Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai ārpus meža 05.10.2018.
 

„Paziņojums par  publisko apspriešanu  koku ciršanai ārpus meža nekustamajā īpašumā “Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā”

Salas novada dome 2018. gada 27. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 226, protokols Nr. 13, 14. punkts, „Par publisko apspriešanu par koku ciršanai ārpus meža nekustamajā īpašumā “Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā”. 

Publiskās apspriešanas laiks: 

no 2018.gada 15.oktobra līdz 2018. gada 5.novembrim (ieskaitot). 

Informācija par cērtamajiem kokiem, koku izvietojuma shēma un aptaujas anketas  pieejamas:

  • Biržos pie komendantes un bibliotēkā, adrese: Biržu iela 11, Birži, Salas pagasts, Salas novads;
  • Sēlpils pagasta pārvaldē, adrese „Rūtas”, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads; 
  • Salas novada pašvaldībā, adrese  Susējas iela 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, 106.kabinets.
Atsauksmes par koku ciršanu: 

iesniedzamas Salas novada pašvaldībā Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā LV – 5230, tālr. 652 37700, e-pasts salaspag@salas.lv,  līdz 2018. gada 2. novembrim (ieskaitot). 

Atbildīgā  persona par publisko apspriešanu: Nekustamo īpašumu speciāliste Ingrīda Gādmane, tel. 652 37706;  29 262465.

 

APTAUJAS LAPA

Salas novada domes LĒMUMA IZRAKSTS

  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome