Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Apmācības projektu izstrādē


Logo

ESF projekts „Salas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei”

Līguma  numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/016/39.

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.  Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja, sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


 17.05.2012.

Mācību materiāli:

Mērķu definēšana Leonardo da Vinci programmā.

Projekta loģiskās analīzes matrica.


17.05.2012.

ESF projekta „Salas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei” sasniegtie rezultāti.


03.04.2012.

Darba seminārs.


 26.03.2012.

 3.aprīlī plkst. 11:30 Salas novada Salas ciemā, Alejas ielā 7, Salas vidusskolas vecās skolas zālē notiks darba seminārs „Projekti Salas un Jaunjelgavas novada pašvaldībā - tās nākotnei un attīstībai”.


16.03.2012.

14.un 15.martā 2.aktivitātes ietvaros praktiskajās nodarbībās tika izstrādāti 14 projektu koncepti un apgūtas prezentāciju prasmes.06.03.2012.

14. un 15.martā no pulksten 11:30 līdz pulksten 17:10 Susējas ielā 9, Salas novada pašvaldības sapulču zālē (222.kabinets) un bibliotēkā  (116.kabinets) notiks praktiskās nodarbības projektu rakstībā. 2.aktivitāte „Apmācības”. Lektore Gunta Dimitrijeva.


06.03.2012.

6.martā tika izveidots „Sadarbības tīkls ES struktūrfondu/citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu izstrādei” projekta 5.aktivitātes ietvaros.02.03.2012.

6.martā plkst.11:30, Salas vidusskolas vecās skolas zālē, Alejas ielā 7, Sala, Salas novads 5.aktivitāte „Sadarbības tīkla izveidošana ES struktūrfondu / citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu izstrādei”. 


17.02.2012.

Salas vidusskolā 16.februārī projekta 3.aktivitātes ietvaros, piedaloties Salas un Jaunjelgavas novada pašvaldības un iestāžu darbiniekiem, tika veikts starpnovada līmeņa projektu plānošanas process Salas novada pašvaldības vajadzībām.14.02.2012.

Sēlpils kultūras namā 14.februārī projekta 3.aktivitātes ietvaros, piedaloties Salas un Jaunjelgavas novada pašvaldības un iestāžu darbiniekiem, tika veikts  pētījums: „Efektīvāki finanšu piesaistes risinājumi Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu investīciju veicināšanai”.14.02.2012.

16.februārī plkst. 11:30, Salas novadā Skolas ielā 3 Salas vidusskolas 306.kabinetā 3.aktivitāte - Kopsavilkums par izpētes darba rezultātiem Salas un Sēlpils pagastā. Salas un Jaunjelgavas novada pašvaldības un iestāžu darbinieki modelēs novada un starpnovada projektu izstrādes un perspektīvas Salas novada pašvaldības vajadzībām. 


07.02.2012.

14.februārī pulksten 11:30 Sēlpils kultūras namā, Sēlpils pagastā tiks veikts pētījums: „Efektīvāki finanšu piesaistes risinājumi Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu investīciju veicināšanai”. Piedaloties Salas un Jaunjelgavas pašvaldības un iestāžu darbiniekiem. Salas un Jaunjelgavas pašvaldības iestāžu vajadzību izpēte un atbilstošāko Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu apzināšana. Projekta izstrādes un perspektīvas modelēšana. Darba grupas vadīs vecākā pētniece un 2 moderatori.


25.01.2012.

Salas pagastā 24.janvārī uzsākts pētījums: „Efektīvāki finanšu piesaistes risinājumi Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu investīciju veicināšanai”. Veicinot reģionālā sociālā dialoga attīstību, projekta 3. aktivitātē piedalījās Salas un Jaunjelgavas pašvaldības, iestāžu darbinieki un vietējās organizācijas.

24_01_02.jpg

24_01_03.jpg

24_01_04.jpg


05.12.2011.

24.janvārī pulksten 11:30 Salas vidusskolā 306.kabinetā tiks veikts pētījums: „Efektīvāki finanšu piesaistes risinājumi Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu investīciju veicināšanai”. Piedaloties Salas un Jaunjelgavas pašvaldības, iestāžu darbiniekiem un vietējām organizācijām. Salas un Jaunjelgavas pašvaldības iestāžu vajadzību izpēte un atbilstošāko Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu apzināšana. Projekta izstrādes un perspektīvas modelēšana. Darba grupas vadīs vecākā pētniece un 2 moderatori.

Projektā tiek ievērota vienlīdzīgu iespēju horizontālā politika, kuras mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, invaliditātes veida. Piedaloties projekta aktivitātēs un gūt labumu - uzlabojot kompetences.


24.11.2011.

Apmācības "ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu vadība".
Mērķa grupai ar priekšzināšanām 24 stundas 2011.gada 22., 23. un 24.novembrī.


09.11.2011.

Apmācības "ESF projektu izstrāde un vadības pamatprincipi"
Mērķa grupai bez priekšzināšanām 24 stundas 2011.gada 8., 9. un 10.novembrī.

Apmācības

Apmācības


04.10.2011.

Apkopojot apmācību dalībnieku aptaujas anketas, mērķa grupa ESF projektā „Salas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei” - Salas novada pašvaldības administrācijas 12 algoti darbinieki, 30 pašvaldības iestāžu  algoti darbinieki:
- kultūras namu 6 darbinieki, 
- sociālā dienesta 3 darbinieki, 
- bibliotēku 3 darbinieki, 
- pirmsskolas iestādes „Ābelīte” 3 darbinieki.
Izglītības iestāžu 12 darbinieki:
- Salas vidusskola 9 dalībnieki,
- Biržu internātpamatskola 2 dalībnieki,
- Biržu pamatskola 1 dalībnieks.
Pašvaldības aģentūras  bērnu nama „Līkumi” 2 darbinieki, bāriņtiesas 1 darbinieks.

Apmācību programmas plāns:
1. „ESF projektu izstrāde un vadības pamatprincipi”- 8., 9. un 10. novembris.
2. „ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu vadība” – 22., 23. un 24. novembris
.

  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome