Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Lauksaimniekiem


16.10.2018.

 Informatīvs seminārs Biržos "Aktualitātes lauksaimniekiem"

Rīko SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Jēkabpils konsultāciju birojs

Norises vieta: Biržu Tautas nams, Salas pagasts, Salas novads

Datums: 25.10.2018

Sākums:  plkst. 10.00

Tēmas:

 1. Altum piedāvātie Valsts atbalsta pasākumi lauksaimniekiem (Edgars Mekšs, Jēkabpils reģionālā centra konsultants)
 2. Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana, pieejamais ES finansējums (Lūcija Deināte, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, Jēkabpils sektora vadītāja )
 3. Kooperācijas iespējas Jēkabpils apkārtnes zemniekiem (Mārtiņš Felss, LPKS "Kuziks" valdes priekšsēdētājs)
 4. VAAD aktualitātes, pārbaudēs uz vietas biežāk konstatētās kļūdas (Pēteris Dzenis, VAAD Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja vietnieks.)
 5. LLKC, LAD un citas aktualitātes lauksaimniekiem (Anita Putka, Jēkabpils KB Lauku attīstības konsultante)

Seminārs ir bezmaksas, ilgums 3 st. Vēlams pieteikties līdz 24.10.2018.

Pieteikšanās un sīkāka informācija: T. 26511269 vai e-pastā: anita.putka@llkc.lv 


28.09.2018

VID atbalsts nodokļu nomaksas jomā lauksaimniekiem

Ņemot vērā, ka ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā atzītas par valsts mēroga dabas katastrofu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) varēs sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku nodokļu maksājumus lauksaimniekiem, kurus Zemkopības ministrijas deleģētā SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” būs atzinusi par valsts mēroga dabas katastrofā cietušajām personām lauksaimniecībā. 

Lai saņemtu šādu atzinumu, lauksaimniekiem, kuru saimnieciskā darbība ir tieši saistīta ar ilgstoša sausuma izraisītajām sekām un tās attiecībā uz viņiem ir atzīstamas par nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāvēršas SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”. 

Saņemot atzinumu, lauksaimnieks to kopā ar motivētu rakstveida iesniegumu par nodokļu maksājumu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz vienam gadam  iesniedz VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldei. Iesniegumu kopā ar atzinumu var iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), nosūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.

VID piedāvātā iesnieguma forma pieejama VID EDS sadaļā “Dokumenti/Sagatavot jaunu dokumentu “No veidlapas” /Citi/Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”, kā arī VID tīmekļa vietnes sadaļā “Nodokļu parādi/Veidlapas un iesniegumi/Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”.  Lūdzam ņemt vērā, lai iesniegumu EDS varētu pabeigt un iesniegt, datu bāze pieprasīs aizpildīt arī sadaļu par bilances datiem un peļņas un zaudējumu aprēķinu.

Savukārt tie uzņēmumi, kurus ārkārtas apstākļi skāruši pastarpināti, var izmantot likumā  paredzēto iespēju sadalīt nodokļu samaksu uz laiku līdz vienam gadam. Šajā gadījumā nodokļu maksātājam ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās jāvēršas VID ar motivētu rakstveida iesniegumu.

Attiecībā uz nodokļu parādiem, kuru piedziņai VID jau ir pieņēmis lēmumu, nodokļu maksātājs var iesniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu, lūdzot VID pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas . Šo likuma normu var piemērot, ja nodokļu maksātājs motivētu rakstveida iesniegumu iesniedz VID ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, kā arī ja nodokļu maksātājam nav aktuāls maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process. Arī šo iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot VID EDS, kā arī nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā, vai arī uzdot jautājumus rakstiski VID mājaslapā sadaļā Kontakti.


Informāciju sagatavoja: Evita Teice-Mamaja
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389      
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv


19.09.2018.

 Par kredītprocentu dzēšanu

No 2018.gada 1.oktobra līdz 20.oktobrim primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmā no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.septembrim faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.

Iesniegumu var  iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). 

Instrukcija e-pakalpojuma izmantošanai pieejama EPS palīdzības sadaļā vai LAD mājaslapā. Atbalsta pieteikumam papildu ir jāpievieno De minimis iesniegums. To var izveidot EPS sadaļā Mans De minimis.

Informāciju sagatavoja: Anita Putka
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Tālrunis: 65207071
E-pasts: anita.putka@llkc.lv

13.07.2018.

 Lauku diena par vasaras kviešu audzēšanu, pielietojot dažādas augsnes apstrādes tehnoloģijas

LLKC aicina apmeklēt demonstrējuma lauku dienu par dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai.

Lauku diena notiks 19. jūlijā plkst. 11.00 ZS “Lejas Jērāni”, Jēkabpils novada Dunavas pagastā. Vasaras kviešu lauks, autoceļa V783 posmā starp Dignāju un Sudrabkalniem Skujupītes krastā. GPS koordinātes: 56.2759 Z p. 26.1746 R g. (sekot norādēm uz autoceļa).

Braucot no Latgales, iespējams izmantot pārceltuvi Līvāni – Vandāni (atrodas Zemgales ielas galā, tālr.: 28889045, 26808760) vai Gospori (Jersikas pagasts)- Dunava, t. 22467117. Braucot no Jēkabpils, uz lauku jānogriežas aiz zīmes “Dunavas pagasts”

Lauku dienā varēs apskatīt demonstrējuma lauku, iegūt informāciju par kaitēkļu un slimību izplatību un to uzskaites sistēmu, uzzināt graudaugu slimību un nezāļu ierobežošanas risinājumus kā arī iepazīties ar pieredzi minimālās augsnes apstrādes un tiešās sējas tehnoloģiju pielietošanā.

Papildus informācija un pieteikšanās: Anita Putka, SIA LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante, e-pasts: anita.putka@llk.lv; tālr. 26511269

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD Līguma nr. LAD240118/P23. Demonstrējuma tēma: Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos.


03.07.2018.

 UPEŅU DIENA 2018

12. Jūlijs, 2018

PROGRAMMA

9:30-10:00 - Ierašanās viesu namā RAKARI - http://www.rakariresort.lv/en/

10:00-10:05 – Atklāšana – A. Krogzems

PREZENTĀCIJAS

10:05-10:30 - Pasaules tendences upeņu audzēšanas nozarē - ieskats par Starptautisko Upeņu audzētāju konferenci, kas notika Anžē, Francijā no 6.-8. jūnijam. – A. Krogzems

10:30-11:00 – Paneļdiskusija “2018. gada raža, cenas, realizācijas kanāli, uzglabāšanas iespējas” – vada A. Krogzems, savā pieredzē dalās saimniecības, iesaistās visi interesenti.

11:00-11:30 – LAAPC prezentācija par pētniecības projekta norisi lapu slimību un kaitēkļu ierobežošanai bioloģiskajos upeņu stādījumos – R. Rancāne.

11:30-12:30 – Jaunākā ogulāju kopšanas un novākšanas tehnika - Polijas augļkopības tehnikas ražotājs JAGODA pārstāvis Magdalena Placek:

 • Ogu novākšanas kombaini: pusrindas JAREK 5 un pilnas rindas OSKAR
 • Apdobju ravētāji – manuālais ZOFIA un automātiskais ZANA
 • Apdobju miglotāji
 • Augļudārzu pļaujmašīnas
 • Krūmogulāju apgriešanas tehnika
 • Augļu nokratīšanas iekārtas ķiršiem, ābelēm, bumbierēm u.c.
 • Pneimatiskie instrumenti augļkopjiem

PUSDIENAS

12:30-13:15 – kompleksais pusdienu piedāvājums restorānā RAKARI: zupa, otrais ēdiens, deserts, citronūdens, kafija. Norēķināšanās uz vietas restorānā - Cena 10 EUR. Lūdzu pieteikties, lai restorāns zina sagatavot porciju skaitu.

13:15-14:00 PĀRBRAUCIENS no RAKARIEM uz saimniecību “KROGZEME” 13 km.

14:00-... DEMONSTRĀCIJAS uz lauka

 1. LAAPC pētniecības projekta “kontroles” un “demo” lauku apskate
 2. Ogu novākšanas kombaina JAGODA JAREK 5 ieregulēšana un lietošanas apmācība
 3. JAGODA ZOFIA apdobju ravēšana
 4. JAGODA FORMER krūmogulāju apgriešana
 5. JAGODA PLUS krūmogulāju rindstarpu pļaušana
 6. JAGODA LUCEK augļukoku starpu izpļaušana
 7. Šķidrmēslu liešana uz krūmogulāju rindām
 8. Kūtsmēslu izkliedēšana uz apdobēm
 9. U.c. pēc pieprasījuma


16:00 – uzkodas tieši uz tīruma

Tīklošanās visas dienas garumā!

Lūdzu pieteikt savu dalību pasākumā, sūtot e-pastu līdz 9. jūlijam un norādot:

 • Vārds, uzvārds,
 • uzņēmums,
 • pusdienas jā/nē.

Pasākuma kontaktpersona Andris Krogzems, 29255443, andris@krogzeme.lv

SVARĪGI!

 1. Pasākums ir bez maksas!
 2. Katram pašam ir jānorēķinās par pusdienām 10 EUR apmērā uz vietas viesu namā, ja būsiet tām pieteicies!
 3. Kompleksajās pusdienās ietilpst:
 • Pikantā tomātu biezzupa ar maizes grauzdiņiem un čurkstošu bekonu;
 • Ar Fetas sieru pildīts vistas veltnītis, pasniegts ar bazilika kartupeļiem;
 • Ābolu drumstalmaizes kārtojums;
 • Citronūdens;
 • Kafija;

03.07.2018.

Lauksaimniekiem piešķirta dīzeļdegviela par atbilstošās platības ha

Dienests ir pieņēmis lēmumu par lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kārtējam saimnieciskajam gadam, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties no 2018.gada gada 1.jūlija līdz 30.novembrim. Šobrīd lēmums pieņemts par ne vairāk kā 90 procentiem no kopējā piešķirtā degvielas daudzuma.

Šogad dienests Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā kopumā saņēma 17 763 iesniegumus dīzeļdegvielas piešķiršanai. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja to izmanto pašpārvadājumiem un traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās.

Lauksaimniekiem piešķiramo dīzeļdegvielas daudzumu nosaka, ņemot vērā audzējamo kultūru:

 • augkopība — 100 litru uz vienu hektāru,
 • augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litru uz vienu hektāru,
 • zālāju platības, ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru (bioloģiskajās saimniecībās blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru), — 130 litru uz vienu hektāru,
 • zālāju platības dzīvnieku barības primāram ražotājam, kam Lauksaimniecības datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki — 60 litru uz hektāru,
 • zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz hektāru,
 • citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai — 60 litru uz vienu hektāru.

Līdz šā gada 30.novembrim atkārtoti tiks izvērtēta lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbilstība prasībām, lai saņemtu degvielu. Tiks ņemta vērā Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā gada ienākumu deklarācija vai uzņēmuma gada pārskats, kā arī šo dokumentu precizējumi, kas iesniegti līdz 30.septembrim.

2018./2019.saimnieciskajā gadā dīzeļdegvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi nepiešķir grūtībās nonākušam lauksaimniecības produkcijas ražotājam.

Informāciju sagatavoja: Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: prese@lad.gov.lv

03.07.2018.

 Kā rīkoties, ja sausuma dēļ cietušas kultūraugu platības

Pēc dabas katastrofas izsludināšanas lauksaimniecībā Lauku atbalsta dienests ir papildinājis informāciju, kā lauksaimniekam jārīkojas, lai saglabātu ES un valsts atbalstu par sausuma dēļ cietušajām kultūraugu platībām.

Ja lauksaimnieks izar iepriekš iesēto kultūraugu un iesēj citu, tad, lai saņemtu specifiskos maksājumus (brīvprātīgo saistīto atbalstu, maksājumu par vidi saudzējošām dārzkopības metodēm vai bioloģisko lauksaimniecību), ir jāraksta iesniegums Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ar skaidrojumu par kultūraugu nomaiņu. LAD lūdz lauksaimniekus veikt foto fiksāciju ar 2-3 fotogrāfijām no dažādām lauka vietām (ar koordinātām vai identificējamiem objektiem - kokiem, stabiem, ēkām). Kultūras kodu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā nevajag mainīt. Iesniegums lūdzam iesniegt sadaļā “Pievienot dokumentus”.

Ja lauksaimnieks atstāj sākotnēji iesēto kultūraugu, tad par deklarētājiem iesētajiem un šobrīd slikti izaugušajiem kultūraugiem kods sistēmā nav jāmaina. Šādā gadījumā tiks saglabāts arī specifiskais ar konkrēto kultūraugu saistītais maksājums.

Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža
Amats: Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv


26.06.2018.

 Izstrādās vadlīnijas datu aizsardzībā lauksaimniecības sektorā strādājošajiem

Datu valsts inspekcija (DVI) ar Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameru sagatavos priekšlikumus un izstrādās vadlīnijas datu aizsardzībā lauksaimniecības sektorā strādājošajiem un mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Par to panākta vienošanās Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras sapulcē ar Datu valsts inspekcijas direktori Daigu Avdejanovu, kurā tika pārrunāti nosacījumi jaunās datu aizsardzības regulas vienkāršotai pielietošanai lauksaimniecības un citu nozaru strādājošajiem, lai mazinātu stereotipus par tās sarežģīto izmantošanu.

Sarunās tika panākta vienošanās, ka Datu valsts inspekcija sniegs nepieciešamo informāciju, dalīsies ar labāko praksi, lai sagatavotu minimālo dokumentu kopumu datu aizsardzības prasību ievērošanai darba devējiem.

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras valdes priekšsēdētājs Dīns Cielavs atzīst: „Datu valsts inspekcija dara lielu darbu, lai sabiedrība būtu informēta par jauno regulu un tās ietekmi uz ikdienas biznesu. Lauksaimniekiem ir svarīgi, lai arī šajā jomā valdītu kārtība, tāpēc vadlīniju izstrāde ir liels solis uz priekšu šajā virzienā. Ne katrs mazais un vidējais uzņēmējs var algot juristu vai datu aizsardzības speciālistu, lai pareizi juridiski izstrādātu dokumentāciju, kas ietvertu jaunās regulas nosacījumus, tāpēc mēs griezāmies pie DVI ar šādu iniciatīvu – izstrādāt paraugus, kurus uzņēmēji paši var vienkārši pielāgot savām vajadzībām, līdzīgi, kā tas ir, piemēram, LR Uzņēmuma reģistram.”

Arī uzņēmējs, SIA “Bioefekts” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vizbulis uzskata, ka jaunās datu aizsardzības regulas piemērošana ir ļoti pārspīlēta, un priekš mazā un vidējā uzņēmēja rada tikai papildu izdevumus, tāpēc, lai mainītu pašreizējos sabiedrības stereotipus par datu aizsardzību, jāveic mērķtiecīga un tieša sabiedrības informēšana par datu aizsardzības ievērošanu.

Kā pirmās, DVI sagatavos datu aizsardzības un privātuma politikas tādas kā pamatnostādnes, kas ietvers obligātos jautājumus un nosacījumus, kā arī izstrādās paraugu, kas būs pilnveidojams atkarībā no nozares, datu apstrādes apjoma utt. Plānots, ka minētais dokuments būs gatavs līdz šī gada 15.augustam un tiks ievietots DVI mājaslapā.

Tāpat tiks sagatavoti atsevišķi paraugi citiem dokumentiem, kas saistīti ar svarīgākajiem un visbiežāk uzdotajiem jautājumiem katra uzņēmēja ikdienas darbā. Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera ir apkopojusi priekšlikumus un ierosinājusi DVI sagatavot nostādnes par personāla un lietvedības dokumentu aprites politiku, darbinieku piekrišanu datu apstrādei, datu nodošanu trešajām personām, fotogrāfiju izvietošanu darba vietā, informācijas ievietošanu mājaslapā utml. Tāpat uzņēmējiem būtiski ir atbilstoši jaunajai datu

aizsardzības regulai sakārtot dokumentāciju par videonovērošanu objektos, tās nepieciešamības izvērtēšanas nosacījumiem un sadarbību ar videonovērošanas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī par transportlīdzekļu aprīkošanas ar ģeolokācijas iekārtām politiku.

DVI ir gatava sniegt savas rekomendācijas un priekšlikumus uzlabojumiem arī citiem dokumentiem, piemēram, darba līgumam, ja saņems lūgumu šādu dokumentu pārskatīt.

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera pārstāv vairāk nekā 340 zemnieku saimniecību, biedrību un citu, fizisko un juridisko personu intereses no dažādiem Latvijas reģioniem, piemēram, Cēsu, Baltinavas, Rēzeknes, Limbažu, Kokneses, Preiļu, Krustpils, Talsu, Līvānu, Krāslavas, Dagdas, Siguldas, Salacgrīvas, Bauskas un citiem novadiem.

Vairāk informācijas:
Dīns Cielavs
Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras valdes priekšsēdētājs
E-pasts: agrichamber@agrichamber.lv
Tel. 29471161


24.05.2018.

Sakarā ar dalību citā LLKC pasākumā, Lauku attīstības konsultantes Anitas Putkas  pieņemšanas laiks 28. maijā Salas novadā atcelts.

Jūnijā pieņemšanas laiki:

04. un 11. jūnijā

 • plkst. 9:00-12:00 Salā, Susējas ielā 9, sapulču zālē, 222.kabinetā,
 • plkst. 13:00-16:00 Sēlpils pagasta pārvaldē, P. Barisona ielā 6, Sēlijā
Informāciju sagatavoja: Anita Putka
Amats: lauku attīstības konsultante
Tālrunis: 26511269,
E-pasts: anita.putka@llkc.lv


20.04.2018.

Ikona_PDF.png Svarīga informācija lauksaimniekiem, kuri apsaimnieko bioloģiski vērtīgus zālājus


20.04.2018.

Kursi
Meliorācijas sistēmu kopšana un uzturēšana


 Sakarā ar labiem laika apstākļiem lauku darbu uzsākšanai zemnieku saimniecībās, SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” saīsina reklamēto kursu par meliorācijas problēmām realizācijas laiku. 

LLKC komplektē 2 dienu bezmaksas  mācību grupu Meliorācijas sistēmas to kopšana un uzturēšana. Nodarbības tiek organizētas 2018. gada 25., 26.aprīlī  finansētas par Valsts lauku tīkla finanšu līdzekļiem. Pirmā mācību diena notiks LLKC, Ozolniekos, Rīgas ielā 34. Nodarbību sākums 25. aprīlī plkst. 9:30.

Programmā:

 1. Valsts un ES atbalsts lauku infrastruktūrai un meliorācijas objektu būvniecības kārtība;
 2. Meliorācijas sistēmu izbūves un darbības pamati. Meliorācijas projektu izstrādes pamatprincipi un noteikumi;
 3. Meliorācijas sistēmu bojājumi, to novēršana un sistēmu ekspluatācija (teorētiskās un praktiskās nodarbības);
 4. Caurteku būvniecība un jaunāko ģeosintētisko materiālu pielietojums. Drenāžas izbūvē lietojamie filtrācijas materiāli;
 5. Meliorācijas sistēmu ierīkošanas, rekonstrukcijas un uzturēšanas tehnika un meliorācijas darbu veikšana objektos saimniecībā;
 6. Meliorācijas sistēmu izbūve, ņemot vērā vides aizsardzības prasības.

  Pieteikšanās uz mācībām un  informācija pa tel. 29175921 Ivars Kalnītis, vai fiksētais tel. 63050235. E- pasts ivars.kalnitis@llkc.lv


20.04.2018.

Lauksaimniecības dzīvnieku (mājputnu un zaķveidīgo) labturības prasību nodrošināšana kaušanas un ar to saistīto procesu laikā
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē apmācības mājputnu uz zaķveidīgo kautuvēs strādājošajiem saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2009, par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”, kas nosaka, ka nonāvēšanu un saistītas darbības (apiešanās, savaldīšana, apdullināšana, efektīvas apdullināšanas novērtēšana, dzīvu dzīvnieku iekāršana važās/pacelšana, atasiņošana, reliģiskā kaušana) veic tikai tādas personas, kurām ir atbilstīga kvalifikācija.

Apmācību struktūra: kursu veido divas daļas: teorētiskā daļa un praktiskā. Apgūstot abas kursa daļas un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemts kvalifikācijas sertifikāts.

Mācību norises vieta:

 • Teorētiskā daļa: Tīnūžu Tautas nams, Kraujas, Tīnūži, Ikšķiles novads.
 • Praktiskās nodarbības: Aleksandra iela 12, Dobelnieki, Ikšķiles novads.

Mācību norises laiks: sākums š.g. 16. maijā plkst. 10.00 Tīnūžu Tautas namā.

Lektors: PVD Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Evita Leitāne

Galvenās apmācību tēmas:

 • Likumdošanas prasības;
 • Dzīvnieku fizioloģija, uzvedība un stresa faktori. Stresa mazinošu apstākļu radīšana kautuvē;
 • Stresa ietekme uz gaļas kvalitāti;
 • Tehnoloģiskie procesi kautuvē. Dzīvnieku apdullināšanas aprīkojums, apdullināšana, atasiņošana;
 • Personāla higiēna;
 • Higiēnas prasības dzīvnieku kautuvēs.

Kursu maksa: 50,00 eiro (t.sk. PVN).

Lai pieteiktos, jāiesniedz informācija par kursa dalībniekiem (vārds, uzvārds, personas kods, ar kādām dzīvnieku sugām un iekārtām konkrētajai personai būs jāstrādā) un norēķinu rekvizīti rēķina sagatavošanai. Uz vietas norēķināties varēs tikai skaidrā, precīzā naudā.

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, rudite.sanzarevska@llkc.lv

Lūdzam obligāti pieteikties līdz 14. maijam (ieskaitot).

16.04.2018.

Mājputnu turētāju ievērībai!

Laikā līdz maija vidum Latvijā notiek putnu pavasara migrācija. Tā kā atsevišķās ES dalībvalstīs ir konstatēti savvaļas putnu saslimšanas gadījumi ar augsti patogēno putnu gripu, Zemkopības ministrija aicina mājputnu turētājus šajā periodā izturēties atbildīgi.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, ZM norāda, ka šajā laika posmā svarīgi:

 • lai saimniecības teritorijā netiek ienests savvaļas putna līķis vai līķa daļas, vai jebkāds cits inficēts materiāls vai priekšmets, kas var būt slimības izplatītājs;
 • par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu - samazinātu barības un ūdens patēriņu, mājputnu masveida bojāeju, akūtu asiņainu caureju, smakšanu, elpošanas ceļu infekcijas slimības pazīmēm - ziņot Pārtikas un veterinārajam dienestam vai praktizējošam veterinārārstam;
 • iespēju robežās novērst mājputnu un savvaļas putnu (īpaši ūdensputnu) saskarsmi;
 • mājputniem neizbarot barību, kas iegūta mitrās pļavās, ūdenstilpju un ūdenstilpņu tuvumā vai vietās, kur bijuši migrējošie savvaļas ūdensputni.

______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv


06.04.2018.

2018. gada marta „Lauku Lapa”. Tās galvenās tēmas:

 •     Noteikti “Laukiem būt!” finālisti;
 •     Žurnāla “Latvijas Lopkopis” februāra  numurā;
 •     Zemes reversās nomas līgums – iespēja attīstībai;
 •     Pašnodarbināto sociālo iemaksu aprēķināšana 2018. gadā;
 •     Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2017. gadu;
 •     Dēstu laiks ir klāt, 2. daļa;
 •     Sekmes graudaugu audzēšanā garantē precīzā lauksaimniecība;
 •     Apstiprināts valsts atbalsts lauksaimniecībai 2018. gadam; Precizēti ES atbalsta saņemšanas nosacījumi mežsaimniecībā;
 •     Kas jāievēro, stādot mežu;
 •     Briseles gaiteņos:
 •         Apstiprina neonikotinoīdu apdraudējumu bitēm,
 •         Rosina palielināt de minmis atbalstu lauksaimniekiem,
 •         Eirobarometrs: pilsoņi vēlas kvalitatīvu pārtiku,
 •         ES lauksaimnieki – par atbalstu augļu un dārzeņu ražotājiem;
 •     “Bernātu Dzintariņš” – burvīga vide nesteidzīgai atpūtai.

Ikona_PDF.png LAUKU LAPA Nr. 305.04.2018.

Reģionāls informatīvs bezmaksas seminārs

Mazo saimniecību uzņēmējdarbības dažādošanas iespējas un attīstība laukos. Dārzkopība

Norises vieta: Gārsenes pils, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads

Laiks: 17.04.2018.

 • reģistrēšanās 10:30,

 • sākums 11:00

Seminārā tiks sniegta informācija, kā radoši, mūsdienu vajadzībām un situācijai atbilstoši dažādot saimniekošanas modeli mazajās saimniecībās, audzējot dārzeņus, ogulājus un iesaistoties nišas tirgos ar jauniem pārstrādes produktiem.

Lektori: Māris Narvils (LLKC augkopības speciālists), Dalija Segliņa (Dr. sc. ing. Dārzkopības institūts, vadošā pētniece), vietējie dārzeņu audzētāji: Ineta Timšāne un Mārtiņš Bogušs.

Sīkāka informācija un pieteikšanās: Irēna Butkus t. 25649618 vai irena.butkus@llkc.lv

Programma: ŠEIT

Semināru organizē Jēkabpils KB


05.04.2018.

 Lauku attīstības konsultanta pieņemšanas laiki Salas novadā

9. un 23. aprīlī

 • plkst. 9.00-12.00 Salas novada domes ēkas sapulču zālē, 222.kabinetā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts

 • plkst. 13.00-16.00 Sēlpils pagasta pārvaldē, Pētera Barisona ielā 6, Sēlija, Sēlpils pagastā


Informāciju  sagatavoja: Anita Putka

Amats: Lauku attīstības konsultante

Tālrunis: 26511269,

E-pasts: anita.putka@llkc.lv


12.03.2018.

Jēkabpils lauku konsultāciju birojs aicina interesentus uz informatīvu semināru mājražotājiem

19. martā plkst 11:00 konsultāciju birojā Jēkabpilī

Tēmas, ko apskatīsim:

 • Digitālais mārketings - kas tas ir un kam man tas nepieciešams

 • Sociālie tīkli un to iespējas mazajam uzņēmējam

 • Jūsu attieksme, produkta iepakojums un tā pasniegšanas veids arī ir daļa no zīmola

 • Biežāk pieļautās kļūdas ar reāliem piemēriem

 • Kā sadarbība un uzticēšanās palīdz attīstīties un kāpēc grūti pieņemt to, ka viens visu nevar izdarīt

 • Biedrības Latvijas Mājražotāji pieredze

 • Digitālās Izaugsmes Biedrības pieredze (digitalaizaugsme.lv)

Lektors:
Agris Locs-Dārznieks, (Latvijas Mājražotāju un Mazo ražotāju Informācijas un
Atbalsta Biedrības valdes priekšsēdētājs)
www.latvijasmajrazotaji.lv
Uzklausīsim jūsu vēlmes turpmākai sadarbībai.
Semināra ilgums 3 stundas
Vēlams iepriekš pieteikties t. 26511269 vai anitaputka@inbox.lv

____________________________

Informāciju sagatavoja: Anita Putka

Amats: Lauku attīstības konsultante

Tālrunis: 26511269

E-pasts: anitaputka@inbox.lv


09.03.2018.

Ikona_PDF.png Lauku E-Lapa 09.03.2018.


05.03.018.

Ainavu elementus var precizēt līdz šā gada 3.aprīlim

Platību maksājumi

Šobrīd lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam.

Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību, ka līdz šā gada 3.aprīlim LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā var ierosināt precizēšanas pieprasījumus, lai kā ainavas elementi tiktu izveidoti koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes vai dīķi. Pēc šī norādītā termiņa Vienotā iesnieguma pieņemšanas laikā precizēšanas darbu vairs nevarēs veikt.

Plašāka informācija par ekoloģiskas nozīmēs platībām (t.sk. visiem ainavu elementiem) ir lasāma infografikā.

LAD atgādina, ka 2018.gadā stājas spēkā izmaiņas nosacījumos, kas jāņem vērā, norādot ekoloģiski nozīmīgās platības, tāpēc svarīgi izvērtēt nepieciešamību pieteikt arī jaunus ainavas elementus, lai noteiktās prasības varētu izpildīt.

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/ainavu-elementus-var-precizet-lidz-sa-gada-3-aprilim-823


05.03.2018.

Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā

27. februārī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu ieguldījumos meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā.

Ņemot vērā pasākumā iestrādātos augstos kvalitātes kritērijus, grozījumi paredz palielināt maksimālo platību, kurā var veikt meža ieaudzēšanu, līdz 20 ha vienam atbalsta saņēmējam plānošanas periodā. Grozījumi paredz arī iespēju apmežot nelielu platību līdz 4 ha līdzšinējo 2 ha vietā (atsevišķi no lauksaimniecības zemes esošu platību, uz kuru netiek attiecināts nosacījums par augsnes auglību).

Papildināti arī projektu atlases kritēriji apakšpasākumā „Meža ieaudzēšana” un „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”, dodot iespēju atbalsta pretendentam iegūt papildu punktus projekta vērtēšanas procesā, ja pretendents apguvis mežsaimniecības mācību kursu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.

Vairāk informācijas - noteikumos „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai””, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv


05.03.2018.

Ikona_PDF.png Lauku E-lapa, 02.03.2018.

Lauku_lapa_02032018.png


01.03.2018.

 Mežsaimniek! Var pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim var pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai".

Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas, pašvaldības – meža zemes īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Pasākuma var veikt vairākas aktivitātes:

 • jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu;

 • neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;

 • valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

Dienests aicina visus mežsaimniekus, kuri nesaņēma finansējumu iepriekšējā minētā pasākuma kārtā, pieteikties atbalsta saņemšanai šajā kārtā.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, to var darīt arī, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Rīgā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" ietvaros.

Pieejams atbalsts pasākumā “Sadarbība”

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim ir pieejams atbalsts atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā "Sadarbība".

Pasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums 3 685 500 eiro. Mērķis ir vismaz nacionāli nozīmīgu uz jaunradi vērstu projektu īstenošana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē vai tās sektorā. Atlase notiek divos posmos. Vispirms tiek veikta projekta idejas atlase un EIP darba grupas apstiprināšana, bet otrajā posmā detalizēti sagatavotu projektu iesniegumu atlase.

Pasākuma "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums 5 miljoni eiro. Mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz 2 sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

Svarīgi ņemt vērā! Iesniedzot projektus, jāpievērš uzmanība informācijai par sadarbības partneriem. Partneris nav atbilstošs, ja tam ir konstatēts atkārtots vides aizsardzības noteikumu pārkāpums vai ir grūtības nonākuša uzņēmuma pazīmes. Pārstrādes projektu gadījumā pētījumam ir jābūt virzītam uz to, lai ieguvums projekta ietvaros būtu arī primārajam ražotājam. Savukārt, ja kāds no sadarbības partneriem iesaistīts vairākos projektos, tad jāpievērš uzmanība, lai jaunie partneri katrā projektā veidotu vismaz 70% no sadarbības partneru skaita.

Finansējums minētajā pasākumā tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Sadarbība" ietvaros.

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars


26.02.2018.

 2018. gada februāra „Lauku Lapa”. Tās galvenās tēmas:

 •     “Zaļā nedēļa” – Latvija pasaules pārtikas gadatirgū;

 •     Žurnāla “Latvijas Lopkopis” janvāra  numurā;

 •     Konkursam pieteiktas 52 jauniešu idejas;

 •     Jaunumi nodokļu jomā;

 •     Beigusies pieteikšanās EIP darba grupu projektiem;

 •     Lauksaimniecības zemju nosusināšanas aktuālie jautājumi;

 •     Dēstu laiks ir klāt;

 •     Zālēdāju projekta saimniecības;

 •     Projekts mežiem apstiprināts. Ko tālāk?

 •     Briseles gaiteņos:

- Piena pulveri intervencē nepārdos,

- Turpinās divējādas kvalitātes pārtikas pārbaudes,

 - Bioloģiskās platības ES pieaug.

Ikona_PDF.png LAUKU LAPA Nr.2 (155)


21.02.2018.

Konsultācijas lauksaimniekiem

26. februārī plkst. 9:00-12:00 Salas novada domes sapulču zālē, 222.kabinetā, Susējas iela 9, Sala
plkst. 13:00-16:00 Sēlpils pagasta pārvaldē , Pētera Barisona elā 6, Sēlija, Sēlpils pagasts

Anita Putka, tel. 26511269, e-pasts: anita.putka@llkc.lv


21.02.2018.

Atbalsts laukaugu un dārzkopības produkcijas audzētājiem lietavu zaudējumu mazināšanai

Pagājušā gada rudens lielais nokrišņu daudzums un applūdušie lauki negatīvi ietekmēja pavasarī sēto laukaugu un dārzkopības kultūraugu ražu, kavējot novākšanu, pasliktinot tās kvalitāti vai liekot zaudēt daļu ražas. Zaudējumi lielākā vai mazākā mērā radās lauksaimniekiem visā Latvijas teritorijā.

Tādēļ, lai atbalstītu arī laukaugu un dārzkopības produkcijas audzētājus, kuri nesaņēma kompensācijas pagājušā gada rudenī, Zemkopības ministrija, konsultējoties ar lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām, ir nolēmusi pārdalīt daļu šim gadam paredzētā pārejas posma valsts atbalsta (PPVA) finansējuma šim mērķiem.

No 4,4 miljonu eiro finansējuma paredzēts 1 miljonu eiro piešķirt par dārzeņu, augļu koku, ogulāju un kartupeļu platībām. Savukārt 3,4 miljoni eiro tiks izmaksāti par laukaugu platībām, izņemot ziemājus.

Atbalstu piešķirs, pamatojoties uz 2017. gada vienotā iesniegumā deklarētajām un apstiprinātajām platībām, un paredzams, ka atbalstu izmaksās lauksaimniekiem līdz šā gada vasaras sākumam. Bet atbalstu nepiešķirs par ziemāju platībām un par platībām, par kurām jau rudenī tika izmaksāta kompensācija par plūdu un ilgstošu lietavu radītajiem zaudējumiem.

Patlaban Zemkopības ministrija izstrādā Ministru kabineta noteikumu projektu par atbalsta piešķiršanas nosacījumiem.

______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Vietne: www.zm.gov.lv 21.02.2018.

Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei

Otrdien, 20. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai lauksaimniekiem. Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai ar 2018./2019. saimniecisko gadu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kas ir tiesīgi iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi, tiktu atvieglota minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšana.

Ņemot vērā to, ka aizvadītā gada sliktie laikapstākļi atstās negatīvu ietekmi ne tikai uz lauksaimnieku 2017. gada ieņēmumiem, bet arī vismaz vēl divus nākamos gadus, izmaiņas noteikumos paredz līdz 2020. gada 30. jūnijam ieviest atvieglotu minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšanu. Personas ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas tiks vērtēti atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu vai par taksācijas gadu pirms iepriekšējā taksācijas gada. Tas nozīmē, ka tiks ņemta vērā tā personas deklarācija, kurā ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas būs lielāki.

Tā kā līdz 2020. gada 30. jūnijam tiks vērtēti personas ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējos divos noslēgtajos taksācijas gados, noteikumos tiek precizēts nosacījums, ka divus gadus netiks vērtēts minimālo ieņēmumu kritērijs par tām zemes platībām, ar kurām lauksaimnieks paplašina savu ražošanu, un jaunajiem lauksaimniekiem, kas uzsākuši lauksaimniecisko ražošanu. Prasība par ieņēmumiem netiks piemērota tai zemes platībai, kuru lauksaimnieks būs deklarējis papildus pirmajā tās deklarēšanas gadā un nākamajā gadā pēc tā. Arī lauksaimniecības produkcijas ražotājam, kas pirmoreiz piesakās marķētas dīzeļdegvielas saņemšanai, prasība par ieņēmumiem netiks piemērota gadā, kad viņš piesakās pirmoreiz un nākamajā gadā pēc tā.

Izmaiņas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē. Plašāka informācija par izmaiņām Ministru kabineta (MK) 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 “Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem” pieejama MK tīmekļvietnē.
______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.straujupe@zm.gov.lv


01.02.2018.

Izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem

Otrdien, 30. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Eiropas Savienības tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem. Grozījumi noteikumos paredz vairākas izmaiņas nosacījumos, kas jāizpilda lauksaimniekiem, veidojot ekoloģiski nozīmīgās platības, lai saņemtu maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb “zaļināšanas” maksājumu, atsevišķas izmaiņas brīvprātīga saistītā atbalsta (BSA) piešķiršanas nosacījumos, kā arī dažus tehniskus pielāgojumus 2018. gadā.

Maksājumu piešķiršanas kārtībā tiek noteikts periods, kurā jāpiemēro regulā noteiktais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas aizliegums ekoloģiski nozīmīgās platībās (papuvēs, zālāju pasējā, starpkultūrās, slāpekli piesaistošajos kultūraugos), kā arī precizētas atsevišķu ekoloģiski nozīmīgo platību (ENP) veidu minimālās un maksimālās platības un lielumi.

Jaunie nosacījumi paredz, ka turpmāk tiek apvienotas vienā ENP veidā koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes, kā arī apvienotas laukmales un buferjoslas un precizētas prasības to atzīšanai par ekoloģiski nozīmīgu platību. Jaunā kārtība nosaka, ka turpmāk arī grāvjus varēs deklarēt kā ekoloģiski nozīmīgas platības.

Izmaiņas paredz, ka zālāju pasējā tiek pieļauta ne tikai stiebrzāļu sēja savstarpējos maisījumos, bet arī maisījumi ar noteiktām tauriņziežu kultūraugu sugām. Slāpekli piesaistošos kultūraugus varēs audzēt maisījumā ar graudaugiem vai stiebrzālēm, ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta slāpekli piesaistošo kultūraugu īpatsvars. Tāpat papildināts slāpekli piesaistošo kultūraugu saraksts ar ziemas vīķi, rudziem, pupām, zirņiem un lopbarības redīsiem.

Noteikumos ir pārskatīts to pagastu un novadu saraksts, kuros tiek piemērots atbrīvojums no ENP izveides prasības apgabalos, ar lielu mežu īpatsvaru, kā rezultātā sarakstā iekļauti 2 jauni pagasti (Bērzaunes un Lauderu), kuros no 2018. gada piemērojams atbrīvojums no ENP izveides prasības izpildes, taču no saraksta izsvītroti 1
 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome