Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi


               8.1 panta kārtībā               8.2 panta kārtībā               Atklāti konkursi               Sarunu procedūras               PIL nereglamentētie iepirkumi               PIL 8.7 panta kārtībā               9. panta kārtībā
         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Iepirkumi Sarunu procedūras


"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Salas vidusskolas sporta zālei (papilddarbi)" ID Nr. SNP/2014/05/KPFI

Sarunu procedūras pamatojums

Iesniegšanas termiņš 20.06.2014
Ligita Kadžule 65237707

"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Salas vidusskolas sporta zālei (papilddarbi)" ID Nr. SNP/2013/07/KPFI

Vienošanās pie iepirkuma līguma 


 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome