Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība


               PII "Ābelīte"               Biržu pamatskola               Salas vidusskola               Biržu internātpamatskola
         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Izglītība Biržu pamatskola


Biržu pamatskola


Biržu pamatskola
Adrese
Biržu iela 12, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Tālrunis
65223007, 65223288
Iestādes vadītāja
Aija Grišule
E-pasts
birzipsk@inbox.lv

Biržu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Biržu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums. Aktualizēts 01.09.2017.

NO SKOLAS VĒSTURES

Pirmais skolas nosaukums bija Biržu – Muižgala pagastskola. Tā dibināta 1884.g. un iesvētīta 1884.gada 15.oktobrī. Pirmais skolas direktors bija J.Mendiānis. Pirmie skolas skolotāji bija brāļi Mendiāņi.

Līdz 1946. gadam skola darbojās kā Biržu - Muižgala sešklašu pamatskola.

No 1946.gada skola atradās Jēkabpils apriņķa Biržu pagastmājā- tagadējā skolas ēkā un darbojās kā Biržu septiņgadīgā skola.

No 1992.gada – Biržu pamatskola.

SKOLA ŠODIEN

Īsteno 3 programmas:

1. Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111)

2. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības programmu (kods 00011111)

3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē ( kods 21015811)

 • Darbojas skolas padome, pedagoģiskā padome, skolēnu līdzpārvalde;
 • Strādā 16 pedagogi, 9 tehniskie darbinieki;
 • Izglītojas 86 skolēni, 15 pirmsskolas vecuma bērni;
 • Iestādes vadītāja Aija Grišule

TRADĪCIJAS

 • 1.septembris- Zinību diena;
 • Rudens ziedu un dārzeņu kompozīciju veidošana;
 • Rudens un pavasara krosa stafetes;
 • Dzejas dienas;
 • Skolotāju diena;
 • Mārtiņdienas tirdziņš;
 • Drošības dienas skolā;
 • Ekskursijas un pārgājieni;
 • Lāpu gājiens 11. novembrī;
 • Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītie pasākumi;
 • Ziemassvētku pasākumi;
 • Karjeras dienas skolā;
 • Mātes dienai veltīts koncerts;
 • Pēdējais zvans 9.klasei;
 • Izlaidums

 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome