Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Izglītības iestādes Salas novadā gatavas sagaidīt jauno mācību gadu 28.08.2018.
 


Pirmdien, 27.augustā Salas novada pašvaldības pārstāvji - domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe un pašvaldības izpilddirektors Arnis Baumeisters, kā arī  Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka un galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece apskatīja visas Salas novada pašvaldības izglītības iestādes un tikās ar izglītības iestāžu vadību un pedagogiem, lai pārrunātu to, kas paveikts pa vasaru un novērtēja izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam. 

Jāatzīmē, ka izglītības iestādes novadā ir skārušas pārmaiņas. Šogad, līdz 2018./2019. mācību gada sākumam, Salas novada dome veica Biržu internātpamatskolas un Biržu pamatskolas reorganizāciju, tās procesā izveidojot Biržu pamatskolu. Konkursa kārtībā par skolas direktori dome ievēlēja Aiju Grišuli. Biržu pamatskola ir iekārtota bijušās Biržu internātpamatskolas telpās.

Izglītības iestādēs pa vasaru kārtīgi pastrādāts:

 • Biržu pamatskolā pilnā sparā noris pārcelšanās darbi. Skolas telpas iekārtotas, izmantojot gan savas, gan ēkā jau esošās mēbeles. Ēkā veikti remontdarbi, kosmētiski uzlabotas klašu telpas – mainīti grīdu segumi, apgaismojums, sporta zālē uzklāta grīdas laka, pārkrāsotas gaiteņu grīdas u.tml. Remontdarbiem izlietoti 12 000 euro. Skolas direktore Aija Grišule īpaši akcentēja jaunas iespējas, kas paveras, izmantojot skolas plašās telpas: lielo sporta zāli, teicamo virtuves un ēdamzāles bloku, telpas 5-6 gadīgajiem bērniem, divas datortelpas u.tml.. Jaunajā mācību gadā darbosies arī skolas internāts. Patlaban Biržu pamatskolā reģistrēti ir 148 skolēni, tostarp 16 pirmsskolas vecuma bērnu grupiņā, internāta pakalpojumu izmantot pieteikušies 15 skolēni. Uzsākt skolas gaitas 1.klasē plāno 14 bērni. Skolas darbu, ieskaitot internātu, jaunajā mācību gadā nodrošinās 24 pedagogi un 16 tehniskie darbinieki.
  Skolu_pienemsana_2018.jpg
 • Pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” pārmaiņas redzamas kā āra rotaļlaukumos, tā telpās. Ārtelpā uzstādītas jaunas rotaļlaukuma konstrukcijas, ko ļoti novērtē divu grupiņu bērni. Iekštelpās remontdarbi bija sākušies maijā, tāpēc jūlijā jau bija pabeigti lielākie darbi: remonti veikti 3 guļamtelpās, nomainītas apkures sistēmas, siltināta virtuves bloka ārsiena. Ir iegādātas jaunas gultas ar matračiem trim grupiņu guļamtelpām, skapji četru grupiņu guļamtelpām, sekcija un klavierkrēsls mūzikas pedagoģes darba vajadzībām. Kopā ar remontmateriāliem, ēkas uzturēšanas izdevumiem, mīkstā inventāra iegādi, metodisko līdzekļu iegādi u.tml., pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” šogad izlietojusi 49 361 euro. Iestādes vadītāja Inga Pastare īpaši atzīmēja pedagogu un tehniskā personāla ieguldīto darbu telpu uzturēšanā un noformēšanā. Iestādes apskates dalībnieki tika iepazīstināti ar pagājušajā gadā aizsāktajiem un no jauna izstrādātajiem drošības noteikumiem un instrukcijām. Bērni mācās atpazīt drošības uzrakstus, atgādinājumus un piktogrammas. Iestādes vadītāja atzīmēja labi izveidoto sadarbību ar Salas kultūras namu, savstarpēji organizējot bērnu nokļūšanu uz interešu pulciņiem kultūras namā un atgriešanos bērnudārzā, tādējādi vecākiem atvieglojot ikdienas un darbalaika plānošanu. Pamatojoties uz vecāku izteiktajām vēlmēm un ierosinājumiem, ar jauno mācību gadu iestāde piedāvās angļu valodas nodarbības PII “Ābelīte” bērniem. Šis būs pirmais maksas pakalpojums – 2 euro nodarbība. Iestādes vadītāja atzinīgus vārdus veltīja arī padomei, kurā darbojas bērnu vecāki. “Padomes darbs patiešām ir konstruktīvs un vērsts uz iestādes attīstību, nevis formāls, tā ir kā veiksmīgs tilts starp bērnu vecākiem un iestādes darbiniekiem”, atzina I. Pastare. Šobrīd PII “Ābelīte” pakalpojumu izmanto 142 bērni, no tiem 26 ir piecgadnieki un 25 sešgadnieki. Iestādes izglītības kvalitāti nodrošina 18 pirmsskolas izglītības pedagogi.
  Skolu_pienemsana_20181.jpg
 • Pie Salas vidusskolas Salas novada pārstāvjus un Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes darbiniekus sagaidīja skolas direktore Sanita Madalāne. Tikšanās aizsākās ar informāciju par labi paveikto darbu jaunās Datu aizsardzības regulas jomā, sakārtojot nomenklatūru. Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe datu aizsardzības jomā akcentēja iespēju saņemt konsultācijas un ieteikumus no Lattelekom speciālistiem, ar kuriem pašvaldība ir noslēgusi savstarpēju līgumu. Apskatot skolas telpas, direktore atzīmēja divus lielākos paveiktos darbus. Ir veikti ievērojami remontdarbi  angļu valodas kabinetā un iegādātas 19 jaunas datortehnikas vienības skolas datorklasei. Vēl sporta zālē ir nolakota un marķēta grīda, iegādāts un uzstādīts aizsargtīkls, pie ēdnīcas uzstādītas 8 jaunas izlietnes, iegādāti 3 jauni ūdens sildītāji, veikta virtuves grīdas betonēšana un krāsošana, iegādāti 2 projektori. Kopumā skola izlietojusi 21 261 euro. Pēc telpu apskates, novada pārstāvji un izglītības un kultūras pārvaldes darbinieki tikās ar skolas pedagogiem, pārrunājot apvienību darbības principus, semināru un apmācību nepieciešamību un labo praksi pedagogiem, kā arī valsts nostādnes izglītības jomā. Šobrīd jauno mācību gadu Salas vidusskolā plāno uzsākt 251 skolēns, 1.klasē pieteikti 17 bērni.
  Skolu_pienemsana_20182.jpg
 • Lai pilnvērtīgi iepazītos ar iestādēm Salas novadā, kas saistītas ar bērnu uzturēšanos un izglītošanos, tika apciemots arī ģimenes atbalsta centrs “Saulstari”. Ar iestādes darbu klātesošos iepazīstināja ĢAC “Saulstari” vadītāja pienākumu izpildītāja Santa Bormane. Patlaban iestādē mitinās 16 bērni un jaunieši. Jaunākajam iemītniekam ir 2 gadiņi, vecākajam pavisam drīz paliks 18 gadi. Vasara gandrīz pagājusi un centrā intensīvi gatavojas jaunajam mācību gadam, tiek iegādāts apģērbs un mācību līdzekļi, bet atmiņā vēl arvien ir interesanti un radoši pavadītais laiks bērnu vasaras nometnēs Baltezerā un uz vietas ģimenes atbalsta centrā. Sarunā tika minēts arī deinstitucionalizācijas plāns, kas tiek veidots saskaņā ar valsts noteiktajām nostādnēm. Diemžēl, plānā nākas paredzēt centra pārvietošanos tuvāk urbānajai videi, nenovērtējot pašreizējo centra unikālo dabas vidi ar plašumiem, lielajiem sporta un spēļu laukumiem un pat peldvietām Daugavas krastos. Sarunas gaitā Salas novada domes priekšsēdētāja akcentēja arī iepriekš plānotās īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas iespējas “Atelpas brīdis” centra t.s. muižas ēkā. Tāpēc, priekšā gaidāms intensīvs telpas remonta un atbilstošs iekārtošanas darbs.
  Skolu_pienemsana_20183.jpg
Svinīgie pasākumi 3. septembrī Salas novada izglītības iestādēs:
 • plkst. 9.00 Salas vidusskola (Salas centra laukumā, lietus gadījumā Salas kultūras namā);
 • plkst. 9:00 Biržu pamatskola (skolas zālē);
 • plkst. 10.30 PII “Ābelīte” (iestādes zālē).

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Amats: Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome