Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Salas vidusskolā notikusi karjeras nedēļa 05.11.2018.
 

Salas vidusskolā
Karjeras nedēļas ietvaros no 1.-12.klasēm notika karjeras nodarbības

Karjeras nedēļas mērķis – palīdzēt skolēniem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām. Skolēni mācās šobrīd pieņem lēmumus, kuri ietekmēs viņu nākotnes konkurētspēju darba tirgū.

 Klase Pasākums
 1. klase
 Salas vidusskolas medmāsa Ruta Šķipare . Ārsta profesija
 2. klase
 Skolēna vecāks. Vineta Mihailova.  Friziera profesija
 3. klase
 Profesiju daudzveidība Salas veikalā SIA "Jēkabpils Kamene"
 4. klase
 Skolēna vecāks. Jēkabpils slimnīcas perinatālās aprūpes centra medmāsa Dace Isajeva
 5. klase
 J.Grandāne (Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste Salas pašvaldībā.) Profesiju daudzveidība pašvaldības ēkā
 6. klase
 Pārstāves ( grāmatvede, tehnoloģe) no maizes ceptuves SIA DONA. Profesijas maizes ceptuvē SIA DONA
 7.-9. klase
 Elīna Kušiņičeva- Salas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste. Brīvprātīgais darbs
 10. klase
 Salas vidusskolas absolvente. Fizioterapeite Ilva Mazure
 11.-12. klase
 Uzņēmuma Swedbank lektore Irita Riekstiņa programmā "Dzīvei gatavs"

No 2018. gada 8. oktobra – 2019.gada 8.martam .Salas vidusskolas 2.-12.klasei karjeras nedēļas ietvaros tiek organizēts biznesa projekts ‘’ ALAS ”.
Projektam ir izglītojošs raksturs – gūt vispusīgu izglītības pieredzi , attīstīt pamatprasmes daudzveidīgās cilvēka darbības jomās: sociālajā un pilsoniskajā, matemātikas, valodu, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes,  kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā.

Informāciju sagatavoja: Dace Ķiploka
Pedagoģe, karjeras konsultante
Salas vidusskola


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome