Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Biedrība "Holista" atzīmēja 5 gadu pastāvēšanas jubileju 01.10.2018.
 

28. septembra vakarā Salas kultūras namā biedrība “Holista” atzīmēja savu piecu gadu pastāvēšanas jubileju. Uz pasākumu ieradās ne tikai biedrības dalībnieces, bet arī viņu draugi un sadarbības partneri.

Tas bija sumināšanas, pateicību un atmiņu vakars, ko organizēja pašas biedrības dalībnieces. Apsveikuma vārdus biedrībai “Holista” izteica Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe, pasniedzot arī Pateicības rakstu ar ierakstu “par priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu darbu Salas novada izaugsmei. Piecu pastāvēšanas gadu laikā tā ir rādījusi izcilu darbu, īstenojot organizācijas pamatmērķi - popularizēt fiziskās aktivitātes kā veselīga dzīvesveida un veselības saglabāšanas pamatu.” Māksliniecisku apsveikumu jubilāriem sniedza Salas KN ansamblis "Rota" un krāšņus tērpus un dejas bija atvedušas eksotisko deju dalībnieces no Jēkabpils.

Holista_jubilejas_vakars_28092018.jpg

Gaviļnieces pasākumā minēja, ka šie pieci gadi biedrībai bijuši dažādi. Gājis grūtāk, bijuši arī skaisti un bagāti mirkļi, un tajos biedrības dalībnieces vienmēr veidojušas savu pasauli — ne lielu, bet bagātu un piepildītu. Ikvienam — gan aktīvam, gan ne tik aktīvam cilvēkam — biedrība vienmēr bijusi atvērta un viesmīlīga. Ikviens, kurš vien vēlējies, varējis atrast savai sirdij tīkamāko nodarbošanos.

Patlaban biedrībā “Holista” ir reģistrējušies 20 biedri. Svētku reizē dalībnieces sanāca kopā, lai vēlreiz pašas sev un citiem apliecinātu, ka ir, pastāv, dzīvo un aktīvi darbojas.

Kā viens no lielākajiem biedrības “Holista” sasniegumiem ir realizētais projekts “Veselības darbnīca Birzītes parkā” Salas ciemā. 2016. gadā Lauku atbalsta dienests apstiprināja projektu biedrības “Lauku partnerība Sēlija” izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots ELFLA līdzfinansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Projektā biedrība “Holista” izgatavoja un uzstādīja  gājēju tiltiņu pār grāvi no ciema puses; izgatavoja un uzstādīja informatīvo stendu ar takas karti un tajā izvietotajiem objektiem un to apzīmējumiem, kā arī uzvedības noteikumiem; gar takas malu izvietoja 8 baļķu solus; fiziskām aktivitātēm izgatavoja koka kāpnes, līdzsvara baļķi; ierīkoja vingrošanas laukumu ar vingrošanas un pievilkšanās stieņiem, vingrošanas sienu un diviem daudzfunkcionāliem vingrošanas soliem. Bijušās estrādes tuvumā ierīkoja atpūtas zonu ar galdu un soliem “sēnītes” formā. Būvdarbus veica SIA “Paeglīši un Partneri”. Veselības takas atklāšanas svētki notika 2017. gada 25. augustā. Projekta kopējais finansējums bija 20 070 EUR (t.sk., ELFLA – 18 063 EUR, Salas novada pašvaldība – 2 007 EUR). Bet vēl lielāks darbs, ko naudā nevar izmērīt, bija Birzītes sakopšanas talku rīkošana, kuru laikā tika paveikts neiedomājami liels darbs.

Lielākās aktivitātes biedrībai ir bijušas arī rīkojot dažādus pasākumus: Bluķa vilkšana Ziemassvētkos; Ielu vingrotāju un nūjotāju diena Salas novada svētkos;  vingrošanas nodarbības Salas sporta zālē (katru otrdienu no plkst. 20.00 līdz 22.00, vada Olga Kuņankina); ekspedīcija pa Vidsalas [Sakas salas] vēstures takām u.c. Biedrības dalībnieki ik gadu piedalās tradicionālajā Nūjošanas festivālā Ventspilī, sacentās dažāda mēroga sacensībās Rīgā, Liepājā, Valmierā, Siguldā un Skrīveros. 

Galvenā prioritāte, kā dalībnieces savā jubilejas pasākumā atzina, ir un paliek nūjošana un vingrošana. “Esi kustībā!” – tas ir ne tikai biedrības “Holista” logo sauklis, tas ir aicinājums iesaistīties un bagātināt savu ikdienu ar fiziskām aktivitātēm.

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv 


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome