Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi


               līdz 4000 EUR               8.1 panta kārtībā               8.2 panta kārtībā               Atklāti konkursi               Sarunu procedūras               PIL nereglamentētie iepirkumi               PIL 8.7 panta kārtībā               9. panta kārtībā
         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Iepirkumi PIL nereglamentētie iepirkumi


N.

p.

k.

 Līguma priekšmets

 Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.
 Iepirkuma dokumenta elektroniskā versija  Paziņojuma publikācijas datums
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
 Kontaktpersona, tālrunis
 Līguma veids, noslēgšanas datums
 Līguma izpildītājs
 Līgumcena (bez PVN)
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
3. Dzīvojamās ēkas "Līkumi"-2, Sēlpils pagastā, kosmētiskais remonts SNP/2015/05

Cenu aptauja

Būvdarbu tāme

Būves eksplikācija un stāvu plāns
16.04.2015 21.04.2015 plkst.11:00 A.Jegermanis, T.29173548 Z.Daņilova, T.65263841, 28295345

Būvdarbu līgums

23.04.2015

SIA "Ošukalns celtniecība" EUR 13569,53 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi euro , 53 centi)
2. Dzīvojamās ēkas "Līkumi"-2, Sēlpils pagastā,kosmētiskais remonts SNP/2015/04

Cenu aptauja

Būvdarbu tāme

Būves eksplikācija un stāvu plāns

13.04.2015
16.04.2015 plkst.11:00
A.Jegermanis, T.29173548 Z.Daņilova, T.65263841, 28295345
Cenu aptauja pārtraukta 16.04.2015


1.
Salas vidusskolas centrālās ieejas kāpņu rekonstrukcija
SNP/2015/03

Cenu aptauja

Būvdarbu tāme

10.04.2015
16.04.2015 plkst.11:00

A.Dmitrijevs-Kaļiņins, T.26277344

Z.Daņilova, T.65263841, 28295345

Būvdarbu līgums

23.04.2015

SIA "Ošukalns celtniecība"
EUR 11113,61 (vienpadsmit tūkstoši viens simts trīspadsmit euro, 61 cents)
  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome