Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība


               PII "Ābelīte"               Biržu pamatskola               Salas vidusskola               Biržu internātpamatskola
         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Izglītība Salas vidusskola


Jaunā skola Vecā skola

Salas vidusskola
Adrese
Skolas iela 3, Sala, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5230
Tālrunis
65237780
Fakss
65237781
E-pasts
admin@salas.lv
Web www.salas.lv

SALAS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS

Salas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

Salas vidusskola ir tradīcijām bagāta mācību iestāde, kurā Salas un arī citu novadu skolēni iegūst kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību. Salas vidusskola piedāvā trīs speciālās pamatizglītības programmas skolēniem ar valodas, dzirdes un mācīšanās traucējumiem, kā arī nodrošina iespēju iesaistīties daudzveidīgās interešu izglītības programmās.

Skola mērķtiecīgi strādā, lai piedāvātu saviem skolēniem kvalitatīvu un daudzveidīgu mācību saturu, mūsdienīgu infrastruktūru un papildu iespējas apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes. Tā, piemēram, ar Salas novada pašvaldības līdzfinansējumu:

  • nodrošina peldēt apmācību 16 nodarbību apjomā 2.-4.klases skolēniem.
  • īsteno B kategorijas autovadītāju apmācību 11. klasei.
  • piešķir stipendiju 9.-12. klases skolēniem, kas uzrāda sasniegumus mācību darbā, piedalās mākslinieciskajā pašdarbībā, sabiedriskajās un kultūrizglītības aktivitātēs, sportā, olimpiādēs un konkursos, regulāri apmeklē mācību nodarbības.
  • kompensē visus skolēnu transporta izdevumus, kas rodas, nokļūstot skolā un atgriežoties dzīvesvietā, tādējādi nodrošinot viņiem iespēju iegūt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai.

Šobrīd tiek īstenotas šādas pieaugušo neformālās izglītības aktivitātes Salas vidusskolas skolēnu vecākiem, skolotājiem un citiem Salas novada iedzīvotājiem, kuras piedāvā skolas pedagoģiskais personāls bez maksas:
  • Angļu valodas nodarbības „English for you” (Vada direktore Sanita Madalāne).
  • Radošā darbnīca „Horizonts” (Vada vizuālās mākslas skolotāja Dace Tropa).
  • Koriģējošās vingrošanas nodarbības (Vada sporta skolotājs Pēteris Krastiņš).
Visi interesenti tiek aicināti pievienoties B kategorijas autovadītāju apmācības grupai, kura notiek Salas vidusskolas telpās.

Skolas dibināšana tiek datēta ar skolas vecās ēkas atklāšanu 1879.gadā, kurā tagad mācās 1.- 4. klašu skolēni, izvietots meiteņu mājturības kabinets un Salas pagasta vēstures izpētes kabinets. Salas vidusskolas ēka atklāta 1974. gadā, bet no 1975.gada skola strādā ar Salas vidusskolas statusu.

No 2015.gada 1. oktobra Salas vidusskolas direktore ir Sanita Madalāne.

Ar Salas vidusskolas nolikumu var iepazīties šeit.

Par skolu vairāk lasi:

Skolas mājas lapā: www.salas.lv
Sociālajos tīklos:
https://www.facebook.com/SALASvsk,
https://twitter.com/Salas_vsk,
https://www.draugiem.lv


 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome