Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Lauksaimniekiem
20.04.2018.

Ikona_PDF.png Svarīga informācija lauksaimniekiem, kuri apsaimnieko bioloģiski vērtīgus zālājus


20.04.2018.

Kursi
Meliorācijas sistēmu kopšana un uzturēšana


 Sakarā ar labiem laika apstākļiem lauku darbu uzsākšanai zemnieku saimniecībās, SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” saīsina reklamēto kursu par meliorācijas problēmām realizācijas laiku. 

LLKC komplektē 2 dienu bezmaksas  mācību grupu Meliorācijas sistēmas to kopšana un uzturēšana. Nodarbības tiek organizētas 2018. gada 25., 26.aprīlī  finansētas par Valsts lauku tīkla finanšu līdzekļiem. Pirmā mācību diena notiks LLKC, Ozolniekos, Rīgas ielā 34. Nodarbību sākums 25. aprīlī plkst. 9:30.

Programmā:

 1. Valsts un ES atbalsts lauku infrastruktūrai un meliorācijas objektu būvniecības kārtība;
 2. Meliorācijas sistēmu izbūves un darbības pamati. Meliorācijas projektu izstrādes pamatprincipi un noteikumi;
 3. Meliorācijas sistēmu bojājumi, to novēršana un sistēmu ekspluatācija (teorētiskās un praktiskās nodarbības);
 4. Caurteku būvniecība un jaunāko ģeosintētisko materiālu pielietojums. Drenāžas izbūvē lietojamie filtrācijas materiāli;
 5. Meliorācijas sistēmu ierīkošanas, rekonstrukcijas un uzturēšanas tehnika un meliorācijas darbu veikšana objektos saimniecībā;
 6. Meliorācijas sistēmu izbūve, ņemot vērā vides aizsardzības prasības.

  Pieteikšanās uz mācībām un  informācija pa tel. 29175921 Ivars Kalnītis, vai fiksētais tel. 63050235. E- pasts ivars.kalnitis@llkc.lv


20.04.2018.

Lauksaimniecības dzīvnieku (mājputnu un zaķveidīgo) labturības prasību nodrošināšana kaušanas un ar to saistīto procesu laikā
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē apmācības mājputnu uz zaķveidīgo kautuvēs strādājošajiem saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2009, par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”, kas nosaka, ka nonāvēšanu un saistītas darbības (apiešanās, savaldīšana, apdullināšana, efektīvas apdullināšanas novērtēšana, dzīvu dzīvnieku iekāršana važās/pacelšana, atasiņošana, reliģiskā kaušana) veic tikai tādas personas, kurām ir atbilstīga kvalifikācija.

Apmācību struktūra: kursu veido divas daļas: teorētiskā daļa un praktiskā. Apgūstot abas kursa daļas un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemts kvalifikācijas sertifikāts.

Mācību norises vieta:

 • Teorētiskā daļa: Tīnūžu Tautas nams, Kraujas, Tīnūži, Ikšķiles novads.
 • Praktiskās nodarbības: Aleksandra iela 12, Dobelnieki, Ikšķiles novads.

Mācību norises laiks: sākums š.g. 16. maijā plkst. 10.00 Tīnūžu Tautas namā.

Lektors: PVD Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Evita Leitāne

Galvenās apmācību tēmas:

 • Likumdošanas prasības;
 • Dzīvnieku fizioloģija, uzvedība un stresa faktori. Stresa mazinošu apstākļu radīšana kautuvē;
 • Stresa ietekme uz gaļas kvalitāti;
 • Tehnoloģiskie procesi kautuvē. Dzīvnieku apdullināšanas aprīkojums, apdullināšana, atasiņošana;
 • Personāla higiēna;
 • Higiēnas prasības dzīvnieku kautuvēs.

Kursu maksa: 50,00 eiro (t.sk. PVN).

Lai pieteiktos, jāiesniedz informācija par kursa dalībniekiem (vārds, uzvārds, personas kods, ar kādām dzīvnieku sugām un iekārtām konkrētajai personai būs jāstrādā) un norēķinu rekvizīti rēķina sagatavošanai. Uz vietas norēķināties varēs tikai skaidrā, precīzā naudā.

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, rudite.sanzarevska@llkc.lv

Lūdzam obligāti pieteikties līdz 14. maijam (ieskaitot).

16.04.2018.

Mājputnu turētāju ievērībai!

Laikā līdz maija vidum Latvijā notiek putnu pavasara migrācija. Tā kā atsevišķās ES dalībvalstīs ir konstatēti savvaļas putnu saslimšanas gadījumi ar augsti patogēno putnu gripu, Zemkopības ministrija aicina mājputnu turētājus šajā periodā izturēties atbildīgi.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, ZM norāda, ka šajā laika posmā svarīgi:

 • lai saimniecības teritorijā netiek ienests savvaļas putna līķis vai līķa daļas, vai jebkāds cits inficēts materiāls vai priekšmets, kas var būt slimības izplatītājs;
 • par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu - samazinātu barības un ūdens patēriņu, mājputnu masveida bojāeju, akūtu asiņainu caureju, smakšanu, elpošanas ceļu infekcijas slimības pazīmēm - ziņot Pārtikas un veterinārajam dienestam vai praktizējošam veterinārārstam;
 • iespēju robežās novērst mājputnu un savvaļas putnu (īpaši ūdensputnu) saskarsmi;
 • mājputniem neizbarot barību, kas iegūta mitrās pļavās, ūdenstilpju un ūdenstilpņu tuvumā vai vietās, kur bijuši migrējošie savvaļas ūdensputni.

______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv


06.04.2018.

2018. gada marta „Lauku Lapa”. Tās galvenās tēmas:

 •     Noteikti “Laukiem būt!” finālisti;
 •     Žurnāla “Latvijas Lopkopis” februāra  numurā;
 •     Zemes reversās nomas līgums – iespēja attīstībai;
 •     Pašnodarbināto sociālo iemaksu aprēķināšana 2018. gadā;
 •     Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2017. gadu;
 •     Dēstu laiks ir klāt, 2. daļa;
 •     Sekmes graudaugu audzēšanā garantē precīzā lauksaimniecība;
 •     Apstiprināts valsts atbalsts lauksaimniecībai 2018. gadam; Precizēti ES atbalsta saņemšanas nosacījumi mežsaimniecībā;
 •     Kas jāievēro, stādot mežu;
 •     Briseles gaiteņos:
 •         Apstiprina neonikotinoīdu apdraudējumu bitēm,
 •         Rosina palielināt de minmis atbalstu lauksaimniekiem,
 •         Eirobarometrs: pilsoņi vēlas kvalitatīvu pārtiku,
 •         ES lauksaimnieki – par atbalstu augļu un dārzeņu ražotājiem;
 •     “Bernātu Dzintariņš” – burvīga vide nesteidzīgai atpūtai.

Ikona_PDF.png LAUKU LAPA Nr. 305.04.2018.

Reģionāls informatīvs bezmaksas seminārs

Mazo saimniecību uzņēmējdarbības dažādošanas iespējas un attīstība laukos. Dārzkopība

Norises vieta: Gārsenes pils, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads

Laiks: 17.04.2018.

 • reģistrēšanās 10:30,

 • sākums 11:00

Seminārā tiks sniegta informācija, kā radoši, mūsdienu vajadzībām un situācijai atbilstoši dažādot saimniekošanas modeli mazajās saimniecībās, audzējot dārzeņus, ogulājus un iesaistoties nišas tirgos ar jauniem pārstrādes produktiem.

Lektori: Māris Narvils (LLKC augkopības speciālists), Dalija Segliņa (Dr. sc. ing. Dārzkopības institūts, vadošā pētniece), vietējie dārzeņu audzētāji: Ineta Timšāne un Mārtiņš Bogušs.

Sīkāka informācija un pieteikšanās: Irēna Butkus t. 25649618 vai irena.butkus@llkc.lv

Programma: ŠEIT

Semināru organizē Jēkabpils KB


05.04.2018.

 Lauku attīstības konsultanta pieņemšanas laiki Salas novadā

9. un 23. aprīlī

 • plkst. 9.00-12.00 Salas novada domes ēkas sapulču zālē, 222.kabinetā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts

 • plkst. 13.00-16.00 Sēlpils pagasta pārvaldē, Pētera Barisona ielā 6, Sēlija, Sēlpils pagastā


Informāciju  sagatavoja: Anita Putka

Amats: Lauku attīstības konsultante

Tālrunis: 26511269,

E-pasts: anita.putka@llkc.lv


12.03.2018.

Jēkabpils lauku konsultāciju birojs aicina interesentus uz informatīvu semināru mājražotājiem

19. martā plkst 11:00 konsultāciju birojā Jēkabpilī

Tēmas, ko apskatīsim:

 • Digitālais mārketings - kas tas ir un kam man tas nepieciešams

 • Sociālie tīkli un to iespējas mazajam uzņēmējam

 • Jūsu attieksme, produkta iepakojums un tā pasniegšanas veids arī ir daļa no zīmola

 • Biežāk pieļautās kļūdas ar reāliem piemēriem

 • Kā sadarbība un uzticēšanās palīdz attīstīties un kāpēc grūti pieņemt to, ka viens visu nevar izdarīt

 • Biedrības Latvijas Mājražotāji pieredze

 • Digitālās Izaugsmes Biedrības pieredze (digitalaizaugsme.lv)

Lektors:
Agris Locs-Dārznieks, (Latvijas Mājražotāju un Mazo ražotāju Informācijas un
Atbalsta Biedrības valdes priekšsēdētājs)
www.latvijasmajrazotaji.lv
Uzklausīsim jūsu vēlmes turpmākai sadarbībai.
Semināra ilgums 3 stundas
Vēlams iepriekš pieteikties t. 26511269 vai anitaputka@inbox.lv

____________________________

Informāciju sagatavoja: Anita Putka

Amats: Lauku attīstības konsultante

Tālrunis: 26511269

E-pasts: anitaputka@inbox.lv


09.03.2018.

Ikona_PDF.png Lauku E-Lapa 09.03.2018.


05.03.018.

Ainavu elementus var precizēt līdz šā gada 3.aprīlim

Platību maksājumi

Šobrīd lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam.

Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību, ka līdz šā gada 3.aprīlim LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā var ierosināt precizēšanas pieprasījumus, lai kā ainavas elementi tiktu izveidoti koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes vai dīķi. Pēc šī norādītā termiņa Vienotā iesnieguma pieņemšanas laikā precizēšanas darbu vairs nevarēs veikt.

Plašāka informācija par ekoloģiskas nozīmēs platībām (t.sk. visiem ainavu elementiem) ir lasāma infografikā.

LAD atgādina, ka 2018.gadā stājas spēkā izmaiņas nosacījumos, kas jāņem vērā, norādot ekoloģiski nozīmīgās platības, tāpēc svarīgi izvērtēt nepieciešamību pieteikt arī jaunus ainavas elementus, lai noteiktās prasības varētu izpildīt.

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ainavu-elementus-var-precizet-lidz-sa-gada-3-aprilim-823


05.03.2018.

Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā

27. februārī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu ieguldījumos meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā.

Ņemot vērā pasākumā iestrādātos augstos kvalitātes kritērijus, grozījumi paredz palielināt maksimālo platību, kurā var veikt meža ieaudzēšanu, līdz 20 ha vienam atbalsta saņēmējam plānošanas periodā. Grozījumi paredz arī iespēju apmežot nelielu platību līdz 4 ha līdzšinējo 2 ha vietā (atsevišķi no lauksaimniecības zemes esošu platību, uz kuru netiek attiecināts nosacījums par augsnes auglību).

Papildināti arī projektu atlases kritēriji apakšpasākumā „Meža ieaudzēšana” un „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”, dodot iespēju atbalsta pretendentam iegūt papildu punktus projekta vērtēšanas procesā, ja pretendents apguvis mežsaimniecības mācību kursu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.

Vairāk informācijas - noteikumos „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai””, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv


05.03.2018.

Ikona_PDF.png Lauku E-lapa, 02.03.2018.

Lauku_lapa_02032018.png


01.03.2018.

 Mežsaimniek! Var pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim var pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai".

Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas, pašvaldības – meža zemes īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Pasākuma var veikt vairākas aktivitātes:

 • jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu;

 • neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;

 • valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

Dienests aicina visus mežsaimniekus, kuri nesaņēma finansējumu iepriekšējā minētā pasākuma kārtā, pieteikties atbalsta saņemšanai šajā kārtā.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, to var darīt arī, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Rīgā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" ietvaros.

Pieejams atbalsts pasākumā “Sadarbība”

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim ir pieejams atbalsts atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā "Sadarbība".

Pasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums 3 685 500 eiro. Mērķis ir vismaz nacionāli nozīmīgu uz jaunradi vērstu projektu īstenošana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē vai tās sektorā. Atlase notiek divos posmos. Vispirms tiek veikta projekta idejas atlase un EIP darba grupas apstiprināšana, bet otrajā posmā detalizēti sagatavotu projektu iesniegumu atlase.

Pasākuma "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums 5 miljoni eiro. Mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz 2 sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

Svarīgi ņemt vērā! Iesniedzot projektus, jāpievērš uzmanība informācijai par sadarbības partneriem. Partneris nav atbilstošs, ja tam ir konstatēts atkārtots vides aizsardzības noteikumu pārkāpums vai ir grūtības nonākuša uzņēmuma pazīmes. Pārstrādes projektu gadījumā pētījumam ir jābūt virzītam uz to, lai ieguvums projekta ietvaros būtu arī primārajam ražotājam. Savukārt, ja kāds no sadarbības partneriem iesaistīts vairākos projektos, tad jāpievērš uzmanība, lai jaunie partneri katrā projektā veidotu vismaz 70% no sadarbības partneru skaita.

Finansējums minētajā pasākumā tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Sadarbība" ietvaros.

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars


26.02.2018.

 2018. gada februāra „Lauku Lapa”. Tās galvenās tēmas:

 •     “Zaļā nedēļa” – Latvija pasaules pārtikas gadatirgū;

 •     Žurnāla “Latvijas Lopkopis” janvāra  numurā;

 •     Konkursam pieteiktas 52 jauniešu idejas;

 •     Jaunumi nodokļu jomā;

 •     Beigusies pieteikšanās EIP darba grupu projektiem;

 •     Lauksaimniecības zemju nosusināšanas aktuālie jautājumi;

 •     Dēstu laiks ir klāt;

 •     Zālēdāju projekta saimniecības;

 •     Projekts mežiem apstiprināts. Ko tālāk?

 •     Briseles gaiteņos:

- Piena pulveri intervencē nepārdos,

- Turpinās divējādas kvalitātes pārtikas pārbaudes,

 - Bioloģiskās platības ES pieaug.

Ikona_PDF.png LAUKU LAPA Nr.2 (155)


21.02.2018.

Konsultācijas lauksaimniekiem

26. februārī plkst. 9:00-12:00 Salas novada domes sapulču zālē, 222.kabinetā, Susējas iela 9, Sala
plkst. 13:00-16:00 Sēlpils pagasta pārvaldē , Pētera Barisona elā 6, Sēlija, Sēlpils pagasts

Anita Putka, tel. 26511269, e-pasts: anita.putka@llkc.lv


21.02.2018.

Atbalsts laukaugu un dārzkopības produkcijas audzētājiem lietavu zaudējumu mazināšanai

Pagājušā gada rudens lielais nokrišņu daudzums un applūdušie lauki negatīvi ietekmēja pavasarī sēto laukaugu un dārzkopības kultūraugu ražu, kavējot novākšanu, pasliktinot tās kvalitāti vai liekot zaudēt daļu ražas. Zaudējumi lielākā vai mazākā mērā radās lauksaimniekiem visā Latvijas teritorijā.

Tādēļ, lai atbalstītu arī laukaugu un dārzkopības produkcijas audzētājus, kuri nesaņēma kompensācijas pagājušā gada rudenī, Zemkopības ministrija, konsultējoties ar lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām, ir nolēmusi pārdalīt daļu šim gadam paredzētā pārejas posma valsts atbalsta (PPVA) finansējuma šim mērķiem.

No 4,4 miljonu eiro finansējuma paredzēts 1 miljonu eiro piešķirt par dārzeņu, augļu koku, ogulāju un kartupeļu platībām. Savukārt 3,4 miljoni eiro tiks izmaksāti par laukaugu platībām, izņemot ziemājus.

Atbalstu piešķirs, pamatojoties uz 2017. gada vienotā iesniegumā deklarētajām un apstiprinātajām platībām, un paredzams, ka atbalstu izmaksās lauksaimniekiem līdz šā gada vasaras sākumam. Bet atbalstu nepiešķirs par ziemāju platībām un par platībām, par kurām jau rudenī tika izmaksāta kompensācija par plūdu un ilgstošu lietavu radītajiem zaudējumiem.

Patlaban Zemkopības ministrija izstrādā Ministru kabineta noteikumu projektu par atbalsta piešķiršanas nosacījumiem.

______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Vietne: www.zm.gov.lv 21.02.2018.

Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei

Otrdien, 20. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai lauksaimniekiem. Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai ar 2018./2019. saimniecisko gadu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kas ir tiesīgi iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi, tiktu atvieglota minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšana.

Ņemot vērā to, ka aizvadītā gada sliktie laikapstākļi atstās negatīvu ietekmi ne tikai uz lauksaimnieku 2017. gada ieņēmumiem, bet arī vismaz vēl divus nākamos gadus, izmaiņas noteikumos paredz līdz 2020. gada 30. jūnijam ieviest atvieglotu minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšanu. Personas ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas tiks vērtēti atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu vai par taksācijas gadu pirms iepriekšējā taksācijas gada. Tas nozīmē, ka tiks ņemta vērā tā personas deklarācija, kurā ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas būs lielāki.

Tā kā līdz 2020. gada 30. jūnijam tiks vērtēti personas ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējos divos noslēgtajos taksācijas gados, noteikumos tiek precizēts nosacījums, ka divus gadus netiks vērtēts minimālo ieņēmumu kritērijs par tām zemes platībām, ar kurām lauksaimnieks paplašina savu ražošanu, un jaunajiem lauksaimniekiem, kas uzsākuši lauksaimniecisko ražošanu. Prasība par ieņēmumiem netiks piemērota tai zemes platībai, kuru lauksaimnieks būs deklarējis papildus pirmajā tās deklarēšanas gadā un nākamajā gadā pēc tā. Arī lauksaimniecības produkcijas ražotājam, kas pirmoreiz piesakās marķētas dīzeļdegvielas saņemšanai, prasība par ieņēmumiem netiks piemērota gadā, kad viņš piesakās pirmoreiz un nākamajā gadā pēc tā.

Izmaiņas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē. Plašāka informācija par izmaiņām Ministru kabineta (MK) 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 “Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem” pieejama MK tīmekļvietnē.
______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.straujupe@zm.gov.lv


01.02.2018.

Izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem

Otrdien, 30. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Eiropas Savienības tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem. Grozījumi noteikumos paredz vairākas izmaiņas nosacījumos, kas jāizpilda lauksaimniekiem, veidojot ekoloģiski nozīmīgās platības, lai saņemtu maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb “zaļināšanas” maksājumu, atsevišķas izmaiņas brīvprātīga saistītā atbalsta (BSA) piešķiršanas nosacījumos, kā arī dažus tehniskus pielāgojumus 2018. gadā.

Maksājumu piešķiršanas kārtībā tiek noteikts periods, kurā jāpiemēro regulā noteiktais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas aizliegums ekoloģiski nozīmīgās platībās (papuvēs, zālāju pasējā, starpkultūrās, slāpekli piesaistošajos kultūraugos), kā arī precizētas atsevišķu ekoloģiski nozīmīgo platību (ENP) veidu minimālās un maksimālās platības un lielumi.

Jaunie nosacījumi paredz, ka turpmāk tiek apvienotas vienā ENP veidā koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes, kā arī apvienotas laukmales un buferjoslas un precizētas prasības to atzīšanai par ekoloģiski nozīmīgu platību. Jaunā kārtība nosaka, ka turpmāk arī grāvjus varēs deklarēt kā ekoloģiski nozīmīgas platības.

Izmaiņas paredz, ka zālāju pasējā tiek pieļauta ne tikai stiebrzāļu sēja savstarpējos maisījumos, bet arī maisījumi ar noteiktām tauriņziežu kultūraugu sugām. Slāpekli piesaistošos kultūraugus varēs audzēt maisījumā ar graudaugiem vai stiebrzālēm, ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta slāpekli piesaistošo kultūraugu īpatsvars. Tāpat papildināts slāpekli piesaistošo kultūraugu saraksts ar ziemas vīķi, rudziem, pupām, zirņiem un lopbarības redīsiem.

Noteikumos ir pārskatīts to pagastu un novadu saraksts, kuros tiek piemērots atbrīvojums no ENP izveides prasības apgabalos, ar lielu mežu īpatsvaru, kā rezultātā sarakstā iekļauti 2 jauni pagasti (Bērzaunes un Lauderu), kuros no 2018. gada piemērojams atbrīvojums no ENP izveides prasības izpildes, taču no saraksta izsvītroti 15 pagasti un 1 novads (Bērzkalnes, Embūtes, Feimaņu, Ģibuļu, Ipiķu, Mazozolu, Meņģeles, Pededzes, Raiskuma, Seces, Straupes, Tīnūžu, Umurgas, Viļķenes, Zeltiņu pagasti un  Ādažu novads), kas nozīmē, ka šajos pagastos jānodrošina ENP izveides prasības izpilde no 2018. gada.

Tāpat noteikumu grozījumos attiecībā uz BSA tiek paredzēts, ka turpmāk arī par Latvijas brūnās un zilās šķirnes govīm, kuras izmanto lauksaimniecības ģenētisko resursu saglabāšanai, varēs saņemt atbalstu par slaucamām govīm, ja izslaukums no govs attiecīgajā standartlaktācijā ir vismaz 4500 kilogramu.

Precizēti nosacījumi BSA piešķiršanā par sertificētas sēklas kartupeļiem, par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām, par sertificētu labības sēklu, nosakot datumus, līdz kuram lauksaimniekam ir jānodrošina sertificētas sēklas ieguve.

Nosacījumi arī paredz, ka turpmāk par parastām jeb dārza pupiņām nevarēs saņemt BSA, ņemot vērā atbalsta nesamērīgumu ar gūtajiem ieņēmumiem mehanizētās ražas novākšanas dēļ.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē. Plašāka informācija par izmaiņām Ministru kabineta (MK) 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” pieejama MK tīmekļvietnē.
______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.straujupe@zm.gov.lv


07.11.2017.

Aktuāli lauku saimniekiem novembrī

PROJEKTI

No š. g. 7. novembra līdz 7. decembrim atvērta projektu kārta pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos:

 • "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" mērķis ir veicināt lauku saimniecību un kooperācijas attīstību. Pasākuma ietvaros atbalstīs dažādas investīcijas tehnikas un iekārtu iegādei, būvju celtniecībai u. c. Pieejamais finansējums lauku saimniecībām ir 70 milj. eiro, bet lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (LPKS) – 5 milj. eiro. Finansējuma ierobežojums esošai lauku saimniecībai – 2 milj. eiro (t. sk. pamatlīdzekļiem 700 tūkst. eiro), jaunai lauku saimniecībai 150 tūkst. eiro, LPKS – 10 milj. eiro.  

 • "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" mērķis – lauksaimniecības produkcijas pārstrādes attīstības veicināšana. Atbalsta pretendenti ir jauni un esoši pārstrādes uzņēmumi, kā arī ražotājs mājas apstākļos – juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos. Projekta ietvaros var piesaistīt kā investīcijas, tā būvēt dažādas ēkas. Pieejamais publiskais finansējums ir 25 milj. eiro. Maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50%.

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļas “Atbalsta veidi” apakšsadaļā “Projekti un investīcijas”, vai sazinoties ar LLKC reģionālo biroju ekonomistiem.
Jūsu projekta atbilstību šiem pasākumiem varat noteikt, izmantojot LLKC izstrādāto ES atbalsta pieejamības noteikšanas programmu (tiešsaistes adrese: http://esatbalsti.llkc.lv/).

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī to var darīt  personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai centrālajā birojā Rīgā.

Informācijas avots: LLKC informatīvais izdevums Lauku E-Lapa

L.Kadžule, lauku attīstības konsultante


11.10.2017.

Lauksaimniekiem ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu; par nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī par savstarpējās atbilstības prasību ievērošanu.02.10.2017.

VTUA izstādē “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2017”, Rāmavā

2017.gada 5.-7. oktobrim Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) piedalās 26.starptautiskajās izstādē “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2017”, izstāžu kompleksā Rāmavā. Izstādes atklāšana plānota 5. oktobrī plkst. 12:00.

Izstādes apmeklētāju ērtībai VTUA Rīgas reģiona nodaļas biroja klientu pieņemšanas laiks tiek pagarināts un sakrīt ar izstādes darba laiku.

Lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un citiem izstādes apmeklētājiem VTUA nodrošinās iespēju, ārpus ierastā klientu pieņemšanas laika, iegūt interesējošo informāciju un saņemt pakalpojumus saistītus ar traktortehnikas uzraudzības un lauksaimniecības jomu, piemēram, par traktortehnikas reģistrāciju, pieteikties traktortehnikas jaudas un dīzeļmotoru izplūdes gāzu dūmainības mērījumiem.

Tāpat apmeklētājiem būs iespēja iegūt informāciju un pieteikties augu aizsardzības līdzekļu iekārtu (smidzinātāju) pārbaudēm, kārtot eksāmenus traktortehnikas „A” kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai, apmainīt traktortehnikas vadītāja apliecību (vecā parauga vai arī tās, kurām ir beidzies derīguma termiņš - 10 gadi, kopš izdošanas dienas), iepazīties ar informāciju par Latvijas Lauksaimniecības muzeja un K.Ulmaņa piemiņas muzeja „Pikšas” aktualitātēm, kā arī gūt citu ar VTUA saistītu informāciju.

Lai varētu apmainīt vadītāja apliecību vai kārtot eksāmenu traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai, pretendentam:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);

 • jāiesniedz viena foto kartīte dokumentiem (3x4 cm);

 • jābūt veiktai, t.i., derīgai transportlīdzekļu vadītāja veselības pārbaudei (ar atzīmi pašgājējmašīnas);

 • jābūt nomaksātiem naudas sodiem, kas saistīti ar ceļu satiksmi (ja tādi ir uzlikti);

 • jāuzrāda pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību vai vidējās vai augstākās medicīniskās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu, vai izziņu par mācīšanos medicīnas izglītības iestādē, ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus (pie apliecības apmaiņas nav jāuzrāda).

Lai pretendents iegūtu “A” traktortehnikas vadītāja tiesības, jānokārto:

 • teorētisko eksāmenu par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošības jautājumiem;

 • praktiskās vadīšanas eksāmens (traktors savienojumā ar piekabi.

Izstādes mērķis ir veicināt reģionu attīstību, nodrošinot pieredzes apmaiņu un popularizējot lauksaimniecību un ar to saistītās jomas, kā arī veicinot aizvien efektīvāku saimniekošanu Latvijas laukos un mežos. Izstādi apmeklēs ap 10’000 apmeklētāju, un tajā piedalīsies turpat 260 izstādes dalībnieku, kuri piedāvās nozaru novitātes, labākos risinājumus un piedāvājumus.

Interesentiem būs iespēja novērtēt ne tikai lauksaimniecībai paredzēto tehniku, bet arī industriālo tehniku, celtniecības materiālus un energoefektivitāti uzlabojošus materiālus. Savukārt, meža zonā dalībnieki piedāvās tehniku meža kopšanas un mežizstrādes darbiem, kā arī notiks plaša izglītojošā programma pieredzes apmaiņai – informatīvi semināri un diskusijas ar nozaru pārstāvjiem par tādiem aktuāliem jautājumiem kā meliorācijas sistēmas, mežsaimniecība, izaicinājumiem dārzeņu audzēšanā un citām tēmām.

Izstādes darba laiks: ceturtdiena-sestdiena 10:00-17:00.

Papildu informācija:
http://www.aml-ramava.lv/
http://aml-ramava.lv/images/LT2017/lt2017_informac
 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome