Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Salas novada domes priekšsēdētāja tiekas ar ārzemju skolu pārstāvjiem 08.10.2018.
 

eu_flag_erasmus_vect_pos.jpg

Pirmdien, 8. oktobrī Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe oficiālajā pieņemšanā sagaidīja Salas vidusskolas ciemiņus – starptautiskos sadarbības partnerus (skolotājus) no Portugāles, Somijas un Spānijas.

Domes priekšsēdētāja ārzemju skolu skolotājus iepazīstināja ar Salas novada ekonomisko, kultūras un kultūrvēsturisko dzīvi; ar izglītības iespējām un attīstības virzieniem; ar novada identitātes simboliem un novada pašvaldības ēku.

Ārzemju partneri ar sajūsmu un apsveikumiem uzņēma ziņu par Salas vidusskolas augstajiem sasniegumiem vidusskolu centralizēto eksāmenu reitingā valstī (16. vieta). Interesants un neparasts Spānijas un Portugāles viesiem šķita arī novadā esošais uzņēmējdarbības veids – kūdras iegūšana, jo viņu valstīs šādu dabas iegulu praktiski nav. 

Salas_vsk_Erasmus_08102018_001.jpg

Četru valstu skolu starptautiskā sadarbība tapusi iespējama, pateicoties Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projektam “Boost Learning through Innovative Positive Practice” [Sekmēt mācīšanos caur aktīvu praktisku darbu], ko Salas vidusskola bija iesniegusi un saņēmusi Eiropas Komisijas finansējumu 29 050 EUR apmērā.

“Erasmus+” ir ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā. Tās budžets (14,7 miljardi eiro) vairāk nekā 4 miljoniem eiropiešu pavērs iespēju studēt, mācīties, iegūt pieredzi un piedalīties brīvprātīgo darbā ārzemēs.

Projekts Salas vidusskolai ir ļāvis iesaistīties dažādās attīstības un tīklu veidošanas darbībās, kuru vidū ir skolotāju profesionālo prasmju stratēģiska pilnveidošana, organizatorisko spēju nostiprināšana un starptautisku sadarbības partnerību veidošana ar citu valstu organizācijām, lai sasniegtu novatoriskus rezultātus vai īstenotu labākās prakses apmaiņu.

Salas vidusskolas un iesaistīto starptautisko partneru ieguvums ir vērā ņemams: labākas spējas darboties starptautiskā līmenī, uzlabotas vadības metodes, piekļuve plašākam finansējuma iespēju un projektu klāstam, izvērstas spējas sagatavot un vadīt projektus, kā arī īstenot pēcpasākumus, kad tie beigušies, interesantākas iespējas izglītojamajām personām un iesaistīto organizāciju personālam.

Kā jau ziņojām, Salas vidusskolā no 2018. gada 7.-10. oktobrim notiek Erasmus+ skolu daudzpusējās sadarbības projekta BLIPP skolotāju 3.starpvalstu sanāksme, kurā piedalās Portugāles, Somijas, Spānijas un Latvijas skolu skolotāji.

7. oktobrī viesi tika sagaidīti Rīgā, tam sekoja Rundāles pils un parka apskate un iekārtošanās viesnīcā Jēkabpilī.

8. oktobris sākās ar viesu oficiālo uzņemšanu skolā un skolas kora Dominante un solistu uzstāšanos; notika iepazīšanās ar skolotāju/skolēnu darba grupām un prezentācijām; Vēstures izpētes kabinetā viesi iepazinās ar Salas skolas vēsturi un ekspozīciju. Pēc Salas novada domes apmeklējuma, projekta darba grupa devās iepazīt sēļu sētu “Gulbji” Rubeņos Jēkabpils novadā.

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv 

  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome