Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Noslēgušies Pirmajā pasaules karā kritušo vācu karavīru kapu sakopšanas darbi 11.07.2018.
 


Jau piekto gadu, katru vasaru Salas novadā ierodas Vācijas Bundesvēra karavīri sakopt Pirmajā pasaules karā kritušo vācu karavīru kapavietas. 2. jūlijā Bundesvēra karavīru grupa uzsāka sakopšanas darbus kritušo vācu karavīru kapos pie Riestu mājām Sēlpils pagastā.

10.jūlijā, pēc paveiktā darba, nu jau sakoptajos kapos notika svinīgs piemiņas brīdis karā kritušajiem karavīriem. Pasākums sākās ar Jundu, ko izpildīja NBS pūtēju orķestra trompetists. Klātesošos uzrunāja: Vācijas militārais atašejs pulkvežleitnants Thorsten Fries, Bundesvēra karavīru grupas vadītājs virsleitnants Martins Foss, Vācijas Tautas apvienības pārstāvis Jānis Raciņš, 56. Zemessardzes bataljona komandieris pulkvežleitnants Vents Kodors, Salas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Balodītis un Sēlpils pagasta pārvaldes vadītāja Anita Bārzdiņa.

Vacu_karaviru_kapi_Riestos_10072018.jpg

Uzrunās vairākkārt izskanēja doma par karavīru godu, kalpojot savai valstij, un šodien kā vēl nekad karavīriem esot “jāstāv miera sardzē”. Izskanēja arī daudzkārtēji pateicības vārdi par veiksmīgo sadarbību nu jau piecu gadu garumā starp Vācijas Bundesvēra karavīriem un Salas novada pašvaldību. Īpaša pateicība bija Sēlpils pagasta pārvaldei un tās vadītājai Anitai Bārzdiņai par iepriekš veiktajiem kapu sakopšanas darbiem.

Kā ilggadējie Bundesvēra karavīru draugi, pasākumā piedalījās arī Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” iemītnieki.

NBS orķestra trompetista izpildījumā skanēja vācu karavīru dziesma “Man bija viens biedrs”, emocionāli izskanēja arī latviešu tautasdziesma “Es karā`i aiziedams” Guntas Davidovskas un Anitas Gerasimovas izpildījumā.

Kā Salas novada pašvaldības pārstāves, ziedus pie kritušo karavīru pieminekļa nolika arī galvenā grāmatvede Silvija Zabludovska un SIA “Vīgants” valdes locekle Rita Audriņa.

Pasākuma otrā daļa notika Sēlpils kultūras namā ar saviesīgām sarunām un cienāšanos. Īpašu suminājumu no viesiem saņēma gardā cienasta sarūpētāja Larisa Nekraša.

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Amats: Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
e-pasts: referente@salas.lv


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome