Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Eiropas komisija veiks zemes lietojuma un zemes seguma statistisko apsekojumu 16.05.2018.
 

Eiropas komisijas statistikas birojs EUROSTAT veic LUCAS 2018 zemes seguma un lietojuma situācijas un izmaiņu apsekojumu Eiropas Savienībā. Apsekojums notiek no 2018.gada marta līdz oktobrim.

EUROSTAT lūdz visus zemes īpašniekus, lauksaimniecības uzņēmumus un atbildīgās iestādes sadarboties, atļaujot piekļūt zemes platībām un vajadzības gadījumā paņemt augsnes paraugus.

Apsekotājs darbojas saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai kartētu un nofotografētu izvēlēto punktu, radot pēc iespējas mazāk traucējumu un nebojājot augu segu, kas atrodas punktā.

Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3192 punkti (iespējams arī Salas novadā), un apsekojumu veic SIA "Vides eksperti". Punkti var atrasties` visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos u.tml.). Apsekotāji nosaka zemes seguma un lietojuma veidu, zālājus, meliorācijas esamību un ainavas struktūras elementus.

Vienlaikus 224 punktos tiek paņemts augsnes virskārtas paraugs. Paraugs tiek analizēts laboratorijā un izmantots ar vides faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram, Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu validācijai un organiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšanai augsnē, kas ir būtisks klimata pārmaiņu ietekmes faktors.

Piecpadsmit punktos tiek paņemts augsnes papildu paraugs, lai analizētu augsnes bioloģisko daudzveidību.

Tiek vērsta uzmanību uz to, ka apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga statistikas apkopošanai, un tā neatspoguļos nekādus personiska rakstura datus vai datus par zemes īpašumu. LUCAS 2018 apsekojuma dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, un tie nav piemēroti šādam mērķim.

Ja ir vēlme saņemt augsnes analīžu rezultātu kopiju, lūgums, informēt par to apsekotāju un sniegt viņam pilnu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi).

Lai iegūtu papildu informāciju par LUCAS, lūgums, apmeklēt atbilstošo nodaļu interneta vietnē http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview  vai sazināties ar Alessandru Palmieri kundzi, Eurostat, tālrunis +352 4301 31776, e-pasts: alessandra.palmieri@ec.europa.eu  .

  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome