Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  KĀRTĒJĀ SALAS NOVADA DOMES SĒDE 25.06.2018.
 
SALAS NOVADA DOMES
SĒDE

2018.GADA 28.JŪNIJĀ
plkst. 14.00

Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Izpilddirektora ziņojums par paveikto jūnija mēnesī

-

2.

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Pašvaldības ceļa Se6 Kaijas-Pūķupīte infrastruktūras pārbūve” īstenošanai

151

3.

Par nekustamā īpašuma “D/s Indrāni Nr.5/2-7” Salas pagastā, Salas novadā atsavināšanu

152

4.

Par telpu nomas maksu

153

5.

Par 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

154

6.

Par Pārvaldības plāna 2018. – 2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā apstiprināšanu

155

7.

Par papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei

156

8.

Par izmaiņām Salas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijā

157

9.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vilki”, Salas pagastā, sadalīšanai

158

10.

Par Salas novada domes 2018.gada 31.maija lēmuma Nr.137 (protokols Nr.8, 17.punkts) atcelšanu

159

11.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Upenieki”, Salas pagastā, sadalīšanai

160

12.

Par nekustamā īpašuma „Zīlēni” Salas pagastā, sadalīšanu

161

13.

Par nekustamā īpašuma „Mālkalni” Salas pagastā, sadalīšanu

162

14.

Par nekustamā īpašuma „Avoti” Salas pagastā, sadalīšanu

163

15.

Par adreses maiņu Salas novada Sēlpils pagastā

164

16.

Par mazēkas būvniecību Salas pagastā

165

17.

Par mazēkas būvniecību Salas pagastā

166

18.

Par Zemes nomas līguma izbeigšanu

167

19.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

168

20.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

169

21.

Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību

170

22.

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

171

23.

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

172

24.

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

173

  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome