Salas Novads
 

         Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi


               8.1 panta kārtībā               8.2 panta kārtībā               Atklāti konkursi               Sarunu procedūras               PIL nereglamentētie iepirkumi               PIL 8.7 panta kārtībā               9. panta kārtībā
         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Iepirkumi PIL nereglamentētie iepirkumi


1.daļa

N.

p.

k.

 Līguma priekšmets

 Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.
 Iepirkuma dokumenta elektroniskā versija  Paziņojuma publikācijas datums
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
 Kontaktpersona, tālrunis
Līguma veids, noslēgšanas datums
 Līguma izpildītājs
Līgumcena (bez PVN)
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
26.
"Sēlijas arheoloģisko tērpu komplektu izgatavošana un piegāde"
Interreg V- A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.
gadam
projekta Nr. LLI-199 "Travel smart – visit Lithuania and Latvia" ("Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju")
ietvaros

SNP/2018/11/ INTERREG V
Nolikums
Mājaslapā publicēts: 14.06.2018 līdz 27.06.2018. plkst.11.00 Agnese Karaseva, tālr. +371 65263841, +371 27102120, fakss +371 65231660, e-pasts: salaspag@salas.lv25.
Radoši izglītojoša dienas nometne bērniem „Zaļā sala-2018” projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā”  ietvaros
SNP/2018/10/ESF
Nolikums
Mājaslapā publicēts: 04.06.2018 līdz 15.06.2018. plkst.11.00
Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T.65237707, 25460441.
Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 2710212024.
Salas Kultūras nama 2. stāva koridora un aktieru istabu kosmētiskais remonts
SNP/2018/08

Cenu aptaujas nolikums

Cenu aptaujas tāme

Mājaslapā publicēts: 18.05.2018 līdz 28.05.2018. plkst.14.00.

Kultūras nama direktore M.Bataraga – Vilka T.20233947 vai 26871729

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120
23.
Nūjošanas nodarbības pieaugušajiem 2018. gadā. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros SNP/2018/07/ESF
Cenu aptauja
Mājaslapā publicēts: 13.04.2018
līdz 17.04.2018. plkst.13.00
Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T.65237707, 25460441.
Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120

1.daļā - Liāna Pudāne, Reģ.nr. LV23036511162

2.daļā - Zigrīda Sprukte, Reģ.Nr. LV20116212362

EUR 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti eiro un 00 centi)

EUR 1184,00 (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit četri eiro un 00 centi).

22.
Būvuzraudzība pašvaldības ceļu  S21 Mežmaļi – Dekšņi un SE6 Kaijas - Pūķupīte pārbūvei
SNP 2018/06/ELFLA
Nolikums
Mājaslapā publicēts: 09.04.2018
līdz 16.04.2018 plkst.10.00
Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120 e-pasts: salaspag@salas.lv
Tehniska rakstura jautājumos: Arnis Baumeisters. T.65237749
21.
Nodarbību cikls "Atklāj radošo talantu sevī" Salas novada izglītības iestādēs ESF projekta Pr. Nr. 8.3.2.2/16/I/001, "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros.
SNP/2018/01/ESF
Cenu aptauja
Mājaslapā publicēts: 01.02.2018 līdz 8.februārim plkst.15.00
Projekta vadītāja Elita Briška , T.26383115

Juridiska rakstura jautājumos:
Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120

Līgums noslēgts 13.02.2018.
IK "Sniegumi" reģ.nr. 40002145148
EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi),
20.
"Autotransporta pakalpojumi mācību vizītēm Salas novada izglītības iestādēm" ESF projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.
SNP/2017/20/ESF
Cenu aptauja
Mājaslapā publicēts: 28.12.2017 līdz 2018.gada 4. janvārim plkst.15.00
Projekta vadītāja Elita Briška , T.26383115
Juridiska rakstura jautājumos:
Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120

SIA "Vikingi" reģ.nr. 41503028075
EUR 3577,50 (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi euro un 50 centi)

19.
"Autotransporta pakalpojums mācību vizītēm Salas novada izglītības iestādēm" ESF projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.
SNP/2017/18/ES

Cenu aptauja

Jautājumi un atbildes

Mājaslapā publicēts: 16.10.2017 līdz 2017.gada 20. oktobrim plkst.14.00
Projekta vadītāja Elita Briška , T.26383115
Juridiska rakstura jautājumos:
Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120


SIA "Vikingi", reģ.nr. 41503028075 1359,10 EUR bez PVN (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit deviņi euro un 10 centi)
18.
Orientēšanās sporta sacensību "Orientieris Salas novadā" organizēšana, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros.
SNP/2017/17/ESF
Cenu aptauja
Mājaslapā publicēts: 13.10.2017 līdz 2017.gada 20.oktobrim, plkst. 14:00 Projektu vadītāja: Ligita Kadžule, T.65237707, 25460441.
Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120
26.10.2017
Biedrība "Orientēšanās sporta klubs "Sēlijas mežs"
EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 euro centi)
17.
"Nūjošanas inventāra iegāde un piegāde" ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros.
SNP/2017/16/ESF
Cenu aptauja
Mājaslapā publicēts: 13.10.2017 līdz 2017.gada 20.oktobrim, plkst. 15:00
Projektu vadītāja: Ligita Kadžule, T.65237707, 25460441.
Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120

SIA "LatFit", reģ.nr. 40103244081
800,00 EUR (astoņi simti euro un 00 centi)
16.

Izglītojošs pasākumu cikls sievietēm un vīriešiem par onkoloģiju ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048

"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros
SNP/2017/15/ESF Cenu aptauja Mājaslapā publicēts: 05.09.2017 līdz 2017.gada 8.septembrim, plkst. 16:00 Projektu vadītāja Ligita Kadžule, T.65237707, 25460441.
Juridiska rakstura jautājumos:
Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120
25.09.2017 Vija Pelčere EUR 562,00 (pieci simti sešdesmit divi eiro un 00 centi)
15.
Izglītojošs pasākumu cikls "Mana sirds - mana dzīve" lekcijas , Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros
SNP/2017/14/ESF
Cenu aptauja Mājaslapā publicēts: 01.09.2017 līdz 2017.gada 11.septembrim, plkst. 17:00
Projektu vadītāja Ligita Kadžule, T.65237707, 25460441
Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120

25.09.2017 Iveta Līce EUR 562,00
(pieci simti sešdesmit divi eiro un 00 centi)
14.
"Tilta pār Sakas upi pašvaldības autoceļa S1 Skudras - Galejas - Leicāni deformāciju šuvju un asfaltbetona seguma nomaiņa uz tilta un pieejām" būvuzraudzība.
SNP/2017/13
Cenu aptauja Mājaslapā publicēts: 01.09.2017 līdz 2017.gada 7.septembrim, plkst. 11:00
Tehniska rakstura jautājumos: Izpilddiretors Arnis Baumeisters, T. 65237749, 26188750
Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120

11.09.2017 IK "CB TESTS" Reģ nr. 45402013551 EUR 710.00 (septiņi simti desmit euro un 00 centi)
13.

Izglītojošs pasākumu cikls sievietēm un vīriešiem par onkoloģiju ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048

"Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros

SNP/2017/12/ESF
Cenu aptauja
Mājaslapā publicēts: 31.08.2017 līdz 2017.gada 8.septembrim, plkst. 16:00
Projektu vadītāja Ligita Kadžule, T.65237707, 25460441.
Juridiska rakstura jautājumos:
Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120
Cenu aptauja pārtraukta 04.09.2017


12
Radoši izglītojoša dienas nometne bērniem "Zaļā sala-2017" Biržu ciemā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros.

SNP/2017/10/ESF
Cenu aptauja Mājaslapā publicēts: 11.08.2017
līdz 2017.gada 15.augustam plkst.11.00
Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T.65237707, 25460441


1.daļa Vija Pazuha

2.daļa Anita Ozoliņa

3.daļa Jūlija Osocka- Krūze

4.daļa SIA "Anvona"

1520.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti divdesmit eiro un nulle centi).

402,25 EUR (četri simti divi eiro un 25 centi).

241, 35 EUR (divi simti četrdesmit viens eiro un 35 centi).

327,72 EUR (trīs simti divdesmit septiņi eiro un 72 centi).

11
Radoši izglītojoša dienas nometne bērniem "Zaļā sala-2017" projekta Nr.9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros
SNP/2017/07/ESF
Nolikums ar pielikumiem
31.07.2017.
08.08.2017. plkst.10:00

Projektu vadītāja L.Kadžule T.65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: A.Karaseva T.65263841, 27102120

otrā daļa - nometne Salas ciemā

pirmā daļa-nometne Biržu ciemā noslēgusies bez rezultāta

Laimdota Kancāne EUR 2712,47 (divi tūkstoši septiņi simti divpadsmit eiro un 47 centi).
10 Dzīvojamās ēkas "Līkumi"-2, Sēlpils pagastā, kosmētiskais remonts SNP/2015/05

Cenu aptauja

Būvdarbu tāme

Būves eksplikācija un stāvu plāns
16.04.2015 21.04.2015 plkst.11:00 A.Jegermanis, T.29173548 Z.Daņilova, T.65263841, 28295345

Būvdarbu līgums

23.04.2015

SIA "Ošukalns celtniecība" EUR 13569,53 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi euro , 53 centi)
9 Dzīvojamās ēkas "Līkumi"-2, Sēlpils pagastā,kosmētiskais remonts SNP/2015/04

Cenu aptauja

Būvdarbu tāme

Būves eksplikācija un stāvu plāns

13.04.2015
16.04.2015 plkst.11:00
A.Jegermanis, T.29173548 Z.Daņilova, T.65263841, 28295345
Cenu aptauja pārtraukta 16.04.2015


8
Salas vidusskolas centrālās ieejas kāpņu rekonstrukcija
SNP/2015/03

Cenu aptauja

Būvdarbu tāme

10.04.2015
16.04.2015 plkst.11:00

A.Dmitrijevs-Kaļiņins, T.26277344

Z.Daņilova, T.65263841, 28295345

Būvdarbu līgums

23.04.2015

SIA "Ošukalns celtniecība"
EUR 11113,61 (vienpadsmit tūkstoši viens simts trīspadsmit euro, 61 cents)
7
Būvuzraudzības pakalpojums objektos "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Salas novada Salas pagasta izgāztuves "Gustiņu Rāceņi" Nr.56868/5303/PPV rekultivācija" un "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Salas novada Salas pagasta izgāztuves "Ielejas" Nr.56868/5298/PPV rekultivācija". SNP/2015/02/KF

Cenu aptauja un pielikumi:

Paskaidrojuma raksts Gustiņu Rāceņi;

Paskaidrojuma raksts Ielejas;

Rasējumi Gustiņu Rāceņi;

Rasējumi Ielejas;

Jautājumi un atbildes

13.02.2015.
19.02.2015. plkst.10:00

R.Audriņa T.65237877, 29169675

Z.Daņilova T.65263841, 28295345

Līgums 27.03.2015.
SIA "K-RDB" reģ.nr.45403013690

EUR 950,00 (deviņi simti piecdesmit euro)

1.daļa EUR 470,00 (četri simti septiņdesmit euro)

2.daļa EUR 480,00 (četri simti astoņdesmit euro)

6
Būvuzraudzības pakalpojums objektos "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Salas novada Salas pagasta izgāztuves "Gustiņu Rāceņi" Nr.56868/5303/PPV rekultivācija" un "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Salas novada Salas pagasta izgāztuves "Ielejas" Nr.56868/5298/PPV rekultivācija".
SNP/2014/09/KF

18.12.2014.
29.12.2014. plkst.10:00
R.Audriņa T.65237877, 29169675
Cenu aptauja pārtraukta 15.01.2015.


5
0/B kategorijas autovadītāju apmācība Salas vidusskolā
SNP 2014/12
Cenu aptauja un pielikumi

21.10.2014. plkst. 11:00
Vidusskolas lietvede I.Tuča T.65237780, 25478051
26.11.2014.
SIA Autoprofs
EUR 520,60 (pieci simti divdesmit euro 60 centi)
4
Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcija (pēc grozījumiem Nr.2) būvuzraudzība
SNP/2014/07/ERAF
Cenu aptauja un pielikumi

10.10.2014. plkst. 14:00
A. Baumeisters t.65237749, 26188750
Līgums  31.03.2015.
L.Deinate EUR 578,50 (pieci simti septiņdesmit astoņi euro 50 centi)
3
Salas novada ielu laukumu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts. Pasūtītājs SIA "Vīgants"26.04.2013.
R. Audriņa, T.29169675


2
Salas novada ielu laukumu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts. Pasūtītājs SIA "Vīgants"27.04.2011.
R. Audriņa, T.29169675 28.04.2011.
SIA "Krustpils" Ls/t 73,46 (septiņdesmit trīs lati 46 santīmi)
1
Salas novada ielu laukumu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts. Pasūtītājs SIA "Vīgants"06.05.2010. R. Audriņa, T.29169675
11.05.2010.
SIA "Krustpils"
Ls/t 62,40 (sešdesmit divi lati 40 santīmi
 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome