Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes


               Bāriņtiesa               Sociālais dienests               PII "Ābelīte"               Biržu pamatskola               Salas vidusskola               Biržu internātpamatskola               Ģimenes atbalsta centrs "Saulstari"
         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Pašvaldības iestādes Sociālais dienests


Salas novada sociālais dienests ir pašvaldības domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Salas novada pašvaldības iedzīvotājiem.

 Aktualizētā informācija: Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS? un Kā?

 Par pārtikas preču P2016 un Z2016 komplektiem Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros

Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS un KĀ?

 Pārtikas preču komplektu izdale visā Latvijā no 05.12.2015.

Atsākta Eiropas Atbalsta fonda darbības programma "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām"

Transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem (veidlapa)

Transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai izglītojamajiem
(veidlapa)

Papildpasākumi

SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS

Salas novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūras shēma


Salas novada sociālais dienests
Adrese
Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Tālrunis
65237747
Fakss
65231660
E-pasts
socdienests@salas.lvSalas novada sociālais dienests

DARBA LAIKI

 NEDĒĻAS DIENA  DARBA LAIKS  PUSDIENU PĀRTRAUKUMS
Pirmdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
Otrdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
Trešdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
Ceturtdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 12.30
Piektdiena
8.00 – 16.00
12.00 – 12.30


Apmeklētāju pieņemšana Biržu ciemā

Otrdien 08.30 - 12.00 Biržu tautas namā, pēc iepriekšējas vienošanās,  sociālā dienesta vadītāja Ludmila Austriņa

Katra mēneša 1.un 3.ceturtdienā 10.00 - 12.00  Biržu Tautas namā, sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Silvija Kancāne

Katra mēneša 2. un 4. otrdienā 9.00 - 12.00 Biržu Tautas namā, sociālā darbiniece
Valda Kravale

Sociālā dienesta pieņemšanas laiki

Nedēļas dienas

Sociālā dienesta vadītāja
Ludmila Austriņa
Sociālā darbiniece
Silvija Kancāne
Sēlpils pagasta sociālā darbiniece
Valda Kravale

Pusdienu pārtraukumi

Pirmdiena

8.30-15.00

8.30-17.00

13.00-17.00

12.00-13.00

Otrdiena

13.30-17.00

8.30-17.00

-

12.00-13.00

Trešdiena

-

8.30-17.00

-

12.00-13.00

Ceturtdiena

-

8.30-17.00

8.30-17.00

12.00-12.30

Piektdiena

8.30-16.00

-

8.30-16.00

12.00-12.30

 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome