Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība


               PII "Ābelīte"               Biržu pamatskola               Salas vidusskola               Biržu internātpamatskola
         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Izglītība Biržu internātpamatskola


Birzu_int_pam.jpg

Biržu internātpamatskola
Adrese
Podvāzes 1,Birži, Salas novads, LV-5230

Tālrunis

Fakss

65207271; 29247096

65207274

Iestādes vadītāja
Svetlana  Andruškeviča

E-pasts

WWW

birzu_internats@inbox.lv

www.birzuipsk.lv

SKOLAS VĒSTURE

   Pēckara gados daudzas ģimenes palika bez apgādniekiem, jo viņu dzīvības izdzēsa ļaunā kara guns. Trūcīgie materiālie apstākļi radīja grūtības bērnu audzināšanā un izglītošanā, jo sevišķi daudzbērnu ģimenēs. 1956. gadā tā laika valdība pieņēma lēmumu republikā dibināt skolas-internātus, kurās trūcīgie bērni būtu pilnīgā valsts apgādībā. Šāda tipa skolas ar 1956./57. mācību gadu nolēma atvērt Rīgā, Daugavpilī, Aglonā un Biržos.1956.gada 26. augustā biržos ierodas pirmie audzēkņi, lai sagatavotu telpas, inventāru pārējiem skolas – internāta bērniem. Skolas vajadzībām piemēroja bijušās meža skolas ēkas. Sākums bija grūts: skolas audzēkņi dzīvoja un mācījās dažādās ēkās, kas nebija pārāk piemērotas skolai. 1958. gadā ekspluatācijā nodeva tagadējo skolas ēku, bet 1960. gadā – internāta ēku. Ēku būvē daudz darba ieguldīja arī skolas skolēni. Vēl lielāku darba apjomu audzēkņi direktora F. Hāka vadībā ieguldīja apkārtnes apzaļumošanā, jo skolas ēkas atradās klajā vietā.


SKOLA ŠODIEN

Biržu internātpamatskola uzņem audzēkņus ar izziņu par atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas) statusam sekojošās izglītības programmās:
1. pirmsskolas izglītības programma, kods – 00011111,
2. pamatizglītības programma, kods – 21011111,
3. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods – 21015611,
4. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods – 21015511.

• Darbojas skolas padome, pedagoģiskā padome, skolēnu līdzpārvalde;
• Skolā darbojas 6 metodiskās komisijas.
      Audzinātāju
      Sākumskolas
      Tehnoloģiju un zinātnisko pamatu
      Mākslu
      Es un sabiedrība
      Valodu
• Interešu izglītības nodarbības
      Dejas
      Mūzikas
      Keramikas
      Sporta
      Teātra
• Strādā 29 pedagogi, 35 tehniskie darbinieki;
• Izglītojas 166 skolēni, 19 pirmsskolas vecuma bērni;
• Iestādi vada -  Svetlana  Andruškeviča


 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome