Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Iespējams saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei 03.08.2018.
 

Salas novada pašvaldības Sociālais dienests, gatavojoties jaunajam mācību gadam, aicina noteiktu novada iedzīvotāju grupu saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei, Salas novada domes 31.04.2014. saistošo noteikumu Nr.5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” un 31.07.2014. saistoši noteikumu Nr.6 “Citi pašvaldības pabalsti” noteiktajā kārtībā.

Tiesības saņemt pabalstu: ģimenēm, kuras deklarējušas savu  pamata dzīvesvietu Salas novada administratīvajā teritorijā, un kuras atbilst trūcīgās vai daudzbērnu ģimenes statusam.

Pabalstu piešķir: vispārizglītojošās skolas skolēnam kancelejas preču iegādei noteiktā tirdzniecības vietā.

Pabalsta apmērs: 12 EUR katram skolēnam ģimenē.

Lai saņemtu pabalstu: bērna likumiskais pārstāvis vai skolēns no 1.augusta Salas novada pašvaldības Sociālajā dienestā:

  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu,
  • iesniedz rakstisku iesniegumu.

Neskaidrību gadījumos zvanīt pa Salas novada pašvaldības Sociālā dienesta tālruni 65237747 vai 65237705, P,O,T,C no 8:30 – 17:00 un Pk no 8:30 – 16:00. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Salas novada pašvaldībā var iegūt mājas lapā www.salasnovads.lv.

Informāciju sagatavoja: Ludmila Austriņa
Amats: Sociālā dienesta vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 65237747
E-pasts: socdienests@salas.lv 


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome