Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi


               8.1 panta kārtībā               8.2 panta kārtībā               Atklāti konkursi               Sarunu procedūras               PIL nereglamentētie iepirkumi               PIL 8.7 panta kārtībā               9. panta kārtībā
         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Iepirkumi 8.2 panta kārtībā


Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 4000 līdz EUR 42000)

Būvdarbu veikšana (no EUR 14000 līdz EUR 170000)

 N.

p.

k.

Iepirkuma identifik. Nr. (ID)

Iepirkuma priekšmeta nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas
 termiņš
Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija
Atbildīgā
Kontaktpersona
tālrunis

Lēmuma pieņemšanas datums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EUR
50. BI 2017/4 Piena produktu piegāde Biržu internātpamatskolai
līdz 2017.gada 14.augusta plkst.11:00

Iepirkuma instrukcija ar pielikumiem

Publicēts mājaslapā:04.08.2017

Publicēts IUB:04.08.2017

Andris Ozoliņš m.t.29485858 IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
49. BI 2017/3 Gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde Biržu internātpamatskolai līdz 2017.gada 14.augusta plkst.11:00

Iepirkuma instrukcija ar pielikumiem

Publicēts mājaslapā:04.08.2017

Publicēts IUB:04.08.2017

Andris Ozoliņš m.t.29485858 IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
48.
BI 2017/2
Pārtikas produktu piegāde Biržu internātpamatskolai
līdz 2017.gada 14.augusta plkst.11:00

Iepirkuma instrukcija ar pielikumiem

Publicēts mājaslapā:04.08.2017

Publicēts IUB:04.08.2017

Andris Ozoliņš m.t.29485858
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
47.
SNP/2017/02
Malkas piegāde Salas novada pašvaldības iestādēm
līdz 2017.gada 7.martam plkst.10.00

Nolikums

Publicēts mājas lapā 24.02.2017.
IUB mājas lapā publicēts 24.02.2017.

Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345

17.03.2017. Lēmums, publicēts mājas lapā 20.03.2017.

31.03.2017. Piegādes līgums, publicēts mājas lapā 04.04.2017.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OZOLS LD”,
reģistrācijas numurs 45403047112,
ar līgumcenu 25240,20 EUR
(divdesmit pieci tūkstoši divi simti četrdesmit
euro 20 centi) (bez PVN)
46. BI 2017/1 Malkas piegāde Biržu internātpamatskolai 2017 gadā. 14.02.2017 plkst 11.00

Iepirkuma Instrukcija

Publicēts mājas lapā 31.01.2017.

Pēteris Dzenis T. 29455357 14.02.2017
SIA "DLLA", Reģ. nr.45403005956,  18 690.00 EUR ( bez PVN)
45.
SNP/2017/01/ELFLA
Telpu vienkāršotā atjaunošana „Līkumi”,
 Sēlpils pagasts, Salas novads

līdz 2017.gada 17.janvārim, plkst.10.00

Nolikums
Darba apjomi
3.2.pielikums

Publicēts mājas lapā 06.01.2017.
IUB mājas lapā publicēts 06.01.2017.

Jautājumi un atbildes

Tehniska rakstura jautājumos: Andris Jegermanis, T. 29173548, Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441
Juridiska rakstura jautājumos: Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345

30.01.2017. Lēmums, publicēts 30.01.2017.
SIA KATLERI, Reģ. nr. 40103073727
 29 165.96 EUR (bez PVN)
44.
SNP/2016/13 Degvielas piegāde SIA "Vīgants" vajadzībām Līdz 12.01.2017., laiks: plkst. 10:00

Nolikums ar grozījumu,

publicēts mājas lapā 30.12.2016.

IUB mājas lapā publicēts 30.12.2016.

Jautājumi un atbildes

Liene Šapkina, T. 26400921

24.02.2017. Lēmums, publicēts mājas lapā 24.02.2017.

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS


43
BI 2016/4 Piena produktu piegāde Biržu internātpamatskolai 10.08.2016 plkst 11.00 Iepirkuma instrukcija, publicēta mājaslapā 27.07.2016 Pēteris Dzenis T. 29455357 10.08.2016 SIA Latgales piens - 8260.60 EUR
42
BI 2016/3 Gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde Biržu internātpamatskolai 10.08.2016 plkst 11.00 Iepirkuma instrukcija, publicēta mājaslapā 27.07.2016 Pēteris Dzenis T. 29455357 10.08.2016 SIA Bajards, 7285.20 EUR
41
BI 2016/2
Pārtikas produktu piegāde Biržu internātpamatskolai
10.08.2016 plkst 11.00
Iepirkuma instrukcija, publicēta mājaslapā 27.07.2016
Pēteris Dzenis T. 29455357
10.08.2016 1.daļa. Zivis. SIA Sudrabkaija - 1066.50 EUR
2.daļa. Maize. SIA Dona - 8722.89 EUR
3.daļa. Augļi un dārzeņi. SIA Miķēnas - 3978.60 EUR
4.daļa. Bakaleja.
SIA Futurus Food - 3117.20 EUR
5.daļa. Kartupeļi. z.s. Medīlas - 1230.00 EUR
6.daļa. Saldēti produkti. SIA Kabuleti Fruit - 1435.30
EUR
7.daļa. Konservēti dārzeņi. SIA Kabuleti Fruit - 11564.40 EUR
8.daļa. Āboli SIA Miķēnas - 814.00 EUR
40.
SNP/2016/11
Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2016.gadā
2016.gada 30.jūnijs, plkst.10.00

Nolikums

publicēts mājas lapā 17.06.2016.

IUB mājas lapā publicēts 17.06.2016.

Tehniskie jautājumi: Rita Audriņa, T.29169675

Juridiskie jautājumi: Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345

30.06.2016. Lēmums, publicēts mājas lapā 01.07.2016.

01.07.2016. Būvdarbu līgums, publicēts mājas lapā 04.07.2016.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Energoterms”, reģistrācijas Nr. 45403024336 ar līgumcenu 81,70 EUR  (astoņdesmit viens euro un 70 centi) (bez PVN)
39.
SNP/2016/10
Bērnu rotaļu laukuma piegāde un uzstādīšana PII "Ābelīte"

2016.gada 14.jūnijs plkst.10.00

Nolikums ar pielikumiem: 3.pielikums

Publicēts mājaslapā 03.06.2016.

IUB mājaslapā publicēts 03.06.2016.

Tehniskie jautājumi: PII "Ābelīte" vadītāja Inga Pastare, T.26312637

Juridiskie jautājumi:
Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345

14.06.2016. Lēmums, publicēts mājas lapā 15.06.2016

17.06.2016 Piegādes līgums, publicēts mājas lapā 28.06.2016

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MK Dizains”, reģistrācijas Nr. 45403024800, ar līgumcenu 8 840,00 EUR  (astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro, 00 centi) (bez PVN)
38.
SNP/2016/09/ELFLA Informācijas stendu uzstādīšana un teritorijas labiekārtošana
2016.gada 6.jūnijs plkst.10.00

Nolikums ar pielikumiem:
3.1.pielikums
3.2.pielikums
3.3.pielikums

Publicēts mājaslapā 26.05.2016.
IUB mājaslapā publicēts 26.05.2016.

Tehniskie jautājumi:
Ligita Kadžule, T.65237707, 25460441.

Juridiskie jautājumi:
Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345
06.06.2016. Lēmums, publicēts mājas lapā 07.06.2016., IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS, pievienojot lēmumu.

37.
SNP/2016/08/ELFLA
Informācijas stendu uzstādīšana un teritorijas labiekārtošana

2016.gada 25.maijs, plkst.10.00
Nolikums ar pielikumiem:
3.1.pielikums
3.2.pielikums
3.3.pielikums

publicēts mājaslapā 13.05.2016.

IUB mājaslapā publicēts 13.05.2016.
Tehniskie jautājumi:
Ligita Kadžule, T.65237707, 25460441.

Juridiskie jautājumi:
Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345

25.05.2016. Lēmums, publicēts mājas lapā 26.05.2016.

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS


36.
SNP/2016/07
Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2016. gadā
2016.gada 19.maijs, plkst.10.00
Nolikums

publicēts mājaslapā 06.05.2016.

IUB mājaslapā publicēts 06.05.2016.

Tehniskie jautājumi:
Rita Audriņa, T.29169675

Juridiskie jautājumi:
Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345

02.06.2016. Lēmums, publicēts mājaslapā 03.06.2016. IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

35.
SNP/2016/06/ELFLA
Reljefu atbalstošo sienu, gājēju celiņa un laukuma pārbūve Salas ciemā
2016.gada 17.maijs, plkst.10.00

Nolikums

3.1.pielikums_Darba apjomi

3.2.pielikums_Plāns

publicēts mājaslapā 03.05.2016.

IUB mājaslapā publicēts 03.05.2016.

Tehniskie jautājumi:
Arnis Baumeisters, T. 26188750.
Ligita Kadžule, T.65237707, 25460441.

Juridiskie jautājumi:
Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345

25.05.2016. Lēmums, publicēts mājas lapā 26.05.2016.

28.10.2016 Būvdarbu līgums, publicēts mājas lapā 28.10.2016

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LC būve”, reģistrācijas Nr. 40003038782 ar līgumcenu 28 559,00 EUR  (divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi euro un 00 centi) (bez PVN)
34. SNP/2016/05 Malkas piegāde Salas novada pašvaldības iestādēm 2016.gada 12.maijs, plkst.10.00 Nolikums

publicēts mājaslapā 28.04.2016.

IUB mājaslapā publicēts 28.04.2016.
Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345

16.05.2016. Lēmums, publicēts mājas lapā 16.05.2016.

18.05.2016. Piegādes līgums, publicēts mājas lapā 20.05.2016.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemzarīši AB”, reģistrācijas Nr. 55403018261, ar līgumcenu 27 060,00 EUR  (divdesmit septiņi tūkstoši sešdesmit euro un 00 centi) (bez PVN)
33.
SNP/2016/04 Malkas piegāde Salas novada pašvaldības iestādēm
2016.gada 26.aprīlis, plkst.10.00

Nolikums

publicēts mājaslapā 15.04.2016.

IUB mājaslapā publicēts 15.04.2016.

Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345

27.04.2016. Lēmums, publicēts mājaslapā 27.04.2016.

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS


32.
SNP/2016/03
Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Salas ciema stadiona rekonstrukcijai
2016.gada 15.marts, plkst.10.00

Nolikums

publicēts mājaslapā 04.03.2016.

IUB mājaslapā publicēts 04.03.2016.

Jautājumi un atbildes


Arnis Baumeisters, T. 65237749, 26188750 vai Pēteris Krastiņš, T.26341972.

Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345

07.04.2016. Lēmums, publicēts mājas lapā 07.04.2016.

12.04.2016. Pakalpojuma līgums 1.daļa, publicēts mājas lapā 22.04.2016.

28.04.2016. Grozījumi Nr.1 Pakalpojuma līguma 1.daļā

01.07.2016. Grozījumi Nr.2 Pakalpojuma līguma 1.daļā.

SIA “BM-projekts”, reģistrācijas Nr. 40103196966 ar līgumcenu 16 480,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un  00 centi) (bez PVN):

1.daļā (Projektēšana) ar līgumcenu 15 680,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit euro un 00 centi) (bez PVN);

2.daļā (Autoruzraudzība) ar līgumcenu 800,00 EUR (astoņi simti euro un 00 centi) (bez PVN).
31.
SNP/2016/02
Remontdarbi PII "Ābelīte"
2016.gada 7.marts, plkst.10.00

Nolikums ar pielikumiem:

3.2.pielikums

Darba apjomi papildināti

Svarīgi papildināti darba apjomi

Jautājumi un atbildes2

publicēts mājaslapā 23.02.2016.

IUB mājaslapā publicēts 23.02.2016.

Z.Daņilova, T.65263841, 28295345

V. Borodušķis, T. 29867103

11.03.2016. Lēmums , publicēts mājas lapā 11.03.2016.

14.03.2016. Būvdarbu līgums, publicēts mājas lapā 15.03.2016.

29.04.2016. Grozījumi Nr.1 Būvdarbu līgumā

29.06.2016.
Grozījumi Nr.2 Būvdarbu līgumā

SIA “LC būve”, reģistrācijas Nr. 40003038782 ar līgumcenu 14 705,78 EUR  (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti pieci euro un 78 centi) (bez PVN)

Papildus būvdarbi 1388,17 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit astoņi euro, 17 centi) bez PVN

Papildus būvdarbi 507,43 EUR (pieci simti septiņi euro, 43  centi) bez PVN.

30.
SNP/2016/01
Gaļas un gaļas pārstrādes produktu piegāde Salas novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm
2016.gada 22.februāris plkst.10.00
Nolikums ar pielikumiem:
1.pielikums
4.pielikums

publicēts mājaslapā 11.02.2016.
IUB mājaslapā publicēts 11.02.2016

Z.Daņilova, T.65263841, 28295345

15.03.2016. Lēmums, publicēts mājas lapā 16.03.2016

17.03.2016. Piegādes līgums, publicēts mājas lapā 06.04.2016

16.05.2016. Grozījumi Nr.1 Piegādes līgumā

SIA “FOREVERS”, reģistrācijas Nr. 40003307535, ar līgumcenu 8398,50 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi euro, 50 centi) (bez PVN)

29.
BI 2016/1
Malkas piegāde Biržu internātpamatskolai 2016 gadā.
16.02.2016 plkst 10.00

Publicēts 27.01.2016 mājaslapā

Iepirkuma instrukcija ar pielikumiem

Juris Rudzītis

T. 26375386

16.02.2016

Protokols publicēts mājaslapā 16.02.2016

Iepirkuma protokols

Līgums publicēts mājaslapā 16.02.2016

Līgums

SIA "DLLA" Reģ. nr. 45403005956, 19 900.00 EUR ( bez PVN)
28.
SNP/2015/12
Jumta segumu nomaiņa saimniecības ēkām "Līkumi", Sēlpils pagastā
līdz 2015.gada 23.oktobrim plkst.09:00

Nolikums ar pielikumu

Darba apjomi

publicēts mājaslapā 12.10.2015.

IUB mājaslapā publicēts 12.10.2015.

Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes 2

A.Jegermanis, T.29173548

Z.Daņilova, T.65263841, 28295345

11.11.2015

Lēmums, publicēts mājaslapā 12.11.2015.

Lēmums

Būvdarbu līgums, publicēts mājaslapā 13.11.2015.

Līgums.

Vienošanās Nr.1_Līgumā

SIA “LC būve”, reģistrācijas Nr. 40003038782, līgumcena 19 502,24 EUR  (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti divi euro, 24 centi) (bez PVN)

Papildus būvdarbi EUR 904,34 (deviņi simti četri euro un 34 centi) bez PVN.

27.
SNP/2015/11
Jumta segumu nomaiņa saimniecības ēkām “Līkumi”, Sēlpils pagastā

12.10.2015  plkst 09:00

Nolikums ar pielikumu
Darba apjomi

publicēts mājaslapā 01.10.2015.
IUB mājaslapā publicēts 01.10.2015.

Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes 2

A.Jegermanis, T.29173548 Z.Daņilova, T.65263841, 28295345 Iepirkums pārtraukts 08.10.2015., informācija publicēta mājas lapā 08.10.2015., IUB mājas lapā  08.10.2015. Lēmums

26.
BI 2015/9
Remontmateriālu iegāde Biržu internātpamatskolas vajadzībām

12.10.2015 plkst 10.00

Nolikums

publicēta mājaslapā 29.09.2015

Juris Rudzītis T. 26375386

14.10.2015

Iepirkuma protokols

Līgums

SIA "Sedumi" Reģ. nr. 45403008187
SIA "Depo Diy" Reģ. nr. 50003719281
SIA "Palejas In" Reģ. nr. 45402004671

25.
BI 2015/8
Saimniecības preču iegāde 11.09.2015 plkst 10.00

Iepirkuma noteikumi

publicēta mājaslapā 31.08.2015

Juris Rudzītis T. 26375386

11.09.2015

Iepirkuma protokols

Līgums

SIA "Mayeri Professional" Reģ. nr. 103033190, 2071.30 EUR ( bez PVN)
24.
BI 2015/7
Saimniecības preču iegāde
24.08.2015 plkst 11.00

Iepirkuma Noteikumi

publicēta mājaslapā 10.08.2015

Iepirkums pārtraukts

Juris Rudzītis T. 26375386


23.
BI 2015/6
Remontmateriālu iegāde
24.08.2015 plkst 11.00

Iepirkuma Noteikumi

publicēta mājaslapā 10.08.2015

Iepirkums pārtraukts

Juris Rudzītis T. 26375386


22.
BI 2015/5
Pārtikas produktu piegāde Biržu internātpamatskolai
10.08.2015 plkst 11:00 Iepirkuma instrukcija, publicēta mājaslapā 29.07.2015 Pēteris Dzenis T. 29455357

10.08.2015

Iepirkuma protokols

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums


1.daļa. Zivis. SIA Sudrabkaija - 1837.00 EUR
2.daļa. Maize. SIA Dona - 11788.43 EUR
3.daļa. Augļi un dārzeņi. SIA Miķēnas - 3052.90 EUR
4.daļa. Bakaleja. SIA Kabuleti Fruit - 2628.59 EUR
5.daļa. Kartupeļi. z.s. Medīlas - 1190.00 EUR
6.daļa. Saldēti produkti. SIA Kabuleti Fruit - 1698.00 EUR
7.daļa. Konservēti dārzeņi. SIA Kabuleti Fruit - 1316.48 EUR
8.daļa. Dārzeņi. SIA Kabuleti Fruit - 841.52 EUR
9.daļa. Āboli SIA Miķēnas - 1089.00 EUR
21.
BI 2015/4
Piena produktu piegāde Biržu internātpamatskolai
10.08.2015 plkst 11:00 Iepirkuma instrukcija, publicēta mājaslapā 29.07.2015 Pēteris Dzenis T. 29455357

10.08.2015

Iepirkuma protokols

Līgums

A/S Latgales piens - 9514.00 EUR
20.
BI 2015/3
Gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde Biržu internātpamatskolai
10.08.2015 plkst 11:00
Iepirkuma instrukcija, publicēta mājaslapā 29.07.2015
Pēteris Dzenis T. 29455357

10.08.2015

Iepirkuma protokols

Līgums

SIA Bajards 7862.90 EUR
19.
SNP/2015/08
Jauna traktora ar priekšējo uzkari un komunālās lāpstas piegāde
16.06.2015. plkst.10:00

Publicēts 05.06.2015. mājaslapā: Nolikums

Publicēts 05.06.2015. IUB mājaslapā

Jautājumi un atbildes

Rita Audriņa, T. 65237877, 29169675

Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345

26.06.2015.

Lēmums

publicēts mājaslapā 27.06.2015.

Piegādes līgums

Grozījumi piegādes līgumā<
 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome