Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Salas novadā nūjošanā sievietes aktīvākas kā vīrieši 08.06.2018.
 

VIAA_logo_pieauguso_izglitiba.jpg

Pēc Slimību profilakses un kontroles centra statistikas datiem gandrīz puse Zemgales reģiona iedzīvotāju kā sev raksturīgu brīvā laika nodarbi atzīst mazkustīgu dzīvesveidu TV skatīšanos, lasīšanu un datora lietošanu izklaidei.

Tādēļ viena no Eiropas Sociālā fonda projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/048 iniciatīvām ir fizisko aktivitāšu veicināšana.  Projekta ietvaros no 18. aprīļa līdz 8. jūnijam ir notikušas nūjošanas nodarbības Biržu, Ošānu, Salas un Sēlijas ciemos. Salas pagasta ciemos  nodarbības vadīja nūjošanas instruktore  trenere Liāna Pudāne, bet Sēlijas ciemā veselības sporta trenere Zigrīda Sprukste.

Dalībnieku galvenais uzdevums bija saprast, ko nūjošana  sniedz veselībai, kā arī apgūt pareizu nūjošanas tehniku. Katra nodarbība sastāvēja no teorētiskās daļas, iesildīšanās, praktiskās darbošanās un atsildīšanās. Lai noteiktu vispārējo veselības stāvokli tika veikta anketēšana. Pirms uzsākot nodarbības, fizioterapeite Jolanta Rumjanceva dalībniekiem sniedza rekomendācijas.

Kā veselības sporta trenere Zigrīda Sprukste Sēlijas ciema nodarbībā norādīja: „ Dalībnieku galvenais uzdevums ir saprast, kas tā nūjošana tāda ir, ko tā sniedz veselībai, kā arī apgūt pareizu nūjošanas tehniku un novērtēt vai šī fiziskā aktivitāte patīk un vai ar to būs vēlēšanās arī turpmāk nodarboties.”

Nodarbības noslēgumā Biržu, Ošānu un Salas ciema dalībnieki saņēma uzskates materiālus. Dalībnieki tika nodrošināti ar savam augumam atbilstošām nūjošanas nūjām, kā arī tika apmācīti kā pareizi izvēlēties un iegādāties pašiem savas nūjas un nūjošanas ekipējumu.

Kā liecina dalībnieku reģistrācijas lapas, nūjošanā Salas novadā sievietes ir aktīvākas, kā vīrieši. Nākamās nodarbības nūjošanā  ir jau šogad rudenī - septembrī.

Salas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.lv  un izdevumā „Salas Novada Vēstis”.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/048  "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā " tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Amats: Projektu vadītāja
Tālrunis: 25460441
E-pasts: ligita.kadzule@salas.lv
  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome