Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi


               līdz 4000 EUR               8.1 panta kārtībā               8.2 panta kārtībā               Atklāti konkursi               Sarunu procedūras               PIL nereglamentētie iepirkumi               PIL 8.7 panta kārtībā               9. panta kārtībā
         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Iepirkumi 9. panta kārtībā


Pasūtītājs veic iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā, ja:
1. Publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro;
2. Publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro.

N.

p.

k.

Iepirkuma identifik. Nr. (ID)

Iepirkuma priekšmeta nosaukums

Piedāvājumu iesniegšanas
 termiņš

Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija

Atbildīgā
Kontaktpersona
tālrunis

Lēmuma pieņemšanas datums

Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EUR

1.

SNP/2017/03/ELFLA

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei

līdz 2017.gada 27.martam plkst.10.00

Nolikums

1.pielikums TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Publicēts mājas lapā 15.03.2017.
IUB mājas lapā publicēts 15.03.2017.

Tehniskie jautājumi:

Izpilddirektors Arnis Baumeisters, T. 65237749, 26188750

Projektu vadītāja

Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiskie jautājumi:

Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome