Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība


               PII "Ābelīte"               Biržu pamatskola               Salas vidusskola               Biržu internātpamatskola
         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Izglītība Biržu internātpamatskola


Birzu_int_pam.jpg

SKOLAS VĒSTURE

   Pēckara gados daudzas ģimenes palika bez apgādniekiem, jo viņu dzīvības izdzēsa ļaunā kara guns. Trūcīgie materiālie apstākļi radīja grūtības bērnu audzināšanā un izglītošanā, jo sevišķi daudzbērnu ģimenēs. 1956. gadā tā laika valdība pieņēma lēmumu republikā dibināt skolas-internātus, kurās trūcīgie bērni būtu pilnīgā valsts apgādībā. Šāda tipa skolas ar 1956./57. mācību gadu nolēma atvērt Rīgā, Daugavpilī, Aglonā un Biržos.1956.gada 26. augustā biržos ierodas pirmie audzēkņi, lai sagatavotu telpas, inventāru pārējiem skolas – internāta bērniem. Skolas vajadzībām piemēroja bijušās meža skolas ēkas. Sākums bija grūts: skolas audzēkņi dzīvoja un mācījās dažādās ēkās, kas nebija pārāk piemērotas skolai. 1958. gadā ekspluatācijā nodeva tagadējo skolas ēku, bet 1960. gadā – internāta ēku. Ēku būvē daudz darba ieguldīja arī skolas skolēni. Vēl lielāku darba apjomu audzēkņi direktora F. Hāka vadībā ieguldīja apkārtnes apzaļumošanā, jo skolas ēkas atradās klajā vietā.

2018. gadā Biržu internātpamatskola ir beigusi savu darbību. 2018./2019.m.g. skolas ēkā mācību darbu uzsākusi Biržu pamatskola.


 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome