Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība


               Aktualitātes               Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai
         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Uzņēmējdarbība Aktualitātes


17.10.2018.

VIAA_logo_pieauguso_izglitiba_1.jpg

Eiropas Sociālā fonda projekts nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”

NVA aicina darba devējus līdz šī gada 23.oktobrim pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju.

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Pieteikums vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai darba devējam savā NVA filiālē jāiesniedz līdz šī gada 23.oktobrim.

Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta, vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja.

Kā darba devēji var pieteikties?

1.solis

Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.

2.solis

Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānota praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā

NVA filiāle līdz šī gada 23.oktobrim pieņems darba devēja pieteikumu un pēc tam organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikums tiks izskatīts un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam praktiskās apmācības īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē praktiskai apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu.

Detalizētāka informācija par ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" pasākumu "Apmācība pie darba devēja", tā nosacījumiem un līdzfinansējumu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā ”Darba devējiem” .

Papildus informācija:
Nodarbinātības valsts aģentūra
Sabiedrisko attiecību nodaļa
K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010
E-pasts info@nva.gov.lv
www.nva.gov.lv


15.09.2017.

Septembrī un oktobrī piecās Latvijas pilsētās notiks forumi “Valsts atbalsta biznesu”, sniedzot uzņēmējiem visaptverošu informāciju par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai.

Forumi par valsts atbalstu uzņēmējiem ir kļuvuši jau par ikgadēju tradīciju, sniedzot iespēju komersantiem vienuviet saņemt plašu informāciju par pieejamo un plānoto atbalstu. Šogad Ekonomikas ministrijas, Attīstības finanšu institūcijas Altum (Altum), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) kopīgi rīkotajos  pasākumos piedalīsies vairāk kā 20 iestādes, organizācijas, kā arī komercbankas.

Forumu laikā runāsim par iespējām valsts un uzņēmēju sadarbības paplašināšanai, stiprinot uzņēmumu konkurētspēju un aicinot izmantot valsts un ES fondu sniegto atbalstu. Detalizētas prezentācijas par atbalsta programmām sniegs Attīstības finanšu institūcija Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Foruma otrajā daļā tiks organizētas divas paralēlās sesijas par pieejamo atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi, kā arī visiem klātesošajiem būs iespēja dzirdēt katra reģiona veiksmīgu mazu un vidēju uzņēmumu pieredzes stāstus par biznesa veidošanu un attīstību, kā arī valsts atbalsta izmantošanu.

Foruma trešajā daļā norisināsies tīklošanās – īpašos stendos būs pieejamas individuālas konsultācijas par atbalsta un biznesa attīstības jautājumiem. Konsultācijas sniegs Attīstības finanšu institūcijas Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības ministrijas, Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Lauku atbalsta dienesta, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts darba inspekcijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras,  Uzņēmumu reģistra darbinieki, kā AS “SEB banka” un AS “Citadele”, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Biznesa savienības, Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkla un startin.lv, Francity  un Francorp pārstāvji.

Forumi "Valsts atbalsta biznesu" notiks:

Detalizēta informācija par forumiem (programmas, norises vietas un laiki, saite uz reģistrācijas anketu dalībai forumos)  publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.  Dalība forumos - bezmaksas. Papildu informācija par forumiem pieejama Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, e-pasts: atbalstsuznemejiem@em.gov.lv  , tālr.: 67013240).

Forumus organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā, Attīstības finanšu institūcija Altum un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra informatīvās kampaņas “Atbalsts uzņēmējiem” ietvaros. Aktuālajai informācijai par atbalstu uzņēmējiem aicinām sekot mūsu Facebook lapā: www.facebook.com/atbalstsuznemejiem  .

Papildinformācija:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv (link sends e-mail); prese@em.gov.lv  (link sends e-mail)
Web: www.em.gov.lv
Twitter: @EM_gov_lv
Youtube: www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: www.facebook.com/atbalstsuznemejiem


08.09.2017.

AICINĀM APMEKLĒT METĀLA SVĒTKUS! IEEJA - BEZ MAKSAS

image008.jpg

image001.jpg

image009.jpg


16.08.2017.

 Komersantiem pieejams atbalsts jaunu produktu attīstībai

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) maziem un vidējiem komersantiem atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai nodrošina inovāciju vaučeru programmas ietvaros. Šis ir viens no veidiem kā LIAA atbalsta inovatīvu ieceru īstenošanu, kopīgi veicinot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.

Inovāciju vaučeri uzņēmums var izmantot ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi saistītu darbību finansēšanai. Jauns produkts šajā programmā ir preces un pakalpojumi, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, savukārt jauna tehnoloģija šajā programmā ir izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas procesu vai metodes.

“Atbalsta instruments attiecas uz jauniem produktiem, taču tas ļauj arī turpināt attīstīt ražošanā jau esošus produktus – piemēram, tehnoloģiski pagarinot to derīguma termiņu, uzlabojot izturību vai citas īpašības”, skaidro LIAA Tehnoloģiju pārneses departamenta direktors Edgars Babris. Viņš uzsver, ka atbalsta mehānisms ir vienkāršs un ātrs, izstrādāts, lai būtu maksimāli draudzīgs uzņēmējam.

“Vēl pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA speciālisti nodrošina komersantam konsultācijas, palīdzot labāk noformulēt esošās vajadzības, piemeklē sadarbības partnerus un palīdz sagatavot pieteikuma veidlapu. Arī projekta īstenošanas laikā LIAA aktīvi palīdz komersantam – nodrošina gan nepieciešamo iepirkumu procedūru veikšanu, organizē līgumu slēgšanu ar izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem, konsultē par procesu dokumentēšanu un atskaites sagatavošanu. LIAA strādā ciešā sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem, pārzina to kompetences, pieejamo aprīkojumu, personāla kvalifikāciju un pieredzi”, norāda Edgars Babris.

Mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas LIAA to izvērtē un aicina komersantu slēgt līgumu par atbalsta piešķiršanu. Gadījumā, ja vērtēšanas procesā LIAA konstatē nebūtiskus trūkumus, tad tos var novērst līdz līguma slēgšanai, proti, sīku formalitāšu dēļ pieteikums netiek noraidīts. Svarīgi, ka inovāciju vaučers atvieglo uzņēmuma naudas plūsmu, jo komersants sedz tikai savu daļu no pakalpojuma pilnās cenas, savukārt LIAA apmaksā pakalpojuma cenas atlikušo daļu, to pārskaitot pakalpojuma sniedzējam. Atbalsta intensitāte vienam projektam ir 60% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 25 000 EUR.

Inovāciju vaučeri var izmantot šādiem pakalpojumiem: tehniski ekonomiskā priekšizpēte; rūpnieciskie pētījumi; eksperimentālā izstrāde (tai skaitā prototipu izgatavošana), produktu rūpnieciskā dizaina izstrāde, jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana, kā arī rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem - izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija.

Finansējums programmai “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi” 3 741 885,00 EUR apmērā tiek piešķirts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Tehnoloģijas pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001).

Plašāka informācija par inovāciju vaučeru un citām atbalsta programmām ir pieejama LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Fondi” un Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2, e-pasts: jautājumi@liaa.gov.lv15.08.2017.

LAUKIEMBUT17_642x336.jpg

Aicinām visus idejām bagātos un aktīvos  jauniešus uz bezmaksas mācībām, lai papildinātu savas zināšanas  uzņēmējdarbībā, sagatavotu savu biznesa plānu konkursam “Laukiem būt” un iegūtu naudas balvu savas idejas īstenošanai.  Lūgums padalīties tālāk ar informāciju.


Infodienas programma


Sīkāka informācija – Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai

1)   KAS TAS IR?

Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, to kompetenču attīstība, un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības un sabiedriskās dzīves attīstīšanā un veidošanā..

Pasākuma uzdevumi:

    apmācīt jauniešus par ideju ģenerēšanu un analīzi, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi;
    palīdzēt jauniešiem īstenot savas idejas lauku attīstībai konsultāciju, teorētisku un praktisku nodarbību veidā;
    organizēt konkursu jauniešiem par viņu biznesa ideju dzīvotspēju, konkursa kārtībā labākos darbus apbalvot ar naudas balvu.

Pasākumu organizē LLKC Lauku attīstības nodaļa un LLKC reģionālās nodaļas, kuru pārraudzības teritorijās Pasākums tiek īstenots.

Pasākuma dalībnieki ir jaunieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, un uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos.

Pasākums ietver:

 •     Informatīvo dienu;
 •     Apmācības;
 •     Individuālu sadarbību;
 •     Konkurss „Laukiem būt”

2)      KĀ TAS NOTIEK?

APMĀCĪBAS

 •     Apmācībās ilgst 5 dienas jeb 25h;
 •     Mācības norisinās 26 LLKC nodaļās visā LV;
 •     Lai pieteiktos, jāreģistrējas mācībām tuvākajā LLKC nodaļā. Reģistrēties var individuāli sūtot pieteikumu vai apmeklējot informatīvo dienu.
 •     Katrā nodaļā apmācības sākas citā laikā, tāpēc ir būtiski sekot līdzi informācijai, un datumus noskaidrot laicīgi. Sev tuvāko LLKC nodaļu vari atrast Valsts lauku tīkla mājas lapā: http://laukutikls.lv/biroji

Mācību mērķis ir attīstīt jauniešu zināšanas, pieredzi un kompetences, kas nepieciešamas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai, veicinot lauku attīstību, kā arī uzturēt jauniešu uzņēmējdarbības motivāciju.

Mācībās ietvertās tēmas:

 •     Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība
 •     Uzņēmējdarbības pamati
 •     Tirgus analīze
 •     Mārketings un reklāma.
 •     Biznesa plāns
 •     Resursi
 •     Finanšu plānošana
 •     Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos
 •     Uzņēmēju labā prakse

Mācības beidzot, katrs jaunietis izstrādā biznesa plānu, pēc kura prezentēšanas saņem sertifikātu.

INDIVIDUĀLĀ SADARBĪBA

Pēc mācībām jaunietim ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas sava biznesa plāna pilnveidošanai.

Sadarbība ietver biznesa plāna koriģēšanu, individuālas pārrunas un konsultācijas, un iespēju piedalīties citās LLKC un VLT aktivitātēs. Pēc iespējas jaunietim var tikt piedāvāts mentors, kas pārzina jaunieša biznesa idejas lauku, un palīdz ideju pilnveidot.

3)   KO DARĪT PĒC MĀCĪBĀM?

 KONKURSS „LAUKIEM BŪT!”

 •     Konkursā piedalīties var visi mācības beigušie jaunieši, kuri mācību laikā ir izstrādājuši biznesa plānu;
 •     Biznesa plānus konkursam varēs iesniegt no 2016. gada decembra līdz janvārim (datumi tiks precizēti).
 •     Konkurss notiek 2 kārtās – 1.kārta – reģionālā darbu aizstāvēšana un izvērtēšana, 2.kārta – labāko darbu aizstāvēšana valsts līmenī.

  Konkursā tiek apbalvotas 3 labākās biznesa idejas katrā no 3 konkursa kategorijām:

 •     Uzņēmējdarbības ideja lauksaimniecības nozarē
 •     Uzņēmējdarbības ideja nelauksaimniecības nozarē
 •     Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana.

    Kopējais balvu fonds – 30 000 EUR

TURPMĀKA SADARBĪBA AR LLKC

 •     Iespēja piedalīties LLKC organizētās mācībās, semināros;
 •     Iespēja piedalīties LLKC organizētos pieredzes apmaiņas braucienos;
 •     Iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas sava biznesa attīstīšanai;
 •    Iespēja izmantot maksas pakalpojumus – grāmatvedība, finanšu konsultācijas, projektu rakstīšana, lopkopības, augkopības aktivitātes un citas.
 •     u.c. pakalpojumi.

4)   PAPILDUS INFO

 •     Dalība mācībās un konkursā ir bezmaksas;
 •     Mācības var apmeklēt jebkurā sev tuvākajā birojā, neatkarīgi no dzīvesvietas, deklarētās adreses;
 •     Var piedalīties tikai mācībās;
 •    Konkursam var pieteikt biznesa idejas, kas tiks realizētas lauku teritorijās un mazpilsētās ar iedzīvotāju skaitu līdz 15 000.

Uz tikšanos informatīvā dienā!

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Tālr.:        +371 28675443
E-pasts:   aija.vignere@llkc.lv

15.08.2017.

LIAA AICINA UZ BRĪVDABAS FESTIVĀLU iNOVUSS


25. un 26. augustā Rīgā, Lucavsalā pirmo reizi notiks inovāciju un tehnoloģiskās jaunrades festivāls iNOVUSS, kur apmeklētāji varēs smelties jaunas idejas, dzirdēt spilgtus viedokļus, atrast negaidītus risinājumus un sastapt iedvesmojošus cilvēkus, kā arī baudīt muzikālus priekšnesumus.

iNOVUSS – jaunradīts, iepriekš nebijis. Un Jā – arī Latvijā radīta nu jau tradicionāla spēle, kurā spēlētāji izsit elementus no to ierastās kārtības.

„Festivāls iNOVUSS aicinās „izkāpt no ierastajiem rāmjiem” un rosinās veidot brīvu, radošu, ar pasaules elpu piepildītu vidi, kura ir auglīga gan tiem, kuri tikai plāno būt uzņēmēji, gan tiem, kuri jau ir veiksmīgi savā darbības jomā, bet meklē jaunus izaicinājumus, lai attīstītu savu biznesu,” saka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Andris Ozols.

Pasākumā aicināts piedalīties ikviens interesents, arī tad, ja ikdiena nav saistīta ar augstajām tehnoloģijām un uzņēmējdarbību. Ieeja pasākumā būs bez maksas, iepriekš reģistrējoties festivāla oficiālajā mājas lapā www.inovuss.lv.

Brīvdabas festivāls iNOVUSS piedāvās bagātīgu programmu MAGNETIC LATVIA skatuvē un vairākās tematiskajās teltīs. Uz lielās skatuves ar savu pieredzi un vērtīgiem ieteikumiem dalīsies gan Latvijas uzņēmēji un inovāciju attīstītāji, gan ārvalstu lektori, starp kuriem ir tādas spilgtas personības kā nākotnes tendenču eksperts, kiberdrošības speciālists, futūrists un cilvēks – kiborgs. Centrālās skatuves programmu bagātinās muzikāli priekšnesumi, DJ uzstāšanās un aizraujošas performances. Festivāla pirmās dienas noslēgumā apmeklētājus priecēs iemīļoti un talantīgi Latvijas mūziķi un dejas DJ vadībā.

Festivālā darbosies DIZAINA KUPOLS, kas aicinās piebiedroties visus, kurus interesē radošā uzņēmējdarbība un iespēja uz lietām paskatīties no citas perspektīvas; NAUDAS KVARTĀLS, kur pieredzējuši uzņēmēji un finansējuma pārvaldītāji runās par finansējuma lomu, apmeklētāji varēs iepazīt pieejamos finanšu rīkus un piedalīties investīciju sesijā; 23XX, kur centrā būs sieviete kā komandas līderis biznesā, tehnoloģiju un inovāciju jomā; SMART CAFE, kur neformālā gaisotnē tiks runāts par zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību, ideju īstenošanu un inovatīvu produktu izstrādi, savukārt BIZNESA TERASE būs vieta, kurā uzzināt par LIAA sniegto atbalstu, kā arī norunāt tikšanos ar domubiedriem, lai atrastu sadarbības partnerus nākotnes ieceru īstenošanai.

Reģistrēties pasākumam, iepazīties ar pilno programmu un aktuālo informāciju interesenti var festivāla mājaslapā www.inovuss.lv. Ikviens ir gaidīts, ikviens ir svarīgs!

Jaunrades festivālu iNOVUSS rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākumu ietvaros.

Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67039472


14.08.2017.

Jēkabpils Uzņēmēju Biedrība

Lai nodrošinātu Jēkabpils pilsētas un tuvāko novada uzņēmēju interešu pārstāvniecību un sociālā dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām, 2010.gada martā tika nodibināta Jēkabpils Uzņēmēju biedrība.

     Jēkabpils uzņēmēju biedrība ir nevalstiska organizācija, kura apvieno Jēkabpils pilsētas un tuvāko novadu uzņēmējus. Par Jēkabpils uzņēmēju biedrības biedru var kļūt Latvijā reģistrētas komercsabiedrības, individuālie komersanti vai saimnieciskās darbības veicēji.

     Biedrības veidošanas ideja radās, secinot, ka ekonomiskās krīzes apstākļos vairāk nekā jebkad nepieciešams attīstīt savstarpējo sadarbību un dalīties pozitīvajā pieredzē par to, kā saglabāt ekonomisko aktivitāti un meklēt jaunu radošu pieeju biznesam nākotnē.

     Biedrībā apvienojušies uzņēmēji, kas vēlas sekmēt savstarpējo sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu, veicināt uzņēmējdarbību un ar biznesa aktivizēšanu saistītu pasākumu un projektu izstrādāšanu un īstenošanu.

Jēkabpils uzņēmēju biedrības darbības prioritātes:

 •     Pilnveidot sadarbības mehānismu ar vietējām pašvaldībām;
 •     Paplašināt biedru pārstāvniecību un veidot savstarpējo uzņēmēju sadarbību;
 •     Piedalīties ārējā finansējuma piesaistē;
 •     Īstenot ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus;
 •     Veidot sadarbību ar citām darba devēju organizācijām;
 •     Pārstāvēt uzņēmēju intereses Latvijas Darba devēju konfederācijā;
 •     Pārstāvēt uzņēmēju intereses Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā

Galvenie ieguvumi, kļūstot par Jēkabpils Uzņēmēju biedrības biedru:

 •     iespēja dalīties pieredzē un viedokļos ar vietējiem uzņēmējiem;
 •     uzņēmēju viedokļu konsolidācija un pārstāvēšana pašvaldības un valsts iestādēs, kļūstot par organizēto uzņēmēju daļu;
 •     iespēja saņemt atbalstu uzņēmēju interešu aizstāvībai;
 •     aktuālas informācijas saņemšana par tautsaimniecības un uzņēmējdarbības vides jautājumiem;
 •     neformālas uzņēmēju tikšanās un izklaides iespējas uzņēmēju lokā;
 •     sadarbības veidošanas iespējas ar uzņēmējiem sev interesējošā uzņēmējdarbības jomā;
 •     iespēja līdzdarboties un pārstāvēt biedrības un sava uzņēmuma intereses Jēkabpils domes un tuvāko novadu pašvaldībās, iesaistoties sociālā dialoga veidošanā ar vietējām pašvaldībām;
 •     bezmaksas pasākumu, semināru un apmācību apmeklēšana, kurus organizē biedrība „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” un Latvijas Darba devēju konfederācija;
 •     sadarbības iespējas ar citām reģionālajām darba devēju organizācijām Latvijā un ārpus tās robežām;
 •     biedrības iesaistīšanās ESF apgūšana kā NVO pārstāvim;
 •     iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas darba tiesību, darba aizsardzības jautājumos, kā arī interešu aizstāvības un sociālā dialoga veidošanā ar vietējo pašvaldību;
 •     kā reģionālās darba devēju organizācijas pārstāvis kļūsi par LDDK biedru, kas konsolidē un pārstāv uzņēmēju intereses valsts līmenī;
 •     kā LDDK biedrs iegūsi pieeju lielākajam biznesa tīklam un konsultāciju platformai (www.lobijs.lv)
 •     No 2017.gada janvāra esam Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedrs.


Kā biedrs varam izmantot visas LTRK sniegtās iespējas, piem., atbalstu eksportam, veselības apdrošināšanai, apmācību un semināru apmeklēšanā u.c. (https://www.chamber.lv)


Laipni lūdzam Jēkabpils uzņēmēju biedrībā!

Jēkabpils uzņēmēju biedrībā ir pārstāvētas vairākās tautsaimniecības nozares. Lielākais īpatsvars ir grāmatvedības un juridisko pakalpojumu sniegšanai, tirdzniecībai, kā arī mežizstrādei/kokapstrādei. Tas atspoguļo arī Jēkabpils pilsētas uzņēmējdarbība vides raksturojošus faktorus – apgrozījuma ziņā Jēkabpilī šobrīd trīs svarīgākās nozares ir kokapstrāde, kravu pārvadājumi, kā arī uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi un konsultēšanas nodokļu jautājumos.

 Uz 2012.gada 1.novembri biedrībā „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” ir 28 biedri: SIA „Krokuss”, IK „Zanda Lamba”, SIA „Selko īpašumi”, SIA „DLLA”, SIA „Ošukalns”, SIA „BroDoor”, SIA „LailaP”, SIA „Lilija LRT”, SIA „Sedumi”, pašnodarbinātā persona L.Šapkina, AS DnB Banka Jēkabpils filiāle, SIA „Marteks”, VAS Latvijas Hipotēku un Zemes bankas Jēkabpils filiāle, SIA „Picus”, SIA „Atspulgs logiem”, SIA „Brēķu studenti”, SIA „Drex”, SIA „Likra”, SIA „Rītausma”, SIA „Dižmežs”, SIA „Gefa Latvija”, SIA „Manok”, SIA „Raning”, SIA „Birojs M”, SIA „Sol&Vita”, SIA „VK Birojs”, SIA „GMB”, SIA „Picērija”.

2013.gadā biedrībai pievienojās SIA "Bezdelīgas 3", SIA "Saldaks un Ko", SIA "LORNETE", SIA "JELAND". 2014.gadā biedrībā iestājās SIA "Radio 1", bet 2015.gadā biedrības biedru rindas papildināja SIA "A.S.& Ko" un AS Swedbank Jēkabpils filiāle.

2016.gadā Jēkabpils uzņēmēju biedrībai jauns biedrs - Jēkabpils Agrobiznesa koledža.   

Par biedrības „Jēkabpils uzņēmēju biedrība”, var kļūt jebkurš uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma, dibināšanas laika vai darbības nozares. Biedrības „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” biedri ir gan uzņēmumi ar darbības pieredzi virs 15 gadiem, gan jaundibinātie uzņēmumi. Pieredzes bagāto uzņēmumu dalība, biedrībā „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” veicina jaunu uzņēmēju piesaistīšanu un motivēšanu aktīvi darboties biedrībā. Šāds biedru vecums nodrošina biedrības prestižu un tādējādi arī biedrības ilgtspēju. Visos biedrības „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” pārstāvētos uzņēmumos kopā nodarbināti ir ap 870 strādājošo, kas nozīmē, ka biedrība „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” ir nozīmīgs Jēkabpils pilsētas un tuvāko novadu nodarbināto personu interešu pārstāvis publiskajā un privātajā sektorā.

Par JUB biedru var kļūt Latvijā reģistrētas komercsabiedrības, individuālie komersanti vai saimnieciskās darbības veicēji. Iestājoties biedrībā maksā vienreizēju iestāšanās maksu 75.00 EUR vai 35.00 EUR (individuālie komersanti vai saimnieciskās darbības veicēji). Biedrības darbības nodrošināšanai biedri ik mēnesi maksā biedru naudu sākot ar 15.00 EUR.

Jaunus biedrus uzņem, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu.

Kontaktinformācija:
JUB valdes priekšsēdētājs: Egils Bojārs,
SIA "Sedumi" valdes priekšsēdētājs
tel.: +371 29294258, egilsbojars@inbox.lv
Reģistrācijas Nr. 40008155756
Biroja adrese: Brīvības 157, 2.st., Jēkabpils, LV-5201

Mājas lapa: www.jekabpilsuznemeji.lv


14.08.2017.

AKTIVITĀTES, KURĀS NOTIEK  ES PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANA

Esfondi.lv


14.08.2017.

Saeima apstiprinājusi grozījumus mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Š.g. 28. jūlijā, turpinot darbu pie valsts nodokļu pamatnostādnēm 2018.-2021. gadam, Saeima apstiprināja grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likumā. Grozījumi stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Apstiprinātie grozījumi MUN likumā paredz, ka šo nodokļu modeli, maksājot 15% no apgrozījuma, varēs izmantot uzņēmumi ar gada apgrozījumu  līdz 40 tūkstošiem EUR (paredzētais PVN reģistrācijas slieksnis ar 2018. gada 1. janvāri) un nodarbināto skaitu līdz 5 strādājošajiem. Lai nepieļautu situāciju, ka MUN režīmu izmanto nodokļu optimizēšanai, mākslīgi sadalot uzņēmumus vairākos MUN, grozījumi paredz ierobežojumu – darba ņēmējs var būt kā mikrouzņēmuma darbinieks tikai vienā mikrouzņēmumā (neierobežojot iespēju strādāt kā darba ņēmējam citos uzņēmumos, kas darbojas vispārējā nodokļu režīmā). Uz darbiniekiem, kuri uzsāka darbu mikrouzņēmumā līdz 2017.gada beigām šis nosacījums nebūs attiecināms līdz pat 2018.gada 31.decembrim. Vienlaikus saglabāts maksimālais darba algas limits – 720 EUR mēnesī. Tāpat ar 2018. gadu 80% no iekasētā MUN tiks novirzītas valsts sociālajā budžetā.

MUN mērķis ir mazināt administratīvo un nodokļu slogu mikrouzņēmumiem, it īpaši saimnieciskās darbības uzsākšanas periodā, kā arī nozarēs ar zemu ienākuma līmeņa potenciālu, vienlaikus ievērojot sabiedrības kopējās intereses godīgas konkurences un sociālās drošības jomā. Tātad MUN ir domāts maziem uzņēmumiem un to darbiniekiem, lai sāktu uzņēmējdarbību vai lai būtu iespējas darboties nozarēs ar zemu ienākumu līmeni.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju kopējais MUN skaits Latvijā šobrīd ir 44 652. Kopējais mikrouzņēmumos nodarbināto darbinieku skaits sasniedz 81 280. 91,4 % darbinieku ir norādīti kā darba ņēmēji pie viena MUN, savukārt 8,6 % ir norādīti kā nodarbinātie pie vairākiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem.

Savukārt saskaņā ar mazo uzņēmēju aptauju, kuru veica EM un LTRK sadarbībā ar Sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS, un kurā piedalījās četri tūkstoši mazo uzņēmēju visā Latvijā, mazliet vairāk nekā puse mazo uzņēmēju strādā vispārējā nodokļu režīmā, 46,6% aptaujāto - MUN režīmā.

Aptaujā noskaidrots, ka visbiežāk mazais uzņēmums atrodas pilsētā, konkrēti Rīgā (63,5%) un strādā pakalpojumu jomā (73,5%). Vispopulārākais uzņēmuma pastāvēšanas mērķis ir palīdzēt uzturēt tā īpašnieku un ģimeni. Lielākoties (33,6%) tas nodarbina vienu cilvēku. Teju tikpat daudz (34,9%) ir tādu uzņēmumu, kuru īpašniekam ir paralēli arī citi stabili, garantēti ienākumi. 12,7% aptaujāto uzņēmumu dibināti nesen un tiem ir ambīcija strauji augt.

Margrieta Ulmane
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 29 188 230, e-pasts margrieta.ulmane@em.gov.lv 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome