Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Salas novada dome Latvijas Republikas Proklamēšanas 100.gadadienā ir piešķīrusi apbalvojumus 30.10.2018.
 

Lenta.jpg

Novembris ir ļoti svarīgs un patriotisks mēnesis Latvijai – 11. novembrī tiek svinēta Lāčplēša diena, kas atgādina par 1919.gada 11.novembri, kad tika izcīnīta izšķirošā uzvara pār Bermonta karaspēku. Savukārt 18. novembris ir diena, kad mēs kopīgi atzīmējam un svinam mūsu valsts -  Latvijas Republikas proklamēšanu. Latvija mums ir ļoti vērtīga no senčiem saņemta dāvana. Svinēsim Latvijas simto dzimšanas dienu ar pateicību par šo dāvanu. 

Arī Salas novada dome šogad vēlas pateikties  cilvēkiem, kuru ideāli, gudrība, nesavtīgais darbs novada labā, pašuzupurēšanās un drosme ir ļāvusi Salas novadam attīstīties ekonomikas, kultūras un izglītības  jomā, ļāvusi kļūt pozitīvi atpazīstamam starp citiem lieliem un maziem Latvijas novadiem. Tie ir cilvēki, kas stiprinādami Salas novadu un Latvijas valsti kopumā, krietni strādā un ir paraugs līdzcilvēkiem. 

2018. gadā ar Salas novada apbalvojumu GADA NOVADNIEKS tiek apbalvoti :

 • Sēlpils kultūras nama direktore Anita Gerasimova, par profesionālu un kvalitatīvu darbu amatiermākslā, novada vārda atpazīstamības veicināšanu, piedaloties Vispārējos latviešu XXVI Dziesmu un XVI Deju svētkos.

 • Sergejs Kuņankins par ieguldījumu Salas vidusskolas un PII “Ābelīte” infrastruktūras attīstībā IT jomā.

2018. gadā ar Salas novada apbalvojumu ATZINĪBAS RAKSTS tiek apbalvoti:

 • SIA “Jēkabpils Kamene” īpašnieks Ivars Ārmanis par uzņēmējdarbības veicināšanu un sabiedrisko aktivitāti novadā.

 • Biržu pamatskolas skolotāja un lietvede Inga Galdiņa par profesionālu un godprātīgu darbu.

 • Salas kultūras nama apkopēja Ginta Jaudzema par nesavtīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu.

 • SIA “Vīgants” labiekārtošanas darbu strādniece Inta Kļaviņa par godprātīgu un kvalitatīvu darbu.

 • ĢAC “Saulstari” kurinātājs un labiekārtošanas darbu strādnieks Gunārs Krauklis par ilggadēju, apzinīgu un kvalitatīvu darbu.

 • Sēlpils pagasta pārvaldes automobiļa vadītājs Jānis Kravalis par nesavtīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu.

 • Sēlpils kultūras nama amatierkolektīvu dalībniece Sarmīte Martinova par amatiermākslas un novada vārda atpazīstamības veicināšanu.

 • Bijušās KS “Toms” autobusa vadītājs Dmitrijs Negrucs par profesionālu un godprātīgu darbu.

 • Bijušās KS “Toms” autobusa vadītājs Vilnis Ormanis par profesionālu un godprātīgu darbu.

 • Bijušās KS “Toms” autobusa vadītājs Mihails Rakovs par profesionālu un godprātīgu darbu.

 • Biržu Tautas nama kurinātājs Ziedonis Strods par nesavtīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu.

 • SIA “Sala serviss” īpašnieks Aivars Ščadro par uzņēmējdarbības veicināšanu, godprātīgu un kvalitatīvu darbu.

 • PII “Ābelīte” pirmsskolas skolotāja palīdze Anna Ušakeviča par nesavtīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu.

 • SIA “Vīgants” traktorists Gunārs Vašķis par godprātīgu un kvalitatīvu darbu.

2018. gadā  Salas novada domes priekšsēdētājas PATEICĪBA tiek pasniegta:

 • Biržu Tautas nama amatiermākslas kolektīvu vadītājai Lienītei Geižānei par ieguldījumu Biržu Tautas nama amatierkolektīvu attīstībā.

Lai notiek arvien tā, ka mūsu cilvēku paveiktais Salas novada un Latvijas līdzšinējā mūžā un mūsu tagadējā laikā iedvesmo un stiprina mūs ikvienu. Lai tas palīdz mums katram atrast patiesos ideālus, vērtību pamatu, dzīves misiju, uzņēmību, drosmi, gudrību un mīlestību strādāt un nest labus augļus gan darbā, gan rūpēs par ģimeni un tuviniekiem. Kopīgi rūpēsimies par mūsu novadu un Latvijas valsti tā, lai tā stipra un droša pastāv cauri laikiem. Lai Latvija, mūsu veidota, mums un mūsu nākamajām audzēm ir dārgākā vērtība, skaistākā rota un mīļākā māju vieta uz šīs zemes. Un lai Dievs mums uz to palīdz.

Svinīga Salas novada domes apbalvojumu un domes priekšsēdētājas pateicības pasniegšana notiks 2018. gada 17. novembrī  plkst. 17.00 Salas kultūras namā, Latvijas Republikas Proklamēšanas 100. gadadienai veltītajā  pasākumā.

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv

  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome