Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Aicinām pieteikt Salas novada iedzīvotājus apbalvošanai 14.09.2018.
 

Latvijas_karoga_lente.jpg

Salas novada pašvaldība aicina līdz 2018. gada 19. oktobrim (ieskaitot) iesniegt Salas novada kandidātu aprakstus apbalvošanai  2018. gada 18. novembra svētkos. Apbalvojumu var saņemt  fiziskas un juridiskas personas par ieguldījumu novada labiekārtošanā un infrastruktūras attīstībā; par ieguldījumu sabiedrības labā; par novada vārda nešanu pasaulē; nozīmīgās  fiziskas  personas  dzīves  un  darba jubilejās; apbalvojumam var pieteikt arī pašvaldības sadraudzības partnerus.

Aicinām pieteikt jebkuru  fizisku  personu,  kuras  ieguldījums,  jūsuprāt,  ir  tik  nozīmīgs,  ka  tas  būtu  novērtējams  ar pašvaldības apbalvojumu. Ierosinājumu par kādas  personas  apbalvošanu  aicinām  rakstīt  brīvā  formā,  norādot  apbalvošanai  pieteiktās  personas  vārdu,  uzvārdu,  darba  vai  sabiedriskās darbības vietu un ieņemamo amatu, kā arī motivētu  pamatojumu,  kādēļ  šī  persona  būtu  jāapbalvo.  Tāpat  lūdzam  norādīt  informāciju  arī  par  pieteikuma  iesniedzēju  –  vārdu  un  uzvārdu  vai  organizācijas  nosaukumu.  Lēmumu  personas  apbalvošanai,  pieņem  Salas  novada  dome, izskatot iesniegtos ierosinājumus.

Apbalvošanu  var  ierosināt Salas novada domes priekšsēdētāja, deputāti, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītāji, kā arī kolektīvi vai fiziskas personas (kopumā vismaz 10  cilvēki).  

Pieteikumus  var  iesniegt  Salas  novada  pašvaldībā  106.kabinetā,  Susējas  ielā  9,  Salā, Salas pagastā, vai Sēlpils pagasta pārvaldē, Pētera Barisona ielā 6, Sēlijā, Sēlpils pagastā.

Līdz šim ar Salas novada pašvaldības Atzinības rakstu ir apbalvotas 250 personas. Pagājušajā gadā apbalvoti 11 cilvēki, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, strādā iestādēs vai organizācijās, aktīvi piedalās un līdzdarbojas Salas novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Apbalvojumu saņēma arī personas par mūža ieguldījumu konkrētā jomā.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, ar Atzinības rakstu jau apbalvoto sarakstu publiskot nevaram -  tomēr, ja vēlaties uzzināt, vai jūsu kandidāts ir bijis jau apbalvojamo vidū, lūdzam sazināties individuāli pa tālruni 29156210, vai rakstot uz e-pastu: referente@salas.lv .

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Amats: Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome