Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Skolēni var pieteikties brīvprātīgajam darbam vasarā 08.05.2018.
 


Salas novada pašvaldības dome, pamatojoties uz nolikumu “Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras brīvlaikā Salas novada pašvaldībā”, paredz, ka skolēnu brīvprātīgais darbs pašvaldībā tiek organizēts skolēnu vasaras brīvlaikā – jūlijā.

Darbam var pieteikties bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem, bet ne vairāk kā 30 skolēni. Priekšrocības pieteikties brīvprātīgajam darbam prioritārā secībā ir skolēniem, kuru:

  • ģimenēm ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss;
  • dzīvo daudzbērnu ģimenē;
  • abi vecāki ir bezdarbnieki.

Gadījumā, ja brīvprātīgajam darbam pieteiksies vairāk skolēnu, tad pašvaldības Sociālais dienests skolēnus uz vakantajām vietām izvēlēsies izlozes kārtībā. Izloze ir atklāta un tajā varēs piedalīties jebkura ieinteresētā persona.

Skolēniem, kas iegūs iespēju uzsākt darbu, ir noteiktas 20 darba dienas mēnesī (jūlijā), nepārsniedzot 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā.

Skolēnu pieteikumu anketas – iesniegumus brīvprātīgajam darbam var iesniegt Pašvaldībā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV–5230, 101.kabinetā, no š.g. maija, pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 08.30– 17.00, piektdienās no plkst. 08.30 – 16.00.

Skolēniem Pašvaldībā jāiesniedz:

  • aizpildīta pieteikuma anketa – iesniegums (nolikuma pielikums Nr.1);
  • ārsta izziņa par veselības stāvokli, kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis atļauj veikt brīvprātīgo darbu;

Nolikums un tā pielikumi skatāmi ŠEIT

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Amats: Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv
  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome