Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Sākas Salas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma 1.red. publiskā apspriešana 03.10.2018.
 

Paziņojums par Salas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam, Salas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas un  plānošanas dokumentu stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma publisko apspriešanu

Salas novada dome  2018.gada 27. septembra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 225 ( protokols Nr. 13, 13.punkts) nodot publiskajai apspriešanai Salas novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam, Salas novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un  plānošanas dokumentu stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. 

Publiskā apspriešanas laiks noteikts no  2018.gada 15.oktobra līdz 2018.gada 12. novembrim (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • Biržu Tautas namā  2018.gada 6.novembrī plkst. 18.00;
  • Salas kultūras namā 2018. gada 7.novembrī plkst. 18.00;
  • Sēlpils kultūras namā 2018. gada 8.novembrī plkst. 18.00.
Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018.gada 12. novembrim (ieskaitot) Salas novada domē, adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230 un Sēlpils pagasta pārvaldē, adrese: Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232, vai arī sūtot elektroniski: salaspag@salas.lv.

Ar Salas novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam, Salas novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un  plānošanas dokumentu stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties Salas novada domē un Sēlpils pagasta pārvaldē to darba laikos: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 – 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 - 16:00 (kontaktpersonas I. Gādmane 223.kabinetā, L. Kadžule 207. kabinetā), vai interneta vietnē www.salasnovads.lv sadaļā attīstības plānošana un ģeoportālā geolatvija.lv.

 Teritorijas plānošana


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome