Aktualitātes



         Par Salas novadu



         Novada dome



         Jauniešiem



         Attīstības plānošana



         Teritorijas investīcijām



         Zemgales reģionālais ģeoportāls



         Pašvaldības administrācija



         Pašvaldības struktūrvienības



         Pašvaldības iestādes


               Bāriņtiesa



               Sociālais dienests



               PII "Ābelīte"



               Biržu pamatskola



               Salas vidusskola



               Biržu internātpamatskola



               Ģimenes atbalsta centrs "Saulstari"




         SIA "Vīgants"



         Pakalpojumi



         Klientu apkalpošanas centrs



         Iepirkumi



         Izsoles



         Projekti



         Salas Novada vēstis



         Kultūra



         Izglītība



         Tūrisms



         Uzņēmējdarbība



         Lauksaimniekiem



         Biedrības



         Veselības aprūpe



         Draudzes



         Sēlijas novadu apvienība



         Kontakti



         Foto galerija



         Ierosinājumi


Pašvaldības iestādes PII "Ābelīte"



PII_Abelite.jpg

PII "Ābelīte"

Adrese

Kalna iela 3, Sala, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5230

Vadītāja

Inga Pastare

Tālrunis

65237787, 65237788, 65237789

E-pasts

piiabelite@inbox.lv

Īsi no vēstures

Salas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „ Ābelīte” darbību uzsāka 1972. gada oktobrī. Iestādi sāka apmeklēt 90 bērni, kurus aprūpēja 10 pedagogi un 9 tehniskie darbinieki.1985.  gadā iestāde paplašinājās. Darbu uzsāka 11 grupas-250 bērni. Strādāja 25 pedagogi u 24 tehniskie darbinieki .Ekonomiskās situācijas dēļ 1990. gadā grupu skaits strauji saruka. Štatu samazināšana skāra arī iestādē strādājošos.
    Sākot ar 2004. gadu bērnu skaits atkal sāka pieaugt. Lai iestādē varētu uzņemt pašvaldības teritorijā dzīvojošos bērnus, divu gadu laikā ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem tika atvērtas vēl divas grupas.
    Kopš 2005. gada pavasara, ar iestādē strādājošo darbinieku un vecāku aktīvu līdzdalību, tiek labiekārtoti un atjaunoti grupu rotaļu laukumi.
    No 2007. gada pavasara līdz 2009. gada rudenim pašvaldības investīciju projekta „ Salas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „ Ābelīte” energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros ,veikta logu nomaiņa un jumta rekonstrukcija.

2016.gada 01.septembrī atvērta septītā grupa, lai spētu nodrošināt visus pašvaldības teritorijā dzīvojošos bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādē.

PII ”Ābelīte” šodien

• Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4501901635 no 2009. gada. Izglītības iestādes darba laiks no plkst.7.00-18.00.
• Realizē 3 izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma , licences Nr. V-1745;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (no 2011. gada 01. septembra),  licences Nr. V-4174;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem( no 2013. gada 02. septembra), licences Nr. V-6506.

• Darbojas iestādes padome, pedagoģiskā padome, arodbiedrība.
• Strādā 18 pedagogi, tai skaitā pii skolotāji, mūzikas skolotājs, sporta skolotājs, logopēds), 15 tehniskie darbinieki.
• Iestādes vadītāja- Inga PASTARE
• Izglītības metodiķe-Vita ŠATOHINA
• Izglītības iestādē izglītojas 135 audzēkņi , 7 vecuma grupās.

Tradīcijas
 • Zinību diena - zelta atslēdziņas nodošana sagatavošanas grupas bērniem
 • Miķeļi- atvadas no skaistajiem rudens ziediem;
 • Skolotāju diena – kolektīvam
 • Mārtiņdiena – pie saimes galda čigānus gaidot
 • Ziemassvētki – brīnuma radīšanas un gaidīšanas laiks
 • Ciemošanās pasaku zemē – janvārī
 • Prātnieku dienas - februārī
 • Vecvecāku diena – martā
 • Ģimeņu svētki- maijā
 • Izlaidums- mācību gada noslēguma balle bērnudārzā
 • Bērnudārzs ”Ābelīte”







 

 

 

 

 



© 2009-2017 Salas novada dome