Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Mācību centrs "BUTS" piedāvā apmācības kursus Darba aizsardzībā 14.05.2018.
 

Saskaņā ar „Darba aizsardzības likumu” par darba aizsardzības vispārīgajiem principiem darba devējam ir pienākums organizēt darba aizsardzības sistēmu, kurā ietilpst:

 •     darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā darba vides riska novērtēšana;
 •     darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana;
 •     konsultēšanās ar nodarbinātajiem, lai viņus iesaistītu darba aizsardzības uzlabošanā.

Pamatlīmeņa jeb 60 stundu apmācības laikā speciālisti iegūst zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem: vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem; normatīvajiem aktiem; darba vides risku ietekmi; novērtēšanu un novēršanu. Līdz ar to minētās zināšanas ir pietiekamas darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāms par bīstamu.

 Mācību ilgums: 60 stundas

Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Informācijai

 1. Ja uzņēmumā ir līdz 10 nodarbinātajiem, darba devējs pats var apgūt šo programmu un veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā;
 2. Ja uzņēmumā ir vairāk par 10 nodarbinātajiem, tad par darba aizsardzības sistēmu var būt atbildīgs viens vai vairāki darba devēja nozīmēti darbinieki – darba aizsardzības speciālisti, kuri apguvuši šo programmu;
 3. Ja uzņēmumā ir līdz 10 nodarbinātajiem un uzņēmuma darbības veids ir saistīts ar bīstamo komercdarbības veidu, darba aizsardzības speciālistiem, kuri apguvuši pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā, jāiziet specializētā 40 stundu apjoma apmācība.

Bīstamo komercdarbības veidu uzskaite:

 •     Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
 •     Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, gaisa kondicionēšana, ūdens apgāde, notekūdeņu savākšana, atkritumu apsaimniekošana;
 •     Ķīmisko vielu, gumijas, plastmasas un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana, poligrāfija un ierakstu reproducēšana;
 •     Kokapstrāde, mēbeļu ražošana, papīra un papīra izstrādājumu ražošana;
 •     Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;
 •     Metālapstrāde, elektrisko iekārtu, automobiļu, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana, kuģu un laivu būve;
 •     Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošana;
 •     Slimnīcu darbība un sociālā aprūpe ar izmitināšanu;
 •     Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana, mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana;
 •     Transports un uzglabāšana.

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:

 •     Darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
 •     Darba vides riska faktori;
 •     Darba vides riska samazināšana;
 •     Elektrodrošības pamati;
 •     Ugunsdrošības pamati;
 •     Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā;
 • Prakse
 • Noslēguma pārbaudījums.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Darba_drosiba_kursi_15062018.jpg

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Amats: Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv
  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome