Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi


               līdz 4000 EUR               8.1 panta kārtībā               8.2 panta kārtībā               Atklāti konkursi               Sarunu procedūras               PIL nereglamentētie iepirkumi               PIL 8.7 panta kārtībā               9. panta kārtībā
         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Iepirkumi 9. panta kārtībā


Pasūtītājs veic iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā, ja:
1. Publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro;
2. Publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro.

N.

p.

k.

Iepirkuma identifik. Nr. (ID)

Iepirkuma priekšmeta nosaukums

Piedāvājumu iesniegšanas
 termiņš

Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija

Atbildīgā
Kontaktpersona
tālrunis

Lēmuma pieņemšanas datums

Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EUR

3.
SNP/2017/04/ELFLA
Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei
līdz 2017.gada 9.maijam plkst.10.00
Nolikums
1.pielikums TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Publicēts mājas lapā 26.04.2017.
IUB mājas lapā publicēts 26.04.2017.


Tehniskie jautājumi:
 Izpilddirektors Arnis Baumeisters, T. 65237749, 26188750

Projektu vadītāja
Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441


Juridiskie jautājumi:
Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345

06.06.2017. Lēmums
Publicēts mājas lapā 08.06.2017.

28.06.2017. Pakalpojuma līgums 1.daļa
28.06.2017. Pakalpojuma līgums 2.daļa
28.06.2017. Pakalpojuma līgums 3.daļa

Līgumi publicēti mājas lapā 04.07.2017.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Projekts EAE”,
reģistrācijas Nr. 44103073494, ar līgumcenu 33 700,00 EUR
 (trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti euro) bez PVN:


1.daļa 7900,00 EUR bez PVN
2.daļa 11900,00 EUR bez PVN
3.daļa 13900,00 EUR bez PVN

2.
SIA “Vīgants” 2017/2
Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2017. gadā
līdz 2016. gada 08. maijam, plkst.10.00

Nolikums

Publicēts mājas lapā 11.04.2017

IUB mājas lapā publicēts 11.04.2017

Liene Šapkina m.t.26400921


1.

SNP/2017/03/ELFLA

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei

līdz 2017.gada 27.martam plkst.10.00

Nolikums

1.pielikums TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Publicēts mājas lapā 15.03.2017.
IUB mājas lapā publicēts 15.03.2017.

Tehniskie jautājumi:

Izpilddirektors Arnis Baumeisters, T. 65237749, 26188750

Projektu vadītāja

Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiskie jautājumi:

Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345

24.04.2017. Lēmums, publicēts mājas lapā 24.04.2017. IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS


  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome