Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi


               8.1 panta kārtībā               8.2 panta kārtībā               Atklāti konkursi               Sarunu procedūras               PIL nereglamentētie iepirkumi               PIL 8.7 panta kārtībā               9. panta kārtībā
         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Iepirkumi Atklāti konkursi


Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 42000)

Būvdarbu veikšana (no EUR 170000)


 N.

p.

k.

Iepirkuma identifik. Nr. (ID) un publicēšanas datums

Iepirkuma priekšmeta nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas
 termiņš
Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija
Atbildīgā
Kontaktpersona
tālrunis

Lēmuma pieņemšanas datums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EUR
26.

SNP/2018/13/ELFLA

Pašvaldības ceļu S23 Saulieši - Ķesterāres - Ievu līči un Se7 Baltais krogs-Strautiņi infrastruktūras posmu pārbūve

līdz 19.09.2018. plkst.10.00

Nolikums

 S23 Saulieši - Ķesterāres - Ievu līči

 Se7 Baltais krogs-Strautiņi
1.sējums
Novietojuma shēma

2.sējums
Tāmes Se7

mājaslapā publicēts
29.08.2018.
IUB mājaslapā publicēts 29.08.2018.

Piedāvājums jāiesniedz elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv

Tehniska rakstura jautājumos: Izpilddirektors  Arnis Baumeisters T. 65237749 m. 26188750;

Projekta vadītāja Ligita Kadžule T.65237707, m. 25460441.

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva T.65263841 m. 27102120
25.
SNP/2018/09
Malkas piegāde Salas novada pašvaldības iestādēm
līdz 26.06.2018. plkst.10.00

Nolikums

mājaslapā publicēts 05.06.2018

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva T.65263841 m. 27102120

19.07.2018.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA",
reģistrācijas Nr.
40003448619

83 300,00 EUR


24.
SNP/2018/02/ELFLA
PAŠVALDĪBAS CEĻU S21 MEŽMAĻI-DEKŠŅI UN SE6 KAIJAS – PŪĶUPĪTE INFRASTRUKTŪRAS PĀRBŪVE
2018.gada 6.marts , plkst. 11:00

Nolikums ar pielikumiem

S21 Mežmaļi Dekšņi
1.sējums
Novietojuma shēma
2.sējums
Tāmes S21

SE6 Kaijas Pūķupīte
1.sējums
Novietojuma shēma
2.sējums
Tāmes SE6

Mājaslapā publicēts 13.02.2018
IUB mājaslapā publicēts 13.02.2018

Tehniska rakstura jautājumos: Izpilddirektors  Arnis Baumeisters T. 65237749 m. 26188750;
Projekta vadītāja Ligita Kadžule T.65237707, m. 25460441.
Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva T.65263841 m. 27102120

28.03.2018

Lēmums

Līgums ar SIA MIKOR

Līgums ar SIA VIA
Iepirkuma daļā Nr. 1: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MIKOR”, reģistrācijas Nr. 45403001297
159623.40 EUR bez PVN

Iepirkuma daļā Nr. 2: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIA”, reģistrācijas Nr. 41203000663
187959.87 EUR bez PVN


23.
SNP 2017/05
Degvielas iegāde Salas novada pašvaldībai un tās iestādēm
2017.gada 23.augustam plkst.10.00

Nolikums ar pielikumiem

Mājaslapā publicēts: 02.08.2017.
Publicēts IUB mājaslapā: 02.08.2017

Agnese Karaseva

T.28295345, 65263841

28.08.2017

Lēmums

Līgums

Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" Līgumcena - 109050,00 EUR (viens simts deviņi tūkstoši piecdesmit eiro un 00 centi) bez PVN.

22 SIA “Vīgants” 2017/3 Motorgreidera piegāde 2017.gada 11.maijam, plkst.10.00

Nolikums

Mājaslapā publicēts: 20.04.2017.
Publicēts IUB mājaslapā:20.04.2017

Tehniskajos jautājumos Rita Audriņa 29169675
Juridiskajos jautājumos Liene Šapkina 26400921

19.05.2017

Līgums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lattrak”. Līgumcena bez PVN: 122900,- EUR.

21
SIA “Vīgants” 2017/1
Degvielas piegāde SIA “Vīgants” vajadzībām
2017.gada 02. maijam, plkst.10.00

Nolikums

Mājaslapā publicēts: 11.04.2017.
Publicēts IUB mājaslapā:11.04.2017

Liene Šapkina m.t.26400921

08.05.2017.

Līgums SIA "Astarte - Nafta"

Līgums SIA "Devals"

Kopējā līgumscena 98791.60 EUR.
1. daļa SIA "ASTARTE-NAFTA" 7119.60 EUR
2. daļa SIA "Devals" 60310,-
3. daļa SIA "ASTARTE-NAFTA" 31362,- EUR.

20
SNP/2016/12
Pārtikas produktu piegāde Salas novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm
Līdz 03.01.2017. plkst.10.00
Nolikums ar pielikumiem:
1.pielikums Tehniskā specifikācija
4.pielikums Tehniskais/finanšu piedāvājums
Mājaslapā publicēts: 02.12.2016.
Publicēts IUB mājaslapā:07.12.2016
Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345
01.02.2017
Līgumcena 128553,66 EUR bez PVN:

1.daļa Akciju sabiedrība "Latgales piens", 38729,00 EUR


2.daļa Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOREVERS", 19394,50 EUR

3.daļa Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT", 1800,00 EUR

4.daļa Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit", 3725,60 EUR

5.daļa Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit", 8623,60 EUR


6.daļa Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT", 7018 EUR

7.daļa Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT", 2911,00 EUR

8.daļa Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT", 3122,6 EUR


9.daļa Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT", 1444,00 EUR

10.daļa Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit", 1280,00 EUR


11.daļa Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DONA", 8521,10 EUR

12. daļa Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTURUS FOOD", 31984,26 EUR


19
SNP/2015/10
Pārtikas produktu piegāde Salas novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm
21.10.2015 plkst.10:00

Nolikums ar pielikumiem:
1.pielikums
4.pielikums

Mājaslapā publicēts 22.09.2015.

Publicēts IUB mājaslapā 25.09.2015

Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345
05.11.2015.
67 393,48 EUR bez PVN:

1.daļa – Piens un piena produkti – AS “Latgales piens”, 14 108,00 EUR
2.daļa – Sieri un piena pārstrādes saliktie produkti – SIA “VALKS”, 4395,00 EUR
3.daļa –
Cūkgaļa, liellopu gaļa un gaļas pārstrādes produkti – SIA “Kabuleti Fruit”, 11 674, 35 EUR
4.daļa – Putnu gaļa – SIA “LAKI FRUIT”,
1522,20 EUR
5.daļa – Olas - SIA “Kabuleti Fruit”, 672,00 EUR
6.daļa – Zivis kā akvakultūras produkti - SIA “Kabuleti Fruit”, 4491,40 EUR
7.daļa – Dārzeņu un garšaugu
kultūras - SIA “LAKI FRUIT”, 4838,35 EUR
8.daļa – Dienvidu reģionu augļi un ogas - SIA “Kabuleti Fruit”, 1649,15 EUR
9.daļa – Svaigi augļi un ogas - SIA “LAKI FRUIT”, 1364,00 EUR
10.daļa – Pārstrādātie dārzeņi, SIA “LAKI FRUIT”,
2716,35 EUR
11.daļa – Pārstrādātie augļi un ogas - SIA “Kabuleti Fruit”, 3393,50 EUR
12.daļa – Graudaugi, pākšaugi un to produkti - SIA “Kabuleti Fruit”, 2771,20 EUR
13.daļa – Maize un
konditoreja – SIA “DONA”, 7905,65 EUR 14.daļa – Bakalejas preces, augu taukvielas un eļļa, ēdienu piedevas - SIA “Kabuleti Fruit”, 4069,33 EUR
15.daļa – Reprezentācijas produkti - SIA “Kabuleti Fruit”, 1823,00 EUR

18
SNP2014/03
Degvielas iegāde Salas novada pašvaldībai un tās iestādēm
26.06.2014 plkst.10:00
Nolikums ar pielikumiem
Rita Audriņa m.t.29169675 07.07.2014
AS "VIRŠI-A" reģ. Nr. 40003242737
EUR 103520.00 (bez PVN)


17
SNP 2013/08
Pārtikas produktu piegāde Salas novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm
24.10.2013 plkst.11:00 Nolikums ar pielikumiem

Rita Audriņa m.t.29169675

04.11.2013.

1.daļa. Piens un piena produkti  AS "Latgales piens" , Ls 25535,36
2.daļa. Gaļa un gaļas produkti  SIA "Forevers" , Ls 18009,80
3.daļa. Putnu gaļa  SIA "Forevers" , Ls 2999,80
4.daļa. Olas  SIA "Miķēnas" , Ls 2050,00
5.daļa. Zivis un zivju izstrādājumi  SIA "Kabuleti Fruit" , Ls 4041,00
6.daļa. Konservēti un skābēti(sertificēti) dārzeņi  SIA "Sanitex" , Ls 1606,40
7.daļa. Eksotiskie svaigie augļi  SIA "Miķēnas" , Ls 1465,00
8.daļa. Graudu produkti, pārstrādāti pākšaugi  SIA "Futurus Food" , Ls 2854,50
9.daļa. Maize un mīklas izstrādājumi  SIA "Dona" , Ls 9018,40
10.daļa. Bakalejas preces  SIA "Miķēnas" Ls 8794,38
11.daļa. Āboli  SIA "Miķēnas" , Ls 1244,0016
SNP 2013/07/KPFI
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Salas vidusskolas sporta zālē
20.09.2013 plkst.11:00

Nolikums ar pielikumiem

Ēkas energoaudita pārskats

Tehniskās apsekošanas atzinums

Darbu apjomi

Vienošanās pie ieprikuma līguma

Tehniskais projekts

Elektroapgāde_1
Elektroapgāde_2
Elektroapgāde_3
Elektroapgāde_4
Elektroapgāde_5
Elektroapgāde_6
Elektroapgāde_7
Elektroapgāde_8
Elektroapgāde_9

Ugunsdrošība_1
Ugunsdrošība_2
Ugunsdrošība_3
Ugunsdrošība_4
Ugunsdrošība_5
Ugunsdrošība_6
Ugunsdrošība_7

Paskaidrojuma raksts arhitektūra

1_stava_plans_AR
2_stava_plans_AR
Beninplans_AR
Fasades_AR2
Fasades_AR3
Griezums1_1
Griezums2_2
Jumtaplans

Arhitektūra_1
Arhitektūra_2
Arhitektūra_3
Arhitektūra_4
Arhitektūra_5
Arhitektūra_6

Ventilācijas un apkures paskaidrojuma raksts

Apkure_1st
Apkure_2st
Ventilac_1st
Ventilac_2st

Būvkonstrukcijas_1
Būvkonstrukcijas_2
Būvkonstrukcijas_3
Būvkonstrukcijas_4
Būvkonstrukcijas_5
Būvkonstrukcijas_6
Būvkonstrukcijas_7
Būvkonstrukcijas_8
Būvkonstrukcijas_9
Būvkonstrukcijas_10
Būvkonstrukcijas_11
Būvkonstrukcijas_12
Būvkonstrukcijas_13
Būvkonstrukcijas_14

Rita Audriņa m.t.29169675 04.10.2013

SIA "LC būve"

Ls 293 333,56


15
SNP 2013/02
Malkas piegāde Salas novada pašvaldības iestādēm
19.03.13 plkst.10:00
Nolikums ar pielikumiem Rita Audriņa m.t.29169675 02.04.2013

SIA "DLLA"

1.Malkas piegāde Biržu pmatskolai un Biržu tautas namam , Apjoms 460 m3 , Ls 6532,00

2.Malkas piegāde Sēlpils pagasta pārvaldei , Apjoms 300 m3 , Ls 4140,00

3.Malkas piegāde Salas novada Sēlpils pagasta PA "Bāreņu nams Līkumi" , Apjoms 1000 m3 , Ls 13500,00


14
SNP 2013/01
Elektroenerģijas piegāde Salas novada pašvaldībai un tās iestādēm
05.03.13 plkst.10:00

Nolikums ar pielikumiem

Atbildes pretendentiem

Rita Audriņa m.t.29169675 18.03.2013

AS Latvenergo

30892.26 Ls


13
SNP 2012/10/ERAF
Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcija 17.09.12 plkst.10.00 

Nolikums ar pielikumiem

Tehniskā specifikācija

Tehniskais projekts

Paskaidrojuma raksts

Projektēšanas dokumenti DWG un DGN

Aizsargdambja gājēju celiņa apgaismojums

Vispārīgā daļa

Paskaidrojuma raksts

Elektrotehniskā daļa

1.daļa

2.daļa

3.daļa

4.daļa

5.daļa

Atbildes pretendentiem

Rita Audriņa m.t.29169675 07.11.2012

SIA Ošukalns celtniecība

211031.11 Ls

12

SNP 2012/02/ERAF

07.02.2012

Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcija

05.04.12 plkst.10:00

28.03.12. pkst.10.00

14.03.12 plkst 10-00

 
 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome