Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes


               Bāriņtiesa               Sociālais dienests               PII "Ābelīte"               Biržu pamatskola               Salas vidusskola               Biržu internātpamatskola               Ģimenes atbalsta centrs "Saulstari"
         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Pašvaldības iestādes PII "Ābelīte"PII_Abelite.jpg

PII "Ābelīte"

Adrese

Kalna iela 3, Sala, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5230

Vadītāja

Inga Pastare

Tālrunis

65237787, 65237788, 65237789

E-pasts

piiabelite@inbox.lv

Īsi no vēstures

Salas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „ Ābelīte” darbību uzsāka 1972. gada oktobrī. Iestādi sāka apmeklēt 90 bērni, kurus aprūpēja 10 pedagogi un 9 tehniskie darbinieki.1985.  gadā iestāde paplašinājās. Darbu uzsāka 11 grupas-250 bērni. Strādāja 25 pedagogi u 24 tehniskie darbinieki .Ekonomiskās situācijas dēļ 1990. gadā grupu skaits strauji saruka. Štatu samazināšana skāra arī iestādē strādājošos.
    Sākot ar 2004. gadu bērnu skaits atkal sāka pieaugt. Lai iestādē varētu uzņemt pašvaldības teritorijā dzīvojošos bērnus, divu gadu laikā ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem tika atvērtas vēl divas grupas.
    Kopš 2005. gada pavasara, ar iestādē strādājošo darbinieku un vecāku aktīvu līdzdalību, tiek labiekārtoti un atjaunoti grupu rotaļu laukumi.
    No 2007. gada pavasara līdz 2009. gada rudenim pašvaldības investīciju projekta „ Salas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „ Ābelīte” energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros ,veikta logu nomaiņa un jumta rekonstrukcija.

2016.gada 01.septembrī atvērta septītā grupa, lai spētu nodrošināt visus pašvaldības teritorijā dzīvojošos bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādē.

PII ”Ābelīte” šodien

• Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4501901635 no 2009. gada. Izglītības iestādes darba laiks no plkst.7.00-18.00.
• Realizē 3 izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma , licences Nr. V-1745;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (no 2011. gada 01. septembra),  licences Nr. V-4174;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem( no 2013. gada 02. septembra), licences Nr. V-6506.

• Darbojas iestādes padome, pedagoģiskā padome, arodbiedrība.
• Strādā 18 pedagogi, tai skaitā pii skolotāji, mūzikas skolotājs, sporta skolotājs, logopēds), 15 tehniskie darbinieki.
• Iestādes vadītāja- Inga PASTARE
• Izglītības metodiķe-Vita ŠATOHINA
• Izglītības iestādē izglītojas 135 audzēkņi , 7 vecuma grupās.

Tradīcijas
 • Zinību diena - zelta atslēdziņas nodošana sagatavošanas grupas bērniem
 • Miķeļi- atvadas no skaistajiem rudens ziediem;
 • Skolotāju diena – kolektīvam
 • Mārtiņdiena – pie saimes galda čigānus gaidot
 • Ziemassvētki – brīnuma radīšanas un gaidīšanas laiks
 • Ciemošanās pasaku zemē – janvārī
 • Prātnieku dienas - februārī
 • Vecvecāku diena – martā
 • Ģimeņu svētki- maijā
 • Izlaidums- mācību gada noslēguma balle bērnudārzā
 • Bērnudārzs ”Ābelīte” 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome