Salas Novads
 

         Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Starpnovadu pieredzes apmaiņas seminārs “Lauku vidusskolas kvalitāte” Salas vidusskolā 07.06.2018.
 


2018.gada 6.jūnijā Salas vidusskola sadarbībā ar Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldi organizēja starpnovadu pieredzes apmaiņas semināru “Lauku vidusskolas kvalitāte”, uz kuru aicināja vidusskolas no Sēlijas novadiem - Aknīstes, Jēkabpils, Salas, Viesītes, Jaunjelgavas, Neretas un Ilūkstes. Uz semināru tika ielūgti arī kolēģi no kaimiņu novadiem.

Starpnovadu_seminars_skolaam_06062018jpg.jpg

Skolu vadītāji tika rosināti veidot komandas, lai dalītos pieredzē par 5 dažādām ierosmes tēmām: 1) Mēs darām kopā: pedagoģiskā sadarbība (diskusiju rosinātājskola: Salas vidusskola) 2) Audzināt personību: humānā pedagoģija praksē (diskusiju rosinātājskolas: Aizkraukles novada vidusskola un Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola) 3) Orientācija uz rezultātu: vērtēšana, sasniegumi (diskusiju rosinātājskolas: Jēkabpils Valsts ģimnāzija un Aknīstes vidusskola), 4) Orientācija uz procesu: refleksija, atgriezeniskā saite (diskusiju rosinātājskola: Krustpils pamatskola), 5) Tradīcijas un inovācijas: radošums skolā (diskusiju rosinātājskolas: Viesītes Mūzikas un mākslas skola un Zasas vidusskola).

Semināru atklāja Sēlijas novadu apvienības vadītāja un Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe un Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka.

Semināru ievadīja Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāles dekāns Andis Lenšs, kurš dalījās pārdomās par skolotāja profesijas nozīmīgo lomu sabiedrības garīgās veselības nodrošināšanai. Salas vidusskolas direktore Sanita Madalāne semināra ierosmes stāstā uzsvēra, ka sadarbība ir katras skolas kvalitātes nodrošinājuma un ilgtspējas priekšnosacījums.

Semināra turpinājumā notika skolu labās prakses stāstu apmaiņa un sadarbības formu meklējumi darba grupās, kurās strādāja direktori un skolotāji no 10 skolām – Aknīstes vidusskolas, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Zasas vidusskolas, Salas vidusskolas, Viesītes Mākslas un mūzikas skolas, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas, Aizkraukles novada vidusskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un Krustpils pamatskolas.

Semināra dalībskolas vienojās par rezolūciju, kurā iekļāva šādus uzdevumus:

  1. Meklēt sadarbības iespējas, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību Sēlijas kultūrvēsturiskās teritorijas novadu teritorijā.
  2. Veikt pētniecisko darbu, lai diferencētu katras izglītības iestādes nišas pakalpojumu klāstu un veidotu sinerģiju resursu efektīvai lietošanai.
  3. Organizēt starpnovadu pieredzes apmaiņas seminārus vienu reizi mācību gada laikā.
  4. Organizēt Sēlijas novadu izglītības iestāžu un sadarbības partneru apvienotas olimpiādes, konkursus mācību jomās, projektus, meklējot jaunas formas.
  5. Meklēt jaunas sadarbības formas, lai rosinātu pamatskolas skolēnus izstrādāt pētnieciskos darbus, mērķtiecīgi gatavojoties skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei vidusskolas posmā.

Noslēgumā viesi vienojās sēliskās sarunās Salas vēstures muzejā. Pateicamies visiem, kuri piedalījās pasākuma organizēšanā, un viesiem, kuri aktīvi dalījās ar pieredzes stāstiem un idejām. Salas vidusskolas kolektīvs novēl visiem skaistu vasaru!

Informāciju sagatavoja: Sanita Madalāne
Amats: Salas vidusskolas direktore
Tālrunis: 65237781
E-pasts: admin@salas.lv  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome