Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra


               Pasākumu plāns               Salas kultūras nams               Sēlpils kultūras nams               Biržu tautas nams               Raiņa klubs-muzejs               Bibliotēkas
         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Kultūra Sēlpils kultūras nams


Sēlpils kultūras nams

Sēlpils kultūras nams
Adrese
Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV 5232
Tālrunis
65220926, 27839598
Direktore
Anita Gerasimova

Sveicināti rudenī!

Atsākam Sēlpils KN amatiermākslas kolektīvu mēģinājumus 2016./2017.g.g. sezonā:

Kolektīvs

Vadītāja

Diena

Laiks

Jauktais koris „Sēlpils”

Agnese Grudinska

Trešdiena

Plkst.18.30

Sieviešu vokālais ansamblis „Lira”

Agnese Levinska

Ceturtdiena

Plkst.10.30

VPDK „Sēļu zeme”

Ligita Dārziņa

Pirmdiena,

Ceturtdiena

Plkst. 19.30

Amatierteātris „Ore”

Anita Gerasimova

Otrdiena

Plkst. 19.00

Deju kopa „Omes un Kungi”

Vika Vanaga

Pirmdiena,

Ceturtdiena

Plkst. 18.15

Bērnu deju kolektīvs Sprigulītis”

Ligita Dārziņa

Pirmdiena,

Ceturtdiena

Plkst.17.30

Aicinām ikvienu, kas vēlas dziedāt, dejot, spēlēt, kas nebaidās vakaros iziet no siltas istabas un būt kopā ar citiem darbīgiem, radošiem cilvēkiem!

Esiet mīļi aicināti un gaidīti!

Tālrunis informācijai: 27839598


Sēlpils kultūras nama pašdarbības kolektīvi

Jauktais koris „Sēlpils”. Kora diriģente Agnese Grudinska (ex. Ezera).

Sēlpils koris


Kora pastāvēšana un darbība vijusies cauri laiku lokiem, ar paisumiem un bēgumiem, ar dalībnieku un diriģentu maiņu. 2009. gada 18. aprīlī  koris ar jubilejas koncertu atzīmēja savus 90 gadus. Šajos gados koris sevi ir pierādījis kā radošu, aktīvu kolektīvu. Jauktais koris „Sēlpils” ir piedalījies lielajos Dziesmu un Deju svētkos Mežaparkā, 1. Starptautiskajā koru festivālā Secē, ar savu līdzdalību atbalstījis dažādu novadu koru svētkus.

Korim ir dziesmu draugi – Skrīveru jauktais koris „Dīvaja” un Lašu koris Šederes pagastā Ilūkstes novadā. Katra tikšanās reize ir prieks gan pašam kolektīvam, gan skatītājiem.


Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sēļu zeme”. Kolektīva vadītāja Ligita Dārziņa.

Deju_kol.jpg

Ar raksturīgo Sēlijas cilvēka apdomīgumu un pamatīgumu, deju kolektīvs „Sēļu zeme” uz skatuves pavadījis jau 25 gadus. Deju solis ritināts teju vai visā Latvijā. Kolektīvā ir savas tradīcijas, savi deju draugi Baldonē, Subatē, Skrīveros.Sieviešu vokālais ansamblis „Lira”. Ansambļa vadītāja Agnese Levinska.Vokālais ansamblis ir viens no senākajiem kolektīviem kultūras namā. Sākotnēji veidots kā sadzīves tradīciju ansamblis, kolektīvs 2010. gadā atzīmēs savas radošās darbības 50 gadus. Ar nopietnu attieksmi pret dziesmu, pret mēģinājumiem.


Dramatiskais kolektīvs. Kolektīva vadītāja Anita Gerasimova.Teātra spēlēšanai Sēlpilī ir senas saknes, jau no 20.gs. sākumiem. Vienkāršais lauku cilvēks ir uzdrīkstējies kāpt uz skatuves un izdzīvot visdažādākās dzīves un situācijas.

Kultūras namā  kolektīvs darbojas no 1997. gada. Katru sezonu tiek iestudēta kāda luga. Kolektīva repertuārā ierakstītas M.Rītupes „Es pazinu tēva sētu”, L. Auzānes „Gleznotājs Otiņš”, Lindmanis „Dzīve ir skaista”, R. Blaumanis „Trīnes grēki” u.c. 2009./10. g. sezonā kolektīvs uzsācis darbu pie E. Zālītes „Mildu Maldas sapņojums”.


Dāmu deju kopa „Omes”. Vadītāja Vika Vanaga.Viens no jaunākajiem kultūras nama kolektīviem, 2009. gada martā atzīmēja savu 5 gadu jubileju. Ļoti uzņēmīgs, azartisks kolektīvs, kurš ir daudz koncertējis ārpus sava pagasta. Pozitīvs piemērs pārējiem pašdarbniekiem.


Pamatojoties uz Salas novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumu (protokols Nr.3, 9.punkts) ar 2014.gada 1.martu noteikt maksu par telpu Salas KN, Sēlpils KN, Biržu TN, Raiņa klubā – muzejā un Zvejnieklīcī sekojoši:

Objekta nosaukums,

adrese

Iznomājamā telpa

Cena euro 1 h (bez PVN)

Juridiskām pers.

Fiziskām pers.

Sēlpils KN, „Rūtas”, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads

lielā zāle, mazā zāle, foajē

20

10

Zvejnieklīcis, Sēlpils pagasts, Salas novads

brīvdabas estrāde, atpūtas zona, sporta laukumi

30

10 (grupām sākot no 20 pers.)

stāvvieta autotransportam (pašvaldības rīkotajos maksas pasākumos)

1,65

(uz visu pasākuma laiku)

1,65

(uz visu pasākuma laiku)

 3. No nomas maksas (izņemot maksu par autotransporta stāvvietu Zvejnieklīcī) atbrīvoti: Salas novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības, Salas novada pašvaldības amatierkolektīvi.

4. Nomas maksa (izņemot maksu par autotransporta stāvvietu Zvejnieklīcī) 75 % apmērā tiek samazināta Salas novada teritorijā reģistrētajām nevalstiskajām organizācijām un Salas novada pašvaldības amatierkolektīvu dalībniekiem.

 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome