Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi


               līdz 4000 EUR               8.1 panta kārtībā               8.2 panta kārtībā               Atklāti konkursi               Sarunu procedūras               PIL nereglamentētie iepirkumi               PIL 8.7 panta kārtībā               9. panta kārtībā
         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Iepirkumi līdz 4000 EUR


Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana ( līdz EUR 4000)

 N.

p.

k.

Iepirkuma priekšmeta nosaukums Informatīva rakstura piedāvājuma iesniegšanas termiņš
Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija
Iepirkuma kontaktpersona / tālrunis Plānotā līguma summa Iepirkuma uzvarētājs un datums, kad noslēgts līgums
7.
„Būvuzraudzības pakalpojums objektos „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Salas novada Salas pagasta izgāztuves „Gustiņu Rāceņi” Nr.56868/5303/PPV rekultivācija” un „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Salas novada Salas pagasta izgāztuves „Ielejas” Nr.56868/5298/PPV rekultivācija””
Identifikācijas Nr. SNP/2015/02/KF
līdz 2015.gada 19.februārim plkst.10 00


Publicēts mājaslapā  13.02.2015., Cenu aptauja un pielikumi:

Paskaidrojuma raksts Gustiņu Rāceņi;

Paskaidrojuma raksts Ielejas;

Rasējumi Gustiņu Rāceņi;

Rasējumi Ielejas;

Jautājumi un atbildes


R.Audriņa, T. 65237877, 29169675,

Z.Daņilova, T.65263841, 28295345


SIA "K-RDB"

reģ.nr.45403013690

Līgums 27.03.2015 ar līgumcenu EUR 950,00 (deviņi simti piecdesmit euro bez PVN)

1.daļa EUR 470,00 (četri simti septiņdesmit euro bez PVN)

2.daļa EUR 480,00 (četri simti astoņdesmit euro bez PVN)6.
„Būvuzraudzības pakalpojums objektos „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Salas novada Salas pagasta izgāztuves „Gustiņu Rāceņi” Nr.56868/5303/PPV rekultivācija” un „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Salas novada Salas pagasta izgāztuves „Ielejas” Nr.56868/5298/PPV rekultivācija””

Identifikācijas Nr. SNP/2014/09/KF

2014.gada 29.12.2014., plkst. 10 00

Mājaslapā ievietots 18.12.2014

Cenu aptauja pārtraukta ar 15.01.2015

Rita Audriņa, T. 65237877, 29169675


5.
0/B kategorijas autovadītāju apmācība Salas vidusskolā ID SNP 2014/12

21.10.2014

plkst.11:00

Cenu aptauja un pielikumi

Vidusskolas lietvede Inita Tuča

tel. 65237780, mob.25478051


SIA Autoprofs

26.11.2014

EUR 520.60 bez PVN


4.
"Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcija (pēc grozījumiem Nr.2) būvuzraudzība" ID SNP 2014/07/ERAF
Cenu aptauja

10.10.2014 plkst.14:00

Cenu aptauja un pielikumi


Arnis Baumeisters t.65237749 m.t.26188750

L.Deinate

Līgums no 31.03.2015 ar līgumcenu EUR 578,50 (pieci simti septiņdesmit astoņi , 50 centi bez PVN)


3.

Salas novada ielu laukumu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts

Pasūtītājs SIA "Vīgants"

26.04.2013


Rita Audriņa, m.t.29169675


 2.

Salas novada ielu laukumu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts

Pasūtītājs SIA "Vīgants"

27.04.2011


Rita Audriņa, m.t.29169675


SIA "Krustpils"

28.04.2011

Summa bez PVN 73.46 Ls/t

 1.

Salas novada ielu laukumu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts

Pasūtītājs SIA "Vīgants"

06.05.2010
 Rita Audriņa, m.t.29169675

SIA "Krustpils"

11.05.2010

Summa bez PVN 62,40 Ls/t

  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome