāni (tālr.: 29156210, e-pasts: referente@salas.lv).

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt, sazinoties ar pasākuma organizatoru pa tālr. 65237870, 20233947.


 29.03.2017.

29.martā Viesītes kultūras pilī no septiņiem novadiem bija sanākuši ļaudis uz grāmatas "No Sēlijas pūra..." atvēršanas svētkiem. Grāmata ir Sēlijas novadu apvienības (Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadi) lolots un daudzu autoru kopdarbs, apkopots vairāk nekā 300 lappusēs, aptverot 10 dažādas Sēlijas un sēliešu mantiskās un gara bagātības.

PILNAIS PASĀKUMA APRAKSTS

FOTO MIRKĻI


27.01.2017.

Salas novada pašvaldības domē 27.janvārī notika Sēlijas novadu apvienības biedru sapulce. Viens no darba kārtības jautājumiem -apvienības priekšsēdētāja un viņa vietnieka pārvēlēšana.

Par apvienības priekšsēdētāju ievēlēta Salas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe, par vietnieku - Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis.

 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome