Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes


               Bāriņtiesa               Sociālais dienests               PII "Ābelīte"               Biržu pamatskola               Salas vidusskola               Biržu internātpamatskola               Ģimenes aprūpes centrs "Saulstari"
         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Pašvaldības iestādes Sociālais dienests


Salas novada sociālais dienests ir pašvaldības domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Salas novada pašvaldības iedzīvotājiem.

 Par pārtikas preču P2016 un Z2016 komplektiem Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros

Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS un KĀ?

 Pārtikas preču komplektu izdale visā Latvijā no 05.12.2015.

Atsākta Eiropas Atbalsta fonda darbības programma "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām"

Transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem (veidlapa)

Transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai izglītojamajiem
(veidlapa)

Papildpasākumi

SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS

Salas novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūras shēma


Salas novada sociālais dienests
Adrese
Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Tālrunis
65237747
Fakss
65231660
E-pasts
socdienests@salas.lvSalas novada sociālais dienests

DARBA LAIKI

 NEDĒĻAS DIENA  DARBA LAIKS  PUSDIENU PĀRTRAUKUMS
Pirmdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
Otrdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
Trešdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
Ceturtdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 12.30
Piektdiena
8.00 – 16.00
12.00 – 12.30


Apmeklētāju pieņemšana Biržu ciemā

Otrdien 08.30 - 12.00 Biržu tautas namā, Biržu internātpamatskolā pēc iepriekšējas vienošanās, sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Ludmila Austriņa

Katra mēneša 1.un 3.ceturtdienā 10.00 - 12.00  Biržu Tautas namā Silvija Silaraupe

Katra mēneša 2. un 4. otrdienā 9.00 - 12.00 Biržu Tautas namā, sociālā darbiniece Valda Kravale

Sociālā dienesta pieņemšanas laiki

Nedēļas diena

Sociālā dienesta vadītāja Ludmila Austriņa

Sēlpils pagasta sociālā darbiniece Valda Kravale

Pusdienu pārtraukums

Pirmdiena

8.30-15.00

13.00-17.00

12.00-13.00

Otrdiena

13.30-17.00

-

12.00-13.00

Trešdiena

-

-

12.00-13.00

Ceturtdiena

-

8.30-17.00

12.00-12.30

Piektdiena

8.30-16.00

8.30-16.00

12.00-12.30
  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome