Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi


               8.1 panta kārtībā               8.2 panta kārtībā               Atklāti konkursi               Sarunu procedūras               PIL nereglamentētie iepirkumi               PIL 8.7 panta kārtībā               9. panta kārtībā
         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Iepirkumi 8.1 panta kārtībā


Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no Ls 3000 līdz Ls 20000)

Būvdarbu veikšana (no Ls 10000 līdz Ls 120000)


 N.

p.

k.

Iepirkuma identifik. Nr. (ID)

Iepirkuma priekšmeta nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas
 termiņš
Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija
Atbildīgā
Kontaktpersona
tālrunis

Lēmuma pieņemšanas datums
Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EUR
40.
SNP 2013/09

Jauna traktora ar priekšējo uzkari un komunālās lāpstas iegāde

Iepirkums ID SNP2015/08

Jauna traktora ar priekšējo uzkari un komunālās lāpstas piegāde skatīt Sadaļā 8.2 panta kārtībā

28.11.2013 plkst.10:00

Nolikums un pielikumi

Atbildes pretendentiem

Rita Audriņa m.t.2916967

04.12.2013

Lēmuma dokuments

Līguma dokuments

SIA "M.T.Z. serviss", līgumcena Ls 15 543,81
39.
BI 2013/08
Lietotas vieglās automašīnas iegāde Biržu internātpamatskolas vajadzībām
14.10.2013 plkst 12.00

Instrukcija un pielikumi

Iepirkums tiek pārtraukts

Pēteris Dzenis m.t. 29455357


38.
BI 2013/07 Degvielas iegāde Biržu internātpamatskolas vajadzībām 06.09.2013 plkst. 12.00 Instrukcija un pielikumi
Pēteris Dzenis T.29455357 06.09.2013
SIA Virši-A; Benzīns 95E- 0.774 LVL/l ; DD - 0.733 LVL/l
37.
BI 2013/6 Pārtikas produktu piegāde Biržu internātpamatskolai

09.08.2013

plkst.12.00

Instrukcija un pielikumi Pēteris Dzenis, m.t. 29455357 09.08.2013 1 daļa. Zivis. SIA Kabuleti Fruit 794.00 LVL
2.daļa. Maize. 7897.00 LVL
3.daļa. Svaigi dārzeņi. SIA Miķēnas. 554.50
4 daļa. Konservēti dārzeņi. SIA Sanitex Baltic Distribution. 955.60 LVL
5.daļa. Augļi un dārzeņi. SIA Miķēnas. 3182.50 LVL
6.daļa. Bakaleja. SIA Sanitex Baltic Distribution. 2593.10 LVL
7.daļa. Kartupeļi. SIA Medīlas. 935,00 LVL
8.daļa. Saldēti produkti. 1307.00 LVL

36.
BI 2013/5 Gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde Biržu internātpamatskolai

09.08.2013

plkst.12.00

Instrukcija un pielikumi Pēteris Dzenis, m.t. 29455357 09.08.2013 SIA Rēzeknes gaļas kombināts 6782.00 LVL
35.
BI 2013/4
Piena produktu piegāde Biržu internātpamatskolai

09.08.2013

plkst.12.00

Instrukcija un pielikumi Pēteris Dzenis, m.t. 29455357
09.08.2013
A/S Latgales piens 8881.50 LVL
34.
SNP 2013/06
Salas ciema Susējas ielas asfalta seguma remonts
17.06.2013. plkst.10.00

Nolikums

Tāme

Rita Audriņa m.t.2916967

19.06.2013

Lēmuma dokuments

SIA "Krustpils",   Ls 9354,02
33.
BI 2013/3
Dzīvojamās mājas Podvāzes ielā 7 jumta renovācija
17.05.2013. plkst.10.00

Nolikums

Tāme

Par iepirkumu Pēteris Dzenis T.29455357

Par celtniecību Juris Rudzītis T.26375386

20.05.2013

SIA Idegra  12862,59 Ls


32.
SNP 2013/04
Biržu tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde
15.05.2013.plkst.10:00
Nolikums un pielikumi
Rita Audriņa m.t.2916967

15.05.2013

Lēmuma dokuments

SIA "AJV grupa"

 Ls 12106,39

31.
SNP 2013/05/ELFLA
Mobīlo laivu piestātņu iegāde
29.04.2013. plkst.14:00
Nolikums un pielikumi
Rita Audriņa m.t.2916967 29.04.2013

SIA Ponton

Ls 5809,44

30.
SNP 2013/03
SKOLAS ĒKAS ALEJAS IELĀ 7 VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA

17.04.2013 plkst.10:00

Nolikums

Tāme

Par iepirkumu Rita Audriņa m.t.2916967

Par remontdarbiem Vēsma Poriete, tel.65220030, m.t.29428978

17.04.2013

SIA "GOBA - A"

Ls 16 673,94

29.
BI 2013/02
Skolas ēkas Podvāzes ielā 1 jumta renovācija
15.04.2013. plkst 11:00

Nolikums

Tāme

Pēteris Dzenis

m.t. 29455357

18.04.2013

SIA LC Būve

28608.57 LVL

28.
BI 2013/1
Malkas piegāde Biržu internātpamatskolai 2013. gadā.
26.02.2013. plkst 12:00
Nolikums ar pielikumiem
Juris Rudzītis   m.t. 26375386 26.02.2013

SIA  Zemzarīši AB 14 700,- LVL

27.
SNP 2012/11/ERAF
Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcijas būvuzraudzība
12.09.2012. plkst.10.00
Nolikums ,tehniskā specifikācija un pielikumi
Rita Audriņa m.t.29169675 07.11.2012

SIA "K-RDB"

6100,00 LVL

26.
BI 2012/4
Pārtikas produktu piegāde Biržu internātpamatskolai

06.08.2012

plkst.12:00

Instrukcija ar pielikumiem Pēteris Dzenis, T 29455357 09.08.2012

1 daļa. Zivis. SIA Sudrabkaija. 1013,20 LVL

2 daļa. Maize. SIA Dona. 5394,68 LVL

3 daļa. Svaigi dārzeņi. SIA Kabuleti Fruit . 1279,50LVL

4 daļa. Konservēti dārzeņi.SIA Kabuleti Fruit. 963,40 LVL

5 daļa. Augļi. SIA Kabuleti Fruit . 3690,55 LVL

6 daļa. Bakaleja. SIA Kabuleti Fruit. 2779,43 LVL

25.
BI 2012/3
Piena produktu piegāde Biržu internātpamatskolai

06.08.2012

plkst.12:00

Instrukcija ar pielikumiem Pēteris Dzenis, T 29455357 07.08.2012 A/S Latgales piens. 7797,50 LVL
24.
BI 2012/2
Gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde Biržu internātpamatskolai

06.08.2012

plkst.12:00

Instrukcija ar pielikumiem
Pēteris Dzenis, T 29455357
07.08.2012
SIA Rēzeknes gaļas kombināts. 9551,30 LVL
23.
SNP 2012/08/ELFLA
Informācijas stendi Salas  novadā
11.05.12 plkst. 11:00

Nolikums ar pielikumiem

Pielikums1

Pielikums2

Pielikums3

Rita Audriņa m.t.29169675 11.05.2012

SIA "Jēkabpils LT"

3056.00 Ls

22.
SNP 2012/09/ELFLA
Dalīto atkritumu savākšanas laukumu izveidošana Salas novadā
11.05.12 plkst.11.30
Nolikums ar pielikumiem
Rita Audriņa m.t.29169675 11.05.2012

SIA "Veolia vides serviss"

6895.42 Ls

21.
SNP 2012/07/ELFLA
Tērpu iegāde jauktajam korim „Sēlpils”
11.05.12 plkst. 10:30 Nolikums ar pielikumiem
Anita Gerasimova
tel.65220926, mob.27839598
11.05.2012

SIA "ĻUTES"

3552.00 Ls
20.
SNP 2012/06/ELFLA
KRĒSLU IEGĀDE SĒLPILS KULTŪRAS NAMAM
11.05.12 plkst. 10:00

Nolikums ar pielikumiem

Atbildes pretendentiem

Anita Gerasimova
tel.65220926, mob.27839598

11.05.2012

SIA "Rīgas krēslu fabrika"

11070.00 Ls

19.
SNP 2012/05
Elektroenerģijas piegāde Salas novada pašvaldībai un tās iestādēm
29.03.12 plkst. 10:00 Nolikums ar pielikumiem
Rita Audriņa m.t.29169675 30.03.2012

AS "Latvenergo"

15567.27 LVL

18
SNP 2012/04
KRĒSLU IZGATAVOŠANA UN PIEGĀDE SALAS KULTŪRAS NAMAM
07.03.12 plkst. 10:00
Nolikums ar pielikumiem
Zane Ozola, tel mob. 26012310
19.03.2012

SIA Rīgas krēslu fabrika

9600,- LVL

17
BI2012/1
Malkas piegāde Biržu internātpamatskolai 2012. gadā
27.02.12 plkst. 12.00
Iepirkuma instrukcija
Juris Rudzītis   m.t. 26375386
27.02.2012

SIA Zemzarīši AB    14890,- LVL

16
SNP 2011/10/ERAF
Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcijas būvuzraudzība

07.12.11 plkst 10:00


Nolikums ar pielikumiem

Atbildes pretendentiem

Iepirkums pārtraukts 07.12.2011


Rita Audriņa m.t.29169675

15
BI 2011/2
Pārtikas produktu piegāde Biržu internātpamatskolai
09.08.11. plkst 12:00
Nolikums ar pielikumiem
Pēteris Dzenis m.t. 29455357
10.08.11

1.Gaļa -SIA Rēzeknes gaļas kombināts - 9683,80 LVL

2.Zivis - SIA Kabuleti Fruit - 761,25 LVL

3.Piens - A/S Latgales piens - 8463,30 LVL

4.Maize  - SIA Dona - 5885,25 LVL

5.Svaigi dārzeņi - z/s Svarāni - 1796,40 LVL

6.Konservēti dārzeņi - SIA Futurus Food - 1281,84 LVL

7.Augļi - SIA Kabuleti Fruit - 2954,02 LVL

8.Bakaleja - SIA Sanitex Baltic Distribution - 2432,45 LVL

14
SNP 2011/05
Salas vidusskolas vecās ēkas Alejas ielā 7 koridora un kabineta remonts
17.05.11 plkst.10:00

Nolikums

Tāmes

Vēsma Poriete  tālr.65220030, mob.29428978
27.05.11
SIA LC Būve 10600,36 LVL
13
SNP 2011/03/ELFLA
Ielu norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Salas, Biržu, Ošānu un Sēlijas ciemos
28.03.11 plkst.10:00

Nolikums

Zīmes shēma

Atbildes pretendentiem

Rita Audriņa m.t.29169675 29.03.11
SIA SIGNUM 1555.47 LVL
12 BI 2011/1 Malkas piegāde Biržu internātpamatskolai 2011.gadā 14.02.11 līdz plkst 10.00 Iepirkuma instrukcija Juris Rudzītis m.t. 26375386 14.02.11 SIA Ošukalns
16000, LVL
11 SNP 2010/09/ELFLA Biržu tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija

17.11.10 plkst.10:00

Nolikums
Tehniskā specifikācija
Pielikums

Atbildes pretendentiem
Rita Audriņa m.t.29169675 30.11.10

SIA Ošukalns celtniecība

24749,56 LVL
10 VIGANTS/2010/01/ERAF Ūdenssaimniecības attīstība Salas pagasta Salas ciemā 14.09.10 plkst.1100

Nolikums

Tehniskā specifikācija1

Tehniskā specifikācija2

Tehniskā daļa

Ekonomikas daļa

Vispārīgā daļa
Rita Audriņa m.t.29169675 Iepirkums pārtraukts
 9 SNP2010/06
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salas vidusskolā ,audzēkņiem un darbiniekiem 17.08.10 plkst.10:00
INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM V.Poriete m.t.29428978
20.08.10

IK "ARRIVAL"

19.999 LVL
 8 BI 2010/3 Pārtikas produktu piegāde Salas novada Biržu internātpamatskolai

09.08.10 plkst.11.00

Veiktas izmaiņas tehniskajā specifikācijā :Dalas Nr 6 "Ilglaicīgai uzglabāšanai apstrādāti un konservēti dārzeņi " 7.punkts "Saldētas ogas" un 8. punkts "Saldēti dārzeņi"pārcelti uz Daļu Nr. 7 "Augļi, dārzeņi un saistītie produkti" 

Iepirkuma instrukcija (ar labojumiem)
Pēteris Dzenis, m.t. 29455357 10.08.10 Iepirkuma uzvarētāji
7 SNP2010/05/ERAF
Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Salas vidusskolas dabas zinātņu kabinetiem

11.05.10 plkst. 10:00

Nolikums

Specifikācija
Janīna Riška
t.65237780

25.05.10

SIA Tīna Mēbeles 4093,42 LVL

 6
BI 2010/02 Degvielas iegāde Biržu internātpamatskolai 07.04.10
plkst.
11:00
Nolikums un pielikumi Pēteris Dzenis
m.t.29455357
08.04.10

SIA Viada 10984,38 LVL

 5 SNP
2010/04/ERAF
Salas vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar kustību traucējumiem 08.04.10
plkst.
10:00

Nolikums
Būvdarbu apjoms 1
Būvdarbu apjoms 2
KOPTĀME

Atbildes pretendentiem
Rita Audriņa m.t.29169675 22.04.10

SIA Ošukalns celtniecība 33701,46 LVL

 4 SNP
2010/03/ERAF
Remontdarbi Salas vidusskolas dabas zinību kabinetos 31.03.10
plkst.
10:00
Nolikums
Matemātikas kabinets
Ķīmijas kabinets
Fizikas kabinets
Bioloģijas kabinets
KOPTĀME
Rita Audriņa m.t.29169675 15.04.10

SIA LC Būve 6920,12 LVL

 3 SNP 2010/02 Degvielas iegāde Salas novada pašvaldībai 23.03.10 plkst.
10:00
Nolikums un pielikumi Rita Audriņa m.t.29169675 30.03.10

SIA RNS-D 19520,00 LVL

 2 SNP 2010/01 Malkas iegāde
Salas novada Izglītības, kultūras un sociālās aprūpes iestāžu vajadzībām 2010.gadam
16.03.10 plkst. 10:00 Nolikums un pielikumi Rita Audriņa m.t.29169675 17.03.10 SIA Selko īpašumi
19993,50 LVL
 1 BI 2010/1 Malkas piegāde Biržu internātpamatskolai 2010. gadā 22.02.10
plkst.
10:00
Nolikums un pielikumi Juris Rudzītis, m.t.26375386

 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome