Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Biržu pamatskolā darbu uzsācis mazpulks 27.09.2018.
 

Biržu pamatskolā divpadsmit vietējie lauku bērni  uzsākuši aktīvu darbību Biržu mazpulkā.

Mazpulka dibināšanas dienā, 19.septembrī, jauno  mazpulku sveikt bija ieradusies Salas novada Attīstības  nodaļas  projektu vadītāja Ligita Kadžule. Viņa izteica gandarījumu par mazpulka kustības veidošanu Biržu pamatskolā. L. Kadžule uzsvēra, ka izejot mazpulku skolu, jauniešiem nebūs grūtību iesaistīties projektu rakstīšanā, sekmējot lauku attīstību.

Spodra Purviņa, sveicot mazpulcēnus, uzdāvināja liliju vairsīpoliņus, kurus mazpulcēni  jau ir sastādījuši.  Šīs lilijas Spodras dārzā ienākušas, pateicoties liliju selekcionāra, Latvija Mazpulku drauga Jāņa Vasarieša uzņēmībai un cilvēkmīlestībai. 

Mazpulka vadītājas pienākumus pilda ilggadējā Krustpils mazpulka vadītāja Jolanta Navenicka. Viņa jaunos mazpulcēnus ir jau iepazīstinājusi ar mazpulku darbības daudzpusību, mazpulka dokumentāciju, himnu. Skolotāja Jolanta sevi kā mazpulka vadītāju  ir apliecinājusi organizējot Zemgales novada forumu, dažādus mazpulku seminārus Krustpils pamatskolā.

Mazpulcēni gatavo tirgus preci mazpulku forumam 20. oktobrī Naukšēnu vidusskolā. Vērtīgi darbi jau  ieplānoti Labo darbu nedēļai. 

Prieks par Biržu skolas direktores Aijas Grišules mazpulka kustības izpratni un atbalstu! Novēlam, lai Biržu mazpulkā izveidojas cieša un laba sadarbība starp mazpulcēniem, viņu vecākiem un mazpulka vadītāju! Vienmēr labi veicas tiem mazpulkiem, kuros ir jūtama vecāku ieinteresēta un aktīva līdzdalība.

Mazpulki_BIrzi_19092018.JPG Attēlā: Mazpulka dibināšanas pasākumā visi klātesošie pārliecinoši nobalsoja par mazpulka nodibināšanu skolā. Foto:Gaļina Leite

Informāciju ievietoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome