Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība


               PII "Ābelīte"               Biržu pamatskola               Salas vidusskola               Biržu internātpamatskola
         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Izglītība PII "Ābelīte"
PII "Ābelīte"
Adrese
Kalna iela 3, Sala, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5230
Tālrunis
65237787, 65237788, 65237789
E-pasts
piiabelite@inbox.lv

Īsi no vēstures

Salas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „ Ābelīte” darbību uzsāka 1972. gada oktobrī. Iestādi sāka apmeklēt 90 bērni, kurus aprūpēja 10 pedagogi un 9 tehniskie darbinieki.1985.  gadā iestāde paplašinājās. Darbu uzsāka 11 grupas-250 bērni. Strādāja 25 pedagogi u 24 tehniskie darbinieki .Ekonomiskās situācijas dēļ 1990. gadā grupu skaits strauji saruka. Štatu samazināšana skāra arī iestādē strādājošos.
    Sākot ar 2004. gadu bērnu skaits atkal sāka palielināties . Lai iestādē varētu uzņemt pašvaldības teritorijā dzīvojošos bērnus, divu gadu laikā ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem tika atvērtas vēl divas grupas.
    Kopš 2005. gada pavasara, ar iestādē strādājošo darbinieku un vecāku aktīvu līdzdalību, tiek labiekārtoti un atjaunoti grupu rotaļu laukumi.
    No 2007. gada pavasara līdz 2009. gada rudenim pašvaldības investīciju projekta „ Salas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „ Ābelīte” energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros ,veikta logu nomaiņa un jumta rekonstrukcija.

PII ”Ābelīte” šodien

• Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4501901635 no 2009. gada. Izglītības iestādes darba laiks no pl.7.00-18.00.
• Realizē 3 izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma , licences Nr. V-1745;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (no 2011. gada 01. septembra),  licences Nr. V-4174;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem( no 2013. gada 02. septembra), licences Nr. V-6506.

• Darbojas iestādes padome, pedagoģiskā padome, arodbiedrība.
• Strādā 16 pedagogi, tai skaitā pii skolotāji, mūzikas skolotājs, sporta skolotājs, logopēds), 14 tehniskie darbinieki.
• Iestādes vadītāja- Inga PASTARE
• Izglītības metodiķe-Vita ŠATOHINA
• Izglītības iestādē izglītojas 126 bērni  6 vecuma grupas.

Tradīcijas
 • Zinību diena - zelta atslēdziņas nodošana sagatavošanas grupas bērniem
 • Miķeļi- atvadas no skaistajiem rudens ziediem;
 • Skolotāju diena – kolektīvam
 • Mārtiņdiena – pie saimes galda čigānus gaidot
 • Ziemassvētki – brīnuma radīšanas un gaidīšanas laiks
 • Ciemošanās pasaku zemē – janvārī
 • Prātnieku dienas - februārī
 • Vecvecāku diena – martā
 • Ģimeņu svētki- maijā
 • Izlaidums- mācību gada noslēguma balle bērnudārzā
 • Bērnudārzs ”Ābelīte”  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome