Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes


               Bāriņtiesa               Sociālais dienests               PII "Ābelīte"               Biržu pamatskola               Salas vidusskola               Biržu internātpamatskola               Ģimenes atbalsta centrs "Saulstari"
         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Pašvaldības iestādes Ģimenes atbalsta centrs "Saulstari"


likumi3.jpg

Ģimenes atbalsta centrs "Saulstari"
Adrese
Salas novads, Sēlpils pagasts „Līkumi”, LV-5232
Tālrunis
65263342
Fakss
65263342
Mob.tālr.
29244247
E-pasts

gac.saulstari@salas.lv

Vadītāja p.i.
Santa Bormane


Kā nokļūt:


Maršruta autobuss:
•    Jēkabpils AS- b/n „Līkumi”-Sēlpils  6:00 (katru dienu);
•    Jēkabpils AS-Sēlpils- b/n „Līkumi”  17:20(katru dienu);
•    Sēlpils-B/n „Līkumi – Jēkabpils 17:08 (skolas laikā)

Īss vēstures apraksts: 

    Bāreņu nama vecā ēka saglabājusies no muižas laikiem. Savā laikā šo ēku kopā ar saimniecības ēkām un lielu zemes platību nopircis Indriķis Rumpe. Tika izveidota muiža, kura atradās Daugavas līkumā – tāpēc nosaukta par „Līkummuižu”.
    Pēc pēdējā „Līkummuižas” kunga aiziešanas nebūtībā, muiža tikusi atdota Sarkanajam Krustam bāreņiem un trūcīgajiem bērniem.
    1938. gadā „Līkummuižas” telpas ar studentu palīdzību tiek izremontētas un ierīkots mājturības internāts 15-18 gadu vecām meitenēm. Tad arī mainījās māju nosaukums – Ābeļu pagasta „Līkumi”.
    1940. gadā meiteņu internāts nonāk Izglītības Ministrijas pakļautībā. Tā kā internāts atradās uz Ābeļu pagasta zemes, to nosauca par Ābeļu bērnu namu.
    1991. gada 5. augustā Ābeļu bērnu nams tiek nodots Jēkabpils rajona pašvaldībai.
    1994. gada 1. maijā Ābeļu bērnu nams tie pārdēvēts par bāreņu namu „Līkumi”.
    2009. gada 30. decembrī bāreņu namu „Līkumi” pārņem Salas novada pašvaldība.

2016.gada septembrī bāreņu nams "Līkumi" tiek pārdēvēts par Ģimenes atbalsta centru "Saulstari".


Tradīcijas:

1.    Septembris – Zinību diena.
2.    Mārtiņdienas pasākumi – ķekatās iešana.
3.    18. novembris.
4.    Ziemassvētki – darbs rūķu darbnīcā.
5.    Valentīndiena – nepieradinātā modes skate.
6.    Meteņdiena.
7.    Radošo darbu konkurss (zīmējumi, veidojumi dažādās tehnikās).
8.    Lieldienas.
9.    Sporta dienas, veselības dienas.
10.  Patstāvības diena.
11.  Zāļu diena – Līgo.
12.  Ekskursijas, pārgājieni.

likumi4.JPG

 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome