Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi


               8.1 panta kārtībā               8.2 panta kārtībā               Atklāti konkursi               Sarunu procedūras               PIL nereglamentētie iepirkumi               PIL 8.7 panta kārtībā               9. panta kārtībā
         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Iepirkumi PIL 8.7 panta kārtībā


Iepirkuma nosaukums: „Ēdnāšanas pakalpojumu sniegšana Salas vidusskolas audzēkņiem un darbiniekiem”

Identifikācijas numurs SNP/2015/09

Piedāvājumu iepirkumā var iesniegt līdz 2015.gada 7.augustam plkst.10:00 Salas novada pašvaldībā, Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, LV – 5230, 106.kabinetā

Kontaktpersonas:
Juridiska rakstura jautājumos: Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345
Salas vidusskolas telpas, esošās iekārtas un  inventāru var apskatīt iepriekš sazinoties ar Anatoliju Dimitrijevu-Kaļiņinu, T. 26277344

Publicēts 23.07.2015. mājaslapā: Nolikums, 13.pielikumsSVARĪGI! - par apkuri Salas vsk.

23.07.2015. publicēts informatīvs paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojuma iepirkumu 8.panta septītās daļas kārtībā pašvaldības mājaslapā, sadaļā Aktualitātes: http://www.salasnovads.lv/aktualit2.php?aktID=907

Publikācija IUB mājaslapā nav nepieciešama

Jautājumi un atbildes

Lēmums, publicēts mājaslapā 11.08.2015

26.08.2015. Pakalpojumu līgums, saistības ilgums no 01.09.2015. līdz 31.05.2018. , ar vienas ēdienreizes līgumcenu EUR 1.17 (bez PVN) vienam izglītojamajam kompleksās pusdienas 1.-4.klase, 5.-12.klase. Kopējā Pakalpojuma līguma līgumcena EUR 72530,64 (septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro, 64 centi) bez PVN.


 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome